14. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 13. oktobra 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU  BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 6. 6.      RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BiH IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac Komisija za zaštitu ljudskih prava
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ KRBETI – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – UREĐENJE DRUGE DIONICE POTOKA BLIZNA U STAMBENOM NASELJU DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA JOSIĆIMA U MZ DONJI RAHIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA GROBLJU U MZ DONJI RAHIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ZAMJENSKE TRAFOSTANICE U STAMBENOM NASELJU BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U STAMBENOM NASELJU BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ GREDICE - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U ZASEOKU POSAVCI MZ RAŽLJEVO - izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA U MZ PALANKA - izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „CENTAR II“ U BRČKOM - izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ENERGIJOM I PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA (SECAP) BRČKO DISTRIKTA BiH DO 2023. GODINE  - izvjestilac gradonačelnik
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VAN UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA S PODRUČJA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PLATAMA I KATEGORIZACIJI RADNIH MJESTA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 3. 2021. GODINE- izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 30. 6. 2021. GODINE -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE KVARTALNOG IZVJEŠTAJA O RADU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „PUTEVI BRČKO“ IZ REDA SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 04. 06. 2021. – 31. 08. 2021. GODINE – izvjestilac član Upravnog odbora
 25.  RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2020. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01. 01. -  31. 12. 2020. GODINE  - izvjestilac glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01. 01.-  31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE ZA PERIOD 01. 01.-  31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE GRADONAČELNIKA ZA PERIOD 01. 01.-  31. 12. 2020. GODINE -  izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ ZA PERIOD 01. 01.-  31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 01. 01.-  31. 12. 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA ZORANA KOKANOVIĆA  - izvjestilac gradonačelnik
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USPOSTAVLJANJU REGISTRA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA KOJI POSLUJU S ORGANIMA UPRAVE I INSTITUCIJAMA DISTRIKTA KAO I PRAVNIM LICIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog Kluba poslanika SP-a)   - izvjestilac gradonačelnik

 

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama