Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – prečišćeni tekst i brojevi: 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 25. redovnoj sjednici, održanoj 25. maja 2022. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I EFIKASNOJ KOGENERACIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

 

          Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 2

 

          Nosioci aktivnosti sprovođenja javne rasprave su Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline Skupštine Brčko distrikta BiH i Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz člana 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 

Član 4

 

          Javna rasprava bit će održana 1. juna 2022. godine u 14 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje javne rasprave obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

 

          Nakon sprovedene javne rasprave Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

 

Član 7

 

Zapisnici s javne rasprave dostavit će se poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisiji za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline Skupštine, Odjeljenju za komunalne poslove, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Član 8

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-2447/22                                                                               PREDSJEDNIK

Brčko,  25. 5. 2022. godine                                                  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                                                        Mr. sci. Siniša Milić

 

Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Dopredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Komisiji za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline
  5. Zakonodavnoj komisiji
  6. Odjeljenju za komunalne poslove
  7. Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
  8. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama