NASTAVAK 11. REDOVNE SJEDNICE

Sjednica će se nastaviti 10. 5. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. I 9. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA 2016. GODINU- izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA  U ULICI LJUBOMIRA KRSMANOVIĆA U MZ DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA  DIJELA ULICE JURE KAŠTELANA U MZ DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE ULICE AJANOVIĆA U STAMBENOM NASELJU KOLOBARA - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U URBANOM PODRUČJU SLIJEPČEVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA ZA DEANOVIĆE U URBANOM PODRUČJU BIJELA -izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA GROBLJU U MZ DUBRAVICE GORNJE - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA U SEKULIĆIMA – MZ GRBAVICA  - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-002932/15 OD 24.3.2017. godine - izvjestilac gradonačelnik
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac direktor
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. ZA PERIOD 2008. – 2016. GODINE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA  - izvjestilac direktor
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac pravobranilac
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE GRADONAČELNIKA ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  KANCELARIJE KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZAĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA „RGFBD“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA REVIZIJE UČINKA „PLANIRANJE BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U BRČKO DISTRIKTU BiH“ – izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 36. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 37. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 38. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 39. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 40. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2015. GODINE JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ – izvjestilac glavni revizor

NAPOMENA: Preuzmite raspoložive materijale u elektronskom obliku OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama