Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

DNEVNI RED 23. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Sjednica će se održati 6. aprila 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.   

Za sjednicu je predložen sljedeći:

                                            D N E V N I   R E D       

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. I 21. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O REGULISANJU CIJENA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 5. 5.    RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI  ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za zaštitu ljudskih prava
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ ČAĐAVAC - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ DIZDARUŠA - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ BRODUŠA - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA U MZ ŠATOROVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU STAMBENOG NASELJA STARI RASADNIK -  izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA FEKALNE KANALIZACIJE U DIJELU MZ MAOČA -  izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U MZ PALANKA -  izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U ZASEOKU MARKOVIĆI U MZ BODERIŠTE -  izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE STARI RASADNIK -  izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA STUBNE STRANSFORMATORSKE STANICE U URBANOM PODRUČJU RAŠLJANI -  izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U MZ BREZOVO POLJE -  izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U MZ BREZOVO POLJE -  izvjestilac gradonačelnik
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA KORIGOVANI PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA KORIGOVANI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 26. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI/AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“  D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU BR.I -  izvjestilac Upravni odbor
 28. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 29. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FINANSIJSKOM  REZULTATU S PRIHODIMA I RASHODIMA OBRAČUNSKOG PERIODA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac Upravni odbor
 30. DAVANJE  SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOREĐIVANJU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac Upravni odbor
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA PERIOD OD 1. 4. DO 31. 12. 2021. GODINE -  izvjestilac Upravni odbor
 33. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 34. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac Upravni odbor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRINUDNO PREKINUTIM TRUDNOĆAMA ČIJI JE UZROK TROMBOFILIJA (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) -  izvjestilac direktor JZU
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE  INSTITUCIJE O UNAPREĐIVANJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMIMA KOJI POSTOJE KOD ODRŽAVANJA GRADSKIH JAVNIH ČESMI I PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO PREVAZILAŽENJE (prijedlog Kluba poslanika PDP-a) - izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA REALIZACIJE PROJEKTA REVITALIZACIJE LUKE BRČKO (prijedlog Kluba poslanika SP)  -  izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OSTVARENIM PRIHODIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića)  - izvjestilac direktor Direkcije
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U POLJOPRIVREDI U BRČKO DISTRIKTU BiH  (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića)  -  izvjestilac gradonačelnik
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU I BROJU  UPISA UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (prijedlog poslanika Halila Ljuce) -  izvjestilac gradonačelnik
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODIZANJE VINOGRADA I VOĆNJAKA NA PRIJEDLOG POSLANIKA HALILA LJUCE - izvjestilac gradonačelnik

Podijelite na društvenim mrežama