USVOJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O LOVSTVU

mala Foto 14.rs 4Skupština Brčko distrikta BiH je na 14. redovnom zasjedanju, u prvom čitanju,  jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu Brčko distrikta kojim će biti omogućen povremeni lov na štetočine.

„Više puta u toku godine bit će omogućen lov u zavisnosti od potreba  dok se ne riješi pitanje lova na području Brčko distrikta budući da je i dalje na snazi njegova obustava“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić.

Milić je dodao da se tokom diskusije čula i potreba da se na sličan način uredi i oblast ribolova jer i tu postoje određeni problemi te da je siguran da će od resornog odjeljenja biti određenih inicijativa za rješenje ovog problema.

U prvom čitanju usvojene su i izmjene i dopune zakona koje se odnose na zakone o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Distrikta te pravobranioca i zamjenika pravobranioca.

Na 14. redovnom zasjedanju poslanici su razmotrili deset revizorskih izvještaja koji se odnose na finansijsko poslovanje institucija, organa uprave, te pravnih lica koje je formirao Distrikt.Foto 14.rs 3

Predsjednik Milić je naveo da se kroz skupštinsku raspravu došlo do zaključka o potrebi promjene metodologije razmatranja revizorskih izvještaja na čemu će Skupština raditi narednih dana u saradnji s predstavnicima Kancelarije za reviziju te je predložio da se veća uloga u tome da skupštinskoj Komisiji za praćenje rada Vlade i institucija Brčko distrikta.

Na 14. redovnoj sjednici razmotrena je informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Distriktu koja je ocijenjena zadovoljavajućom.

Usvojeno je niz odluka koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa, zatim odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta  i odluka o imenovanju direktora i dva zamjenika direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

Poslanici će 14. redovno zasjedanje nastaviti za četrnaest dana kada će razmotriti preostale četiri tačke dnevnog reda.

Podijelite na društvenim mrežama