DNEVNI RED 23. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Sjednica će se održati 6. aprila 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.   

Za sjednicu je predložen sljedeći:

                                            D N E V N I   R E D       

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. I 21. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O REGULISANJU CIJENA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 5. 5.    RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI  ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Komisija za zaštitu ljudskih prava
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Skupštine
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ ČAĐAVAC - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ DIZDARUŠA - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ BRODUŠA - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA U MZ ŠATOROVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU STAMBENOG NASELJA STARI RASADNIK -  izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA FEKALNE KANALIZACIJE U DIJELU MZ MAOČA -  izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U MZ PALANKA -  izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U ZASEOKU MARKOVIĆI U MZ BODERIŠTE -  izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE STARI RASADNIK -  izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA STUBNE STRANSFORMATORSKE STANICE U URBANOM PODRUČJU RAŠLJANI -  izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U MZ BREZOVO POLJE -  izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U MZ BREZOVO POLJE -  izvjestilac gradonačelnik
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA KORIGOVANI PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA KORIGOVANI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 26. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI/AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“  D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU BR.I -  izvjestilac Upravni odbor
 28. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 29. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FINANSIJSKOM  REZULTATU S PRIHODIMA I RASHODIMA OBRAČUNSKOG PERIODA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac Upravni odbor
 30. DAVANJE  SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOREĐIVANJU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac Upravni odbor
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA PERIOD OD 1. 4. DO 31. 12. 2021. GODINE -  izvjestilac Upravni odbor
 33. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 34. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac Upravni odbor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRINUDNO PREKINUTIM TRUDNOĆAMA ČIJI JE UZROK TROMBOFILIJA (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) -  izvjestilac direktor JZU
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE  INSTITUCIJE O UNAPREĐIVANJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMIMA KOJI POSTOJE KOD ODRŽAVANJA GRADSKIH JAVNIH ČESMI I PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO PREVAZILAŽENJE (prijedlog Kluba poslanika PDP-a) - izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA REALIZACIJE PROJEKTA REVITALIZACIJE LUKE BRČKO (prijedlog Kluba poslanika SP)  -  izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OSTVARENIM PRIHODIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića)  - izvjestilac direktor Direkcije
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U POLJOPRIVREDI U BRČKO DISTRIKTU BiH  (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića)  -  izvjestilac gradonačelnik
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU I BROJU  UPISA UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (prijedlog poslanika Halila Ljuce) -  izvjestilac gradonačelnik
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODIZANJE VINOGRADA I VOĆNJAKA NA PRIJEDLOG POSLANIKA HALILA LJUCE - izvjestilac gradonačelnik

Podijelite na društvenim mrežama