Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

DNEVNI RED 24. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 23. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 27. aprila  2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAKLJUČKA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 3. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O REGULISANJU CIJENA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 7. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ RIJEKE I MZ KLANAC – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ VUČILOVAC – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE I OBORINSKOG KOLEKTORA U MZ POTOČARI – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE U MZ DONJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ GREDICE 2 – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA TROTOARA U MZ DONJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac šef Policije
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU  - izvjestilac pravobranilac
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU  - izvjestilac direktor Preduzeća
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA  O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD OD 1. 7. DO 31.12. 2021. GODINE -  izvjestilac Upravni odbor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA KOJA SE ODNOSI NA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA U ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE -  izvjestilac gradonačelnik

Podijelite na društvenim mrežama