DNEVNI RED 19. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 26. januara 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. VANREDNE I 17. I 18. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA  BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BANKAMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  FEKALNOG KOLEKTORA U STAMBENOM NASELJU GREDICE – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  GLAVNOG TRANSPORTNOG CJEVOVODA PLAZULJE – POTOČARI – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ GORNJE DUBRAVICE – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  PRISTUPNE ULICE U MZ GORNJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  REZERVOARA ZA VODU U URBANOM PODRUČJU POTOČARI – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  PUTA U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  PUTA U MZ SKAKAVA GORNJA LIPOVAC  – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  NISKONAPONSKE MREŽE U MZ LIPOVAC  – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – RADI UREĐENJA DIJELA KORITA RIJEKE BRKE KROZ STAMBENO NASELJE BRODUŠA – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR I IMENOVANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA - izvjestilac predsjedavajući Komisije za zaštitu ljudskih prava
 17. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac Upravni odbor FZO
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REBALANSU FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor FZO
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VAN UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA S PODRUČJA BRČKO DISTRIKTA BiH, broj:015-180/1-1808/21 od 16.06.2021.godine – izvjestilac Upravni odbor FZO
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BRČO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 2022 – 2027. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Upravni odbor
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STRATEŠKI PLAN JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2022 – 2024. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ISPLATI TOPLOG OBROKA U JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Upravni odbor
 28. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE KVARTALNOG IZVJEŠTAJA O RADU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „PUTEVI BRČKO“ IZ REDA SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01.09.2021. – 30.11.2021.GODINE– izvjestilac član Upravnog odbora
 30. RAZMATRANJE GODIŠNJEG PLANA REVIZIJE ZA 2022. GODINU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH– izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA O EFIKASNOSTI ZAKONSKIH RJEŠENJA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM U BiH (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića) – izvjestilac Kancelarija ombudsmena za ljudska prava
 32. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA O GOVORU MRŽNJE U BOSNI I HERCEGOVINI – izvjestilac Kancelarija ombudsmena za ljudska prava
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTUELNOJ BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića) – izvjestilac šef Policije 
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPANJIMA PO PITANJU REALIZACIJE IDEJE OSNIVANJA „HOSPISA“ U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Halila Ljuce) – izvjestilac gradonačelnik

Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama