Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

30. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Sjednica će se održati 7. septembra  2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice

Raspoloživ radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. I 29. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku  (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT - drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE - izvjestilac predsjednik Skupštine
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PRIJEDLOGA NAZIVA NOVIH ULICA U GRADSKIM, PRIGRADSKIM I SEOSKIM PODRUČJIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICA U STAMBENOM NASELJU RIJEKE - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA OD RAŠLJANA DO GORNJE SKAKAVE - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE  U URBANOM PODRUČJU KREPŠIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PRISTUPNE ULICE U MZ GORNJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ  MAOČA - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ DONJI BREZIK - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ DUBRAVE - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ KOLOBARA - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ ULICE- izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA KRAKA ULICE SEMBERSKA U MZ DONJI BREZIK- izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE  U MZ KREPŠIĆ 2- izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  KRAKOVA PUTA „PAJIĆA PUT“ U MZ BREZOVO POLJE – NOVO NASELJE- izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  PUTA ZA JOSIĆE U MZ RAHIĆ DONJI - izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  PUTA U MZ VUKŠIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  VODOVODNE MREŽE OD POTOKA KUKAVICA DO ULICE DEJTONSKA BROJ 66 - izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  KRAKOVA ULICE BAREŠ 1, 3 i 4 U MZ DIZDARUŠA - izvjestilac gradonačelnik
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SMANJENJU KAPITALA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA PERIOD 01. 01. – 30. 06. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI/AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU BR. II – izvjestilac Upravni odbor
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVJERAVANJU REKONSTRUKCIJE KOSINA NA OBILAZNICI JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POVJERAVANJU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 30. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2021. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2021. GODINE  – izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU  BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA  ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2022. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora

Podijelite na društvenim mrežama