15. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 14. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 28. oktobar 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D       

 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. REDOVNE SJEDNICE I 4. I 5. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika NiP, SBB i SP)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH  – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA TRI ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH  - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU TRI ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA STUBNE TRANSFORMATORSKE STANICE U URBANOM PODRUČJU DUBRAVE -  izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U STAMBENOM NASELJU POTOČARI - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U MZ ŠATOROVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U NASELJU ANIĆI-ŠUMARI U MZ DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U MJESNOJ ZAJEDNICI 1. MAJ  -  izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA SANDIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – U SVRHU KABLIRANJA DIJELA DALEKOVODA STOLIN -  izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH –  IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU PRUTAČE-   izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA U MZ VITANOVIĆI -  izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ZATVORENOG SISTEMA OBORINSKE ODVODNJE  U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC - izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA GORNJI RAHIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PODZEMNOG DALEKOVODA U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC - izvjestilac gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U MZ BROD I S. RASADNIK - izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA SEMBERSKE ULICE U MZ DONJI BREZIK -izvjestilac gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE PORED OBJEKTA MZ GRBAVICA - izvjestilac gradonačelnik
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKTA BIH – IZGRADNJA PUTA PODAREVAC U MZ SKAKAVA GORNJA -  izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE „UDRUŽENJE PORODICA POGINULIH BORACA REPUBLIKE SRPSKE“ - izvjestilac gradonačelnik
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST „UDRUŽENJE ŽENA BOŠNJAKINJA“ - izvjestilac gradonačelnik
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA GRAĐANA „DOBITNIK NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA ZLATNI LJILJAN“ - izvjestilac gradonačelnik
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE „ORGANIZACIJA STARJEŠINA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE – ODBOR BRČKO DISTRIKT“ - izvjestilac gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA GRAĐANA JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ I ORGANIZACIJE UDRUŽENJA GRAĐANA „ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA“ - izvjestilac gradonačelnik
 33. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „BIMAL JEDINSTVO“  - izvjestilac gradonačelnik
 34. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 35. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 30. 6. 2021. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 36. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PLATAMA I KATEGORIZACIJI RADNIH MJESTA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 37. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH  ZA 2020. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 38. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 39. 39. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.6.2021. GODINE – izvjestilac Nadzorni odbor
 40. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA  ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 41. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2021. GODINE – izvjestilac direktor
 42. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA  BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 01. JANUARA  DO 30. JUNA 2021. GODINE – izvjestilac pravobranilac
 43. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01.01.- 30.6.2021. GODINE – izvjestilac direktor
 44. RAZMATRANJE I USVAJANJE DRUGOG KVARTALNOG IZVJEŠTAJA  ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01.04. – 30.6.2021. GODINE – izvjestilac član Upravnog odbora
 45. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020.GODINE - izvjestilac glavni revizor
 46. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020.GODINE - izvjestilac glavni revizor
 47. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 48. RAZMATRANJE INFORMACIJE TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA POVODOM POSLANIČKOG PITANJA POSLANIKA MLADENA VASIĆA – izvjestilac glavni tužilac
 49. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANICE MILIJANE SIMIĆ  - izvjestilac gradonačelnik
 50. 50. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USAGLAŠAVANJU PLATA ZAPOSLENIH U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH SA PLATAMA U JAVNOJ UPRAVI (prijedlog poslanika Dražena Vrkačevića) – izvjestilac direktor
 51. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U ZAVODU ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac zamjenik direktora

 

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE..

Podijelite na društvenim mrežama