Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

DNEVNI RED I RADNI MATERIJAL ZA 32. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Sjednica će se održati po završetku nastavka 31. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 2. novembar 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA  BRČKO DISTRIKTA BiH IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE -  izvjestilac predsjednik Skupštine
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPORTU BRČKO DISTRIKTA BiH  IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE -  izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNOM PREDUZEĆU „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DJELATNOSTI OSIGURANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SNSD, SDA i HDZ)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 12. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE DVA ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac predsjednik Skupštine
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  PUTEM SPECIJALNE POGODBE U SVRHU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA MEDŽLIS  ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO ZA POTREBE MEZARJA - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  PUTEM SPECIJALNE POGODBE U SVRHU PRENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA SRPSKO PRAVOSLAVNO ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO BRČANSKO U BRČKOM ZA POTREBE GROBLJA - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA - IZGRADNJA SPORTSKIH  TERENA S DJEČIJIM IGRALIŠTEM I PRATEĆOM OPREMOM U MZ GREDICE - izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  -  IZGRADNJA ULICE STEVANA MOKRANJCA U MZ GRČICA - izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU STRATEGIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2022 – 2032. GODINE - izvjestilac gradonačelnik
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU NAKNADE ZA ANGAŽMAN PO OSNOVU UGOVORA O DJELU I UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH  – izvjestilac Upravni odbor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2022. GODINE – izvjestilac  pravobranilac
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SMANJENJU KAPITALA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH  – izvjestilac Upravni odbor
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 30. 06. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 28. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2022. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2022. GODINE – izvjestilac direktor Kancelarije
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2022. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2022. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 36. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. 12. 2021. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 37. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH (RGFBD) NA DAN 31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 38. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 39. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 40. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 41. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA  ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 42. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 43. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2022. GODINE – izvjestilac šef Policije
 44. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA SRĐANA BLAŽIĆA  U VEZI S REALIZACIJOM  PROJEKTA     „E  beba“ - izvjestilac gradonačelnik
 45. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBAVLJANJU LJEKARSKE DUŽNOSTI DR. ZORANA TOŠIĆA (prijedlog poslanika Zorana Kokanovića) – izvjestilac direktor JZU
 46. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića)  - izvjestilac gradonačelnik
 47. RAZMATRANJE INFORMACIJE  O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA RUKOVODEĆIH SLUŽBENIKA PO NACIONALNOJ STRUKTURI U JP „KOMUNALNO BRČKO“ (prijedlog poslanika Admira Mujkanovića) – izvjestilac direktor JP
 48. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA U VEZI S REALIZACIJOM INICIJATIVE O USPOSTAVLJANJU HOSPISA (prijedlog poslanika Halila Ljuce)

Podijelite na društvenim mrežama