17. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 1. decembra 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D       

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. I 15. REDOVNE I 6. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 3. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  PODZEMNOG DALEKOVODA U STAMBENOM NASELJU 4. JULI -  izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA ŠTREPCI -  izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA NADZEMNOG DALEKOVODA U URBANOM PODRUČJU MARKOVIĆ POLJE -  izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKTA BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE NA DIJELU MZ I MAJ -  izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ GORNJI RAHIĆ -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNOG KOLEKTORA U DIJELU URBANOG PODRUČJA GORNJI RAHIĆ -  izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U STAMBENOM NASELJU IVICI -  izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA MILADIJE U MZ DUBRAVE - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA ŠEHIDSKOM MEZARJU U MZ OGRAĐENOVAC -  izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE OMLADINSKI CENTAR „VERMONT“ -  izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA BROJ: 01-02-6108/21 OD 10. NOVEMBRA 2021. GODINE
 18. PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA „ISTORIJSKO GRADSKO JEZGRO“ U BRČKOM -  izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU  VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za budžet
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU S DOPUNOM IZVJEŠTAJA PO ZAKLJUČKU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – ISPITIVANJE RADA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOREDU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMJENU FINANSIJSKOG PLANA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PLAN RADA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac direktor
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD JANUAR–JUNI 2021. GODINE - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ČLANA UPRAVNOG OBORA JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 7. DO 31. 10. 2021. GODINE - izvjestilac član Upravnog odbora
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTUELNOJ BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića) – izvjestilac šef Policije
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA POVODOM POSLANIČKOG PITANJA POSLANIKA MLADENA VASIĆA  - izvjestilac glavni tužilac
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U ZAVODU ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac zamjenik direktora
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DAVANJU NA KORIŠTENJE FUDBALSKIH STADIONA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) - izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POPISU ULICA U GRADSKIM, PRIGRADSKIM I SEOSKIM PODRUČJIMA U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA SRĐANA BLAŽIĆA - izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) - izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanika Milijane Simić) - izvjestilac gradonačelnik
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) - izvjestilac gradonačelnik
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU IZGUBILA PRAVO NA DJEČJI DODATAK TOKOM 2020–2021. GODINE (prijedlog poslanika Srđana Blažića) - izvjestilac gradonačelnik
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE DIREKCIJE ZA FINANSIJE O SVIM POTREBAMA KOJE SE TIČU TEHNOLOGIJA OD PROGRAMA SOFTVERA KOJI BI NJIHOV RAD UČINIO EFIKASNIM (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) - izvjestilac gradonačelnik
 43. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE INSTITUCIJE O UNAPREĐIVANJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) - izvjestilac gradonačelnik
 44. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANICE MILIJANE SIMIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 45. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 46. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA  BiH – drugo čitanje

NAPOMENA: Raspoložive materijala u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama