Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

DNEVNI RED 25. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Rasploživi radni materijal preuzmite OVDJE.

Sjednica će se održati 25. maja 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. REDOVNE I 8. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O CIVILNIM ŽRTVAMA RATA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I EFIKASNOJ KOGENERACIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STEČAJU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje  (prijedlog poslanika Siniše Milića)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH - IZGRADNJA PUTA PORED ZGRADE MZ BUKVIK – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH - IZGRADNJA PUTA U  MZ  DUBRAVE – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH - IZGRADNJA KRAKA ULICE U MZ DONJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ RAŠLJANI – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ PALANKA – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2021. GODINE  – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU  -  izvjestilac šef Policije
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01. 07. -  31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU  – izvjestilac Upravni odbor
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH  -  izvjestilac Upravni odbor
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM JP „PUTEVI BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE  – izvjestilac Upravni odbor
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA  O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI POSLOVNI PLAN JP „LUKA  BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE - izvjestilac direktor Kancelarije
 27. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni tužilac
 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Pravosudne komisije
 29. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Apelacionog suda
 30. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Osnovnog suda
 31. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U POLJOPRIVREDI U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića) – izvjestilac gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODIZANJE VINOGRADA I VOĆNJAKA NA PRIJEDLOG POSLANIKA HALILA LJUCE – izvjestilac gradonačelnik
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE  INSTITUCIJE O UNAPREĐIVANJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac gradonačelnik
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU I BROJU  UPISA UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (prijedlog poslanika Halila Ljuce)  – izvjestilac gradonačelnik
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPANJIMA PO PITANJU REALIZACIJE IDEJE OSNIVANJA „HOSPISA“ U  JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Halila Ljuce) – izvjestilac gradonačelnik
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA KOJA SE ODNOSI NA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA U ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE – izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE PLANA ANTISTAGFLACIJSKE POLITIKE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)

Podijelite na društvenim mrežama