Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

12. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 24. 5. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. I 11. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I GRAĐENJU – po hitnom postupku
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA ĆOSETA – MAOČA - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA U MZ PRIJEDOR -izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA  NEKATEGORISANOG PUTA U MZ SLIJEPČEVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA ULICE U STAMBENOM NASELJU GORICE -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U  MZ OGRAĐENOVAC - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE  I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac direktor Kancelarije
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni tužilac
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Pravosudne komisije
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Apelacionog suda
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Osnovnog suda
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE - izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRIJEDLOGU MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE – izvjestilac Komisija za komunalnu, javnu djelatnosti i zaštitu okoline
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA  PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor

 

NAPOMENA: Materijale pod tačkama 5, 6 i 7 dobili ste ranije, te Vas molim da ih pripremite za ovo skupštinsko zasjedanje, a materijal pod tačkom 22 bit će naknadno dostavljen.  

 Ostali raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama