Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

DNEVNI RED 20. REDOVNU SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi materijal preuzmite OVDJE!

Sjednica će se održati po završetku nastavka 19. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 9. februar 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D       

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH  – izvjestilac predsjednik Skupštine
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PRISTUPNE ULICE U MZ GORNJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA U NOVOM NASELJU U MZ SANDIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE I PRIPADAJUĆIH HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA ZA POTREBE VODOSNABDIJEVANJA NASELJA RAŠLJANI – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJE PČELARA „MATICA“ – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJE ŽENA „BISER“ – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJE GRAĐANA  „DISTROFIČARI“ – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „IVICI“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „MUJKIĆI II“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „BREZIK I“ U BRČKOM – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „BREZIK II“ U BRČKOM – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestilac Upravni odbor FZO
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REBALANSU FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor FZO
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2017. GODINE I RASPODJELI SREDSTAVA PO OSNOVU OSTVARENIH UŠTEDA NA PROJEKTU „IZGRADNJA PARKING POVRŠINE KOD BOLNICE“ JP „PUTEVI BRČKO“  D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2019. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“  D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POVJERAVANJU IZGRADNJE KRUŽNIH  RASKRSNICA NA TRANZITNIM SAOBRAĆAJNICAMA U GRADSKOM PODRUČJU GRADA BRČKO JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POVJERAVANJU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE PUTEVA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVJERAVANJU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA JAVNOM PREDUZEĆU „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STRATEŠKI PLAN JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2022 – 2024. GODINU  – izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ISPLATI TOPLOG OBROKA U JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Upravni odbor
 26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU JAVNOM IMOVINOM PUTEM SPECIJALNE POGODBE – izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  NA DAN 31. 12. 2021. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA REVIZIJE UČINKA AKTIVNOSTI VLADE I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U PROCESU DONOŠENJA PODZAKONSKIH AKATA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI – izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA O EFIKASNOSTI ZAKONSKIH RJEŠENJA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM U BiH (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića)  – izvjestilac Kancelarija ombudsmena za ljudska prava
 34. RAZMATRANJE SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA O GOVORU MRŽNJE U BOSNI I HERCEGOVINI – izvjestilac Kancelarija ombudsmena za ljudska prava
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA POVODOM POSLANIČKOG PITANJA POSLANIKA MLADENA VASIĆA – izvjestilac glavni tužilac
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) – izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU IZGUBILA PRAVO NA DJEČJI DODATAK TOKOM 2020–2021. GODINE (prijedlog poslanika Srđana Blažića) – izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USAGLAŠAVANJU PLATA ZAPOSLENIH U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH S PLATAMA U JAVNOJ UPRAVI (prijedlog poslanika Dražena Vrkačevića) – izvjestilac Upravni odbor
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DOGAĐAJIMA VEZANIM ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU 38. POZORIŠNIH SUSRETA U  BRČKO DISTRIKTU BiH U 2021. GODINI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac gradonačelnik
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPANJIMA PO PITANJU REALIZACIJE IDEJE OSNIVANJA „HOSPISA“ U JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Halila Ljuce) – izvjestilac gradonačelnik
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMIMA KOJI POSTOJE KOD ODRŽAVANJA GRADSKIH JAVNIH ČESMI I PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO PREVAZILAŽENJE (prijedlog Kluba poslanika PDP) – izvjestilac gradonačelnik
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SUBVENCIJAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog Milijane Simić) – izvjestilac gradonačelnik

Podijelite na društvenim mrežama