Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

POTREBNO AMANDMANSKO DJELOVANJE NA PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O PRAZNICIMA

mala MiliććPredsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da se zastalo s razmatranjem i usvajanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o praznicima Brčko distrikta u drugom čitanju jer je potrebno amandmansko djelovanje s obzirom na to da Distrikt ima specifične praznike i da postoji potreba za radom određenih djelatnosti u vrijeme tih praznika.

Milić je istakao da zakon nije moguće u cijelosti implementirati i da bi se kroz amandmansku proceduru trebalo da omogući da Vlada Distrikta, na prijedlog resornih šefova odjeljenja svake godine donese posebnu odluku kojom će predvidjeti izuzetke iz primjene tog zakona.

„Sam Nacrt zakona predviđa izuzeće od primjene za one djelatnosti i tehnološke procese koji zahtijevaju svakodnevan, odnosno kontinuiran rad i druga specifična zanimanja. Izmjenama i dopunama zakona se, s druge strane,  predviđa uvođenje prekršajnih sankcija za one koji rade u dane praznika, a ne pripadaju specifičnim djelatnostima jer postojeći zakon ne propisuje nikakve sankcije“, pojasnio je Milić koji je i predlagač izmjena zakona o praznicima Brčko distrikta.

Predsjednik Milić je napomenuo da su izmjene Zakona kandidovane na inicijativu Inspektorata Brčko distrikta s ciljem uvođenja prekršajnih sankcija, kako je to uređeno i u entitetima.

Podijelite na društvenim mrežama