Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

Održan pripremni sastanak šefova poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta

mala Foto 1 Pripremni sastanakŠefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta BiH utvrdili su dnevni red 24. redovne sjednice Skupštine koja će biti održana 31. januara 2018. godine. Pred poslanicima će se naći nekoliko nacrta zakona u prvom čitanju među kojima Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

„Riječ je o važnim zakonima koji će kvalitetnije urediti ove oblasti i između ostalog obezbijediti kvalitetnije upravljanje dijelom budžeta koji se odnosi na socijalna davanja“, rekao je predsjednik Skupštine Esed Kadrić.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o izmjenama Zakona o Pravobranilaštvu i Nacrta zakona o platama i drugim naknadama pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta u drugom čitanju.

Na 24. redovnoj sjednici Skupštine bit će razmatran i Budžet Brčko distrikta za ovu godinu.

„Dogovorili smo da se na ovoj sjednici raspravlja o prihodovnoj strani i materijalnim troškovima. Imat ćemo dovoljno vremena da obavimo nekoliko skupštinskih rasprava o Budžetu što će paralelno s javnim raspravama doprinijeti korigovanju predloženog Budžeta kako bi se došlo do najkvalitetnijih rješenja prilikom njegovog usvajanja krajem marta“, rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta.

Na pripremnom sastanku bilo je riječi i o setu antikorupcionih zakona koji će uskoro biti vraćeni iz parlamentarne procedure na doradu kako bi se najvjerovatnije u februaru ponovo našli pred poslanicima.

„Jedino mi u BiH kasnimo sa usvajanjem seta antikorupcionih zakona. Imali smo vrlo dinamičan pristup i pripremljene radne verzije zakona koji su bili u parlamentarnoj proceduri. Došlo je do neslaganja dijela poslaničkih klubova s  formiranjem tijela koje će se baviti primjenom ovog zakona i imati funkciju zaštite osoba koje prijavljuju korupciju. S druge strane, imamo prijedlog da to tijelo bude formirano od zaposlenih u javnoj administraciji i institucijama Distrikta i da radi u komisijskom sastavu. Prvi koncept za koji sam i ja bio očito neće moći dobiti podršku i zato smo primorani da zakone vratimo na doradu i imamo obećanje gradonačelnika da će to uskoro biti urađeno“, rekao je predsjednik Kadrić.

Foto 2 pripremni sastanak

Podijelite na društvenim mrežama