Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

OBAVJEŠTENJE za podnošenje zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih projekata od značaja za općine

Dokument sa prijavom preuzeti OVDJE.

Broj: 01.8-13-3689/22

Brčko, 10. augusta 2022. godine

Na osnovu člana 54 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – prečišćeni tekst i brojevi 17/20 i 24/20), Odluke o odobravanju transfera za posebne namjene (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 24/22) i Programa utroška sredstava za kapitalne transfere općinama u 2022. godini, broj: 01.8-12-3688/22 od 10. augusta 2022. godine, Komisija za upravu i finansije na 27. sjednici održanoj 10. augusta 2022. godine objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

za podnošenje zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje

kapitalnih projekata od značaja za općine

 

I. Predmet ovog obavještenja je poziv općinama za podnošenje zahtjeva za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih projekata od značaja za općine.

II. Svrha ovog obavještenja je finansijska pomoć budžetima općina za finansiranje kapitalnih projekata koji su od značaja za jedinice lokalne samouprave radi osiguranja  funkcionisanja tih nivoa vlasti.

III.  Zahtjeve mogu podnijeti općine  koje ispunjavaju slijedeće kriterijume:

-          da su registrovane kao jedinica lokalne samouprave;

-          da je prijavljeni projekat od značaja za općinu;

-          da je u pitanju kapitalni projekat.

Uz zahtjev se dostavljaju slijedeći dokazi:

  1. dokaz o registraciji;
  2. izjava zakonskog zastupnika općine da je projekat od značaja za općinu;
  3. izjava zakonskog zastupnika općine da je u pitanju kapitalni projekat;
  4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta, ukoliko su osigurani;
  5. potpisani ugovori/memorandumi/sporazumi o saradnji s partnerima koji učestvuju u realizaciji projekta, pismo podrške ili odluka o dodjeli sredstava i sl., ukoliko isti postoje.

Dokazi  moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Zahtjev za dodjelu sredstava obavezno mora sadržati opis projekta iz koga se može utvrditi da je isti od značaja za općinu kao i specifikaciju troškova koji su potrebni za realizaciju programa.

 

Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života.

 

IV. Ukupna finansijska sredstva za ove namjene iznose 75.000,00 KM.

V.  Izbor projektnih prijedloga, odnosno korisnika sredstava transfera će vršiti Komisija za upravu i finansije koja će ocijeniti sve zahtjeve, utvrditi da li su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava, te na osnovu opisa projekta i iskazanih troškova potrebnih za realizaciju projekta utvrditi iznos sredstava koji će se dodijeliti korisnicima.

VI. Podnosilac zahtjeva popunjava sve rubrike prijavnog obrasca.  

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

Prijavni obrazac je dostupan na internet-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba.

Dostavljanje prijava vrši se preporučeno poštom ili lično na adresu:

Skupština Brčko distrikta BiH, Ulica Mladena Maglova broj 2, 76100 Brčko, s naznakom: Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih projekata od značaja za općine.

 

Rok do kojeg se zahtjevi mogu podnijeti je 31. august 2022. godine.

 

 

                                                                                                                      

                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI

KOMISIJE ZA UPRAVU I FINANSIJE

S e a d  S o f t i ć

Podijelite na društvenim mrežama