Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

NASTAVAK 11. REDOVNE SJEDNICE

Sjednica će se nastaviti 10. 5. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. I 9. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA 2016. GODINU- izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA  U ULICI LJUBOMIRA KRSMANOVIĆA U MZ DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA  DIJELA ULICE JURE KAŠTELANA U MZ DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE ULICE AJANOVIĆA U STAMBENOM NASELJU KOLOBARA - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U URBANOM PODRUČJU SLIJEPČEVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA ZA DEANOVIĆE U URBANOM PODRUČJU BIJELA -izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA GROBLJU U MZ DUBRAVICE GORNJE - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA PRISTUPNOG PUTA U SEKULIĆIMA – MZ GRBAVICA  - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA, BROJ: 22-002932/15 OD 24.3.2017. godine - izvjestilac gradonačelnik
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac direktor
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. ZA PERIOD 2008. – 2016. GODINE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA  - izvjestilac direktor
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac pravobranilac
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE GRADONAČELNIKA ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  KANCELARIJE KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNOG PREDUZAĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA „RGFBD“ BRČKO DISTRIKT BiH NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA REVIZIJE UČINKA „PLANIRANJE BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U BRČKO DISTRIKTU BiH“ – izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 36. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 37. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 38. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 39. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 40. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2015. GODINE JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ – izvjestilac glavni revizor

NAPOMENA: Preuzmite raspoložive materijale u elektronskom obliku OVDJE.

Podijelite na društvenim mrežama