OKONČANA 21. REDOVNA SJEDNICA

mala Foto 21. rsSkupština Brčko distrikta okončala je 21. redovno zasjedanje na kojem je u prvom čitanju, usvojen Nacrt zakona o izmjeni Zakona o stečaju kojim je rok za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika produžen za godinu dana.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da su ove izmjene predložene jer u prethodnom periodu zbog epidemije virusa korona nije bilo moguće obezbijediti polaganje tog ispita pred nadležnim organima entiteta, a  Distrikt nema ustanovu u kojoj bi to bilo moguće obaviti.

Milić je istakao da su poslanici dali saglasnost na prijedlog odluke kojim je omogućena eksproprijacija na prostoru Javnog preduzeća  JP „Luka Brčko“, a u funkciji realizacije projekta revitalizacije Luke koji se realizuje u saradnji s Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Predsjednik Milić je napomenuo da su poslanici prepoznali problem i potrebu za osnivanjem hospisa u Javnoj zdravstvenoj ustanovi JZU „Zdravstveni centar Brčko“, te su informaciju o postupanjima po pitanju realizacije ove ideje primili k znanju uz zaključak da Odjeljenje za zdravstvo u narednih 30 dana sagleda mogućnosti za privremeno rješavanje ovog problema.Foto 1 21.rs

Na 21. redovnoj sjednici  poslanici su dali sagalasnost na Izmjenu i dopunu Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika i članova Upravnog odbora u Javnom preduzeću „Putevi Brčko“,  kao i na Odluku o rebalansu finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Distrikta za 2021. godinu i na Prijedlog odluke o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu za period april 2022 - januar 2023. godine.

 Usvojeni su i prijedlozi odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt koji se odnose na: izgradnju rezervoara za vodu u urbanom području Potočari, izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u stambenom naselju Mujkići, izgradnju puta Ražljevo - Krbeti i na izgradnju fekalne kanalizacione mreže u stambenom naselju 1. maj.

Za naredno zasjedanje odgođene su tačke koje se odnose na davanje saglasnosti na Izmjenu pravilniku o radu JP „Komunalno Brčko“ i na Pravilnik o poklonima u JP „Putevi Brčko“, te na zahtjev predlagača, nekoliko informacija koje su tražili poslanici.

Podijelite na društvenim mrežama