Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU REBALANSA

 

 

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i člana 132 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 54/18 – prečišćen tekst i brojevi: 17/20 i 24/20), razmatrajući Prijedlog odluke o izmjeni Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, Skupština Brčko distrikta BiH, na 30.  redovnoj sjednici održanoj 7. septembra 2022. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENI BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU

 

 

Član 1

 

Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Prijedlogu odluke o izmjeni Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu.

 

Član 2

 

Nosilac aktivnosti sprovođenja javne rasprave je Komisija za budžet Skupštine Brčko distrikta BiH zajedno s predstavnicima Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH i nadležnih odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

Zadužuje se Vlada Brčko distrikta BiH da, u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Prijedlog odluke o izmjeni Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu učini dostupnim na web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

Član 4

 

Javna rasprava bit će održana 21. septembra 2022. godine, u sali za skupštinska zasjedanja s početkom u 17 sati. Javna rasprava bit će održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata, udruženja građana i ostalima.

 

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje javne rasprave, te štampanje 200 primjeraka Prijedloga odluke o izmjeni Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu kao i njihovu distribuciju obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

 

Član 6

 

Nakon sprovedene javne rasprave, odnosno poslije 21. septembra 2022. godine, Komisija za budžet, Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će kompletnu raspravu i podnijet će Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

Član 7

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

 

Broj: 01-02-4056/22                                                                         

Brčko, 7. 9. 2022. godine 

                                                                                                                                                        

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                   SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                                                           Mr. sci. Siniša Milić

 

Dostavljeno:

 1. Predsjedniku
 2. Dopredsjedniku
 3. Gradonačelniku
 4. Glavnom koordinatoru Vlade
 5. Pravosudnoj komisije Brčko distrikta BiH
 6. Policiji Brčko distrikta BiH
 7. Direkciji za finansije
 8. Komisiji za budžet Skupštine Brčko distrikta BiH
 9. Sektoru za opće poslove i strateško planiranje
  1. Arhivi 

Podijelite na društvenim mrežama