Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – prečišćeni tekst i brojevi: 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 25. redovnoj sjednici, održanoj 25. maja 2022. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I EFIKASNOJ KOGENERACIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

 

          Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 2

 

          Nosioci aktivnosti sprovođenja javne rasprave su Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline Skupštine Brčko distrikta BiH i Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz člana 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 

Član 4

 

          Javna rasprava bit će održana 1. juna 2022. godine u 14 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje javne rasprave obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

 

          Nakon sprovedene javne rasprave Komisija za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

 

Član 7

 

Zapisnici s javne rasprave dostavit će se poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisiji za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline Skupštine, Odjeljenju za komunalne poslove, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Član 8

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-2447/22                                                                               PREDSJEDNIK

Brčko,  25. 5. 2022. godine                                                  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                                                        Mr. sci. Siniša Milić

 

Dostavljeno:

  1. Predsjedniku
  2. Dopredsjedniku
  3. Gradonačelniku
  4. Komisiji za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline
  5. Zakonodavnoj komisiji
  6. Odjeljenju za komunalne poslove
  7. Sektoru za opšte poslove i strateško planiranje
  8. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama