12. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 24. 5. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. I 11. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I GRAĐENJU – po hitnom postupku
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA ĆOSETA – MAOČA - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA U MZ PRIJEDOR -izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA  NEKATEGORISANOG PUTA U MZ SLIJEPČEVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA ULICE U STAMBENOM NASELJU GORICE -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U  MZ OGRAĐENOVAC - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE  I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac direktor Kancelarije
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni tužilac
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Pravosudne komisije
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Apelacionog suda
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac predsjednik Osnovnog suda
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RJEŠAVANJU UPRAVNIH PREDMETA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2016. GODINE - izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRIJEDLOGU MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE – izvjestilac Komisija za komunalnu, javnu djelatnosti i zaštitu okoline
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA  PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2016. GODINE – izvjestilac glavni revizor

 

NAPOMENA: Materijale pod tačkama 5, 6 i 7 dobili ste ranije, te Vas molim da ih pripremite za ovo skupštinsko zasjedanje, a materijal pod tačkom 22 bit će naknadno dostavljen.  

 Ostali raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama