PRIJEDLOG BUDŽETA DISTRIKTA ZA 2022. GODINU UŠAO U SKUPŠTINSKU PROCEDURU

mala Vanredna 2Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu u iznosu od oko 239.000.000 KM ušao je u skupštinsku proceduru nakon što je ga Skupština Distrikta usvojila na petom vanrednom zasjedanju.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da  do konačnog usvajanja ima dovoljno vremena da se u strukturi budžeta izmijeni ono što je nepovoljno, te najavio da će  javne rasprave o predloženom budžetu biti održane od 20. do 23. oktobra.

„Ono na čemu smo insistirali i kao poslanici i kao Skupština je da se u toj završnoj fazi odobrenja budžeta pred Vladom Distrikta usvoji zaključak kojim je Vlada obavezna da u saradnji sa skupštinskom Komisijom za budžet, tokom ova dva mjeseca do konačnog usvajanja, radi na uštedama, prije svega na bruto platama, materijalnim troškovima i naročito na ugovorima za privremene i povremene poslove“, rekao je Milić.

Na taj način bi se, dodao je Milić,  napravile uštede od minimalno 5.000.000 KM koje bi se  preraspodijelile  na infrastrukturne i kapitalne projekte.

Gradonačelnik Brčkog Esed Kadrić istakao je da je Prijedlog budžeta za 2022. godinu upućen u skupštinsku proceduru u zakonski predviđenom roku, te da  u ovoj fazi nisu povećani indirektni porezi, ali da je Vlada morala da obezbijedi unutrašnje resurse za dodatna sredstva za policiju i sudstvo te da treba izdvojiti više sredstava za kapitalna ulaganja u sve mjesne zajednice. 

„Imamo izvjesna očekivanja od zakona o igrama na sreću Brčko distrikta. To je nešto što smo predvidjeli na nivou od 3.500.000 KM i cijenimo da ako se taj zakon usvoji do kraja godine da će biti velike koristi za Distrikt “, napomenuo je Kadrić.

Na 5. vanrednom zasjedanju usvojen je Prijedlog odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu za 2022. godinu u iznosu od 0,05 posto.

Nakon vanrednog zasjedanja,  poslanici su okončali i drugi nastavak 13. redovne sjednice na kojem je u prvom čitanju , usvojen Nacrt zakona o električnoj energiji, te je razmotrena  Informacija o inicijativi za uspostavljanje i implementaciju projekta eBeba na području Distrikta.

Poslanik SNSD-a Srđan Blažić, napomenuo je da ovu inicijativu pokrenuo klub poslanika SNSD-DEMOS,  kako bi roditelji tek rođeno dijete mogli da prijave  u matičnu knjigu rođenih u porodilištu, dok bi se osnovni dokumenti kao što su izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, zdravstvena knjižica, rješenja o dječijem doplatku i porodiljskoj naknadi  dobijali na kućnu adresu putem pošte.

„Kroz ovu inicijativu predložili smo zaključak kojim smo zadužili Vladu da u narednih 60 dana izanalizira  zakonska rješenja koja će biti potrebno izmijeniti  i predloži ih Skupštini na usvajanje i da se u budžetu za 2022. godinu planiraju sredstva potrebna za ovaj projekat. Očekujem da ćemo negdje sredinom sljedeće godine imati implementiran ovaj projekat“, istakao je Blažić.

Podijelite na društvenim mrežama