18. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku drugog nastavka 17. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 22. decembar 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

 D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BANKAMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA  - izvjestilac predsjedavajući Komisije za zaštitu ljudskih prava
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE J.J. ZMAJA U STAMBENOM NASELJU SRPSKA VAROŠ – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE DIZDARUŠA 3 U MZ DIZDARUŠA – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA STUBNE TRANSFORMATORSKE STANICE U URBANOM PODRUČJU GREDICE I SANDIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ ULOVIĆ – izvjestilac gradonačelnik
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VAN UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA S PODRUČJA BRČKO DISTRIKTA BiH, broj:015-180/1-1808/21 od 16.06.2021.godine - izvjestilac Upravni odbor FZO
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1.1. DO 30. 9. 2021. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 14. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI/AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU Br II  - izvjestilac Upravni odbor
 15. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU - izvjestilac Upravni odbor
 16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 17. RAZMATRANJE GODIŠNJEG PLANA REVIZIJE ZA 2022. GODINU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA O EFIKASNOSTI ZAKONSKIH RJEŠENJA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM U BiH (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića) – izvjestilac Kancelarija ombudsmena za ljudska prava
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJA O USAGLAŠAVANJU PLATA ZAPOSLENIH U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH S PLATAMA U JAVNOJ UPRAVI (prijedlog poslanika Dražena Vrkačevića) – izvjestilac direktor
 20.   RAZMATRANJE INFORMACIJE O DOGAĐAJIMA VEZANIM ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU 38. POZORIŠNIH SUSRETA U  BRČKO DISTRIKTU BiH U 2021. GODINI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac gradonačelnik.

 

Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama