Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

Komisija za rad zdravstvo i socijalnu zaštitu Skupštine podržala izmjene zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti.

mala foto 3 sjednica KomisijeKomisija za rad zdravstvo i socijalnu zaštitu Skupštine Brčko distrikta BiH razmatrala je prednacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj i Zakona o socijalnoj zaštiti. Komisija je podržala izmjene i dopune ovih propisa koji će na kvalitetniji način urediti ove oblasti.

U oba zakona uvodi se odredba kojom se propisuje da podnosioci zahtjeva moraju imati prijavu prebivališta u Brčko distriktu BiH najmanje dvije godine.

„Detaljno smo analizirali izmjene i dopune ovih zakona i smatramo da će propisivanje  obavezne prijave prebivališta na ovakav način smanjiti zloupotrebe prava“, rekao je Tomislav Stjepanović, predsjedavajući Komisije.Foto 2 Tomislav Stjepanović

Izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti otklonit će se i određene nejasnoće, dok će prema prednacrtu Zakon o socijalnoj zaštiti pretrpjeti  značajnije izmjene koje se odnose na odredbe koje propisuju pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica. Predviđa se da se novčani iznos za visinu dodatka za njegu i pomoć od drugog lica obračunava prema stepenu zavisnosti korisnika od drugih lica. Na ovaj način uvele bi se četiri kategorije korisnika. Procijenjeno je da nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i njegove primjene od 1. jula 2018. godine za ovu vrstu izdvajanja treba obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 900 hiljada KM.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti predviđaju i uređivanje u oblasti smještaja starih i nemoćnih lica u staračke domove.

„Imali smo konkretne prijedloge i tražili da se u roku za obezbjeđivanje uslova u domovima za stara i nemoćna lica, a koje će propisati podzakonski akti smanji na godinu dana“, rekao je predsjedavajući Komisije dodajući da je na sjednici Komisije konstatovano da postoji veliki broj ovih ustanova koje imaju odobrenja a da pri tome ne obezbjeđuju neophodne uslove licima koja su u njima smještena.

Foto 1 sjednica Komisije

Skupštinska Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu razmatrala je i jednu žalbu na rješenje o odbijanju banjskog liječenja i zatražila od nadležne komisije JZU Zdravstveni centar Brčko da još jednom razmotri cjelokupni slučaj. Zaključeno je da se moraju strogo poštovati pravila koja uređuju oblast  banjsko-klimatskog liječenja i da se pacijentima koji nisu zadovoljni rješenjima mora osigurati pravo na žalbu.

Podijelite na društvenim mrežama