Grantovi

Spisak lica kojima su dodjeljena sredstva namjenjana za grantove pojedincima tokom 2020. godine

Rb PREZIME I IME IZNOS (KM) Namjena
1 Abidović Salim 150,00 Za troškove liječenja
2 Ahmetović Kasim Mujkanović 100,00 Za troškove liječenja supruge
3 Alić Meša 100,00 Za troškove liječenja
4 Alihodžić Emina 100,00 za troškove liječenja
5 Almedin Jusufović 150,00 Za troškove liječenja
6 Aljić Meho 100,00 Za egzistencijalne troškove
7 Amila Gaši 150,00 za troškove liječenja
8 Anđa Pavić 200,00 za troškove liječenja
9 Anđa Zečević 150,00 za troškove liječenja
10 Anto Barišić 100,00 za troškove liječenja
11 Anto Mareljić 200,00 za troškove liječenja
12 Anto Marić 150,00 za troškove liječenja
13 Arifović Azra 200,00 Za troškove liječenja
14 Arnautović Hakija 100,00 za troškove liječenja
15 Arnautović Hurmeta 100,00 Za troškove liječenja
16 Arnautović Mujaga 100,00 za troškove liječenja
17 Asim Mujkanović 200,00 Za troškove liječenja
18 Atić Sead 200,00 za troškove liječenja
19 Avdić Fuad 100,00 Za troškove liječenja
20 Avdić Mehmed 100,00 za troškove liječenja
21 Avdić Ramo 200,00 za troškove liječenja
22 Avdić Remzija 200,00 za troškove liječenja
23 Baftijari Naser 150,00 Za troškove liječenja
24 Bambulović Mirjana 80,00 za troškove liječenja
25 Bečić Meho 100,00 Za troškove liječenja
26 Bećiri Šefki 100,00 Za troškove liječenja
27 Berbić Senada 100,00 za troškove liječenja
28 Bikić Hajrudin 100,00 Za troškove liječenja
29 Bikić Hasnija 100,00 za troškove liječenja
30 Bikić Meliha 100,00 za troškove liječenja
31 Blagojević (Stanko) Radislav 80,00 za troškove liječenja
32 Blažanović Marija 50,00 za troškove liječenja
33 Bono Velinka 100,00 za troškove liječenja
34 Borovčanin Janja 50,00 za troškove liječenja
35 Bracanović Ana 50,00 za troškove liječenja
36 Bracanović Danko 50,00 za troškove liječenja
37 Brezo Janja 50,00 za troškove liječenja
38 Brkić Slavko 50,00 za troškove liječenja
39 Brkić Sofren 50,00 za troškove liječenja
40 Crnogorčević Rusmira 100,00 za troškove liječenja
41 Cvijetinović Goja 50,00 za troškove liječenja
42 Cvijetinović Niko 50,00 za troškove liječenja
43 Cvjetinović Boško 50,00 za troškove liječenja
44 Cvjetković Rado 50,00 za troškove liječenja
45 Čabrić Behija 100,00 za troškove liječenja
46 Čabrić Halil 100,00 za troškove liječenja
47 Čabrić Halil 100,00 Za troškove liječenja
48 Čančar Nedeljko 50,00 za troškove liječenja
49 Čandić Fahira 100,00 za troškove liječenja
50 Čelić Azra 200,00 za troškove liječenja
51 Čolić Esad 100,00 za troškove liječenja
52 Čolić Senahid 100,00 za troškove liječenja
53 Ćašković Dževida 50,00 za troškove liječenja
54 Ćašković Osman 50,00 za troškove liječenja
55 Ćehajić Šefika 100,00 Za troškove liječenja
56 Ćejvanović-Karadaščević Irma
za maloljetnu Ćejvanović Anelu
100,00 za troškove liječenja
57 Ćuskić Joka 50,00 za troškove liječenja
58 Damjanović Anđa 50,00 za troškove liječenja
59 Damjanović Jovica 100,00 Za troškove liječenja
60 Damjanović Milan 50,00 za troškove liječenja
61 Davidović Jelena 50,00 za troškove liječenja
62 Delalić Derviša 100,00 Za troškove liječenja
63 Delalić Rukija 100,00 Za troškove liječenja
64 Delić Damir 200,00 Za troškove liječenja
65 Delić Elvin 300,00 Za troškove liječenja i školovanja
66 Delić Nihad 100,00 za troškove liječenja
67 Despotović Radivoja 50,00 za troškove liječenja
68 Dimić Davorin 300,00 Za troškove liječenja bolesne majke
69 Dragičević Ivana 50,00 za troškove liječenja
70 Dugonjić Katica 50,00 za troškove liječenja
71 Đukić Dušan 50,00 za troškove liječenja
72 Đukić Milorad 60,00 za troškove liječenja
73 Đukić Sreten 50,00 za troškove liječenja
74 Đurić Cvita 50,00 za troškove liječenja
75 Esad Hadžimuhamedović 100,00 za troškove liječenja
76 Fatima Tanjić 250,00 Za troškove liječenja
77 Fazlović Emin 150,00 Za troškove liječenja
78 Fazlović Ševala 150,00 Za troškove liječenja
79 Filip Filipović 400,00 za troškove liječenja
80 Filipović Dijana 80,00 za troškove liječenja
81 Ganić Irfan 100,00 Za egzistencijalne troškove
82 Garić Marica 80,00 za troškove liječenja
83 Gavrić Stanko 50,00 za troškove liječenja
84 Gavrić Zora 50,00 za troškove liječenja
85 Gavrilović Soka 50,00 za troškove liječenja
86 Gigović Fatima 250,00 Za troškove liječenja
87 Glišić Jefto 50,00 za troškove liječenja
88 Gojaković Slavica 50,00 za troškove liječenja
89 Golać Huso 150,00 Za trošove liječenja
90 Golać Ismeta 100,00 za troškove liječenja
91 Grgo Božić 100,00 za troškove liječenja
92 Grujić Đojo 50,00 za troškove liječenja
93 Grujić Koviljka 100,00 za troškove liječenja
94 Grujić Radinka 50,00 za troškove liječenja
95 Grujić Stoja 50,00 za troškove liječenja
96 Grujić Tomislav 50,00 za troškove liječenja
97 Grujić Vladan 80,00 za troškove liječenja
98 Hadžajlić Edin 100,00 Za troškove liječenja
99 Hadžić Husejn 200,00 za troškove liječenja
100 Halida Gigović 150,00 Za troškove liječenja
101 Halilović Halid 100,00 za troškove liječenja
102 Halilović Muhamed 100,00 za troškove liječenja
103 Halkić Senad za maloljetnu Halkić Dejnu 100,00 za troškove liječenja
104 Handarić Srma 150,00 Za troškove liječenja
105 Hasetović Sava 100,00 Za egistencijalne troškove
106 Hasikić Fahir 100,00 za troškove liječenja
107 Hasikić Muhiba 100,00 za troškove liječenja
108 Hasikić Ramzija 100,00 za troškove liječenja
109 Hasikić Rasema 100,00 za troškove liječenja
110 Haskić Vahida 100,00 za troškove liječenja
111 Haušić Zikret 150,00 Za troškove liječenja
112 Hodžić Emir 200,00 Za troškove dženaze zbog smrti oca
113 Hodžić Nihad 100,00 za troškove liječenja
114 Hodžić Novalija 100,00 za troškove liječenja
115 Hokić Mina 100,00 Za troškove liječenja
116 Horozović Hazireta 100,00 za troškove liječenja
117 Hrlović Emina 200,00 Za troškove liječenja
118 Hukićević Samir 100,00 Za troškove liječenja
119 Huremović Sejad 300,00 Za maloljetnog sina Sejdu Huremović najboljem mladom sportisti Brčko distrikta  u 2019.godini za troškove treninga i priprema
120 Husejnović Albin 50,00 za troškove liječenja
121 Husejnović Albina 100,00 za troškove liječenja
122 Husejnović Sabina 100,00 za troškove liječenja
123 Husić Omer 100,00 za troškove liječenja
124 Ibhrišimović Sija 150,00 Za troškove liječenja
125 Ibranović Mevludin 100,00 za troškove liječenja
126 Ibranović Muharem 100,00 za troškove liječenja
127 Ibrišimović Hajra 200,00 za troškove liječenja
128 Ibrišimović Hazim za Ibrišimović Eminu 100,00 za troškove liječenja
129 Ignjić Slobodan 80,00 za troškove liječenja
130 Ika Mićić 100,00 za troškove liječenja
131 Ikanović Hasan 100,00 za troškove liječenja
132 Ikić Ljubo 150,00 za troškove liječenja
133 Ikić Nedžad 100,00 za troškove liječenja
134 Ilić Anđelka 50,00 za troškove liječenja
135 Ilić Nevenka 80,00 za troškove liječenja
136 Ilić Pero 50,00 za troškove liječenja
137 Ilić Radmila 80,00 za troškove liječenja
138 Ilić Radoslav 80,00 za troškove liječenja
139 Ilić Senka 80,00 za troškove liječenja
140 Ilija Radošević 200,00 za troškove liječenja
141 Imamović Ahmet 100,00 za troškove liječenja
142 Ivan Blažević 200,00 za troškove liječenja
143 Ivanović Savka 150,00 Za troškove liječenja
144 Ivanović Zvezdica 100,00 Za troškove liječenja
145 Ivka Bajer 100,00 za troškove liječenja
146 Ivo Bilić 100,00 za troškove liječenja
147 Ivo Jokić 150,00 za troškove liječenja
148 Ivo Jurković 100,00 za troškove liječenja
149 Janja Antić 100,00 za troškove liječenja
150 Janja Šarčević 50,00 za troškove liječenja
151 Jasenčić Fadila 100,00 za troškove liječenja
152 Jasmin Protić 150,00 Za troškove liječenja
153 Jasmina Sofrenović 100,00 za troškove liječenja
154 Jekić Slavica 50,00 za troškove liječenja
155 Jemenidžić Galib 100,00 za troškove liječenja
156 Jemenidžić Vedad 100,00 za troškove liječenja
157 Josić Bosa 50,00 za troškove liječenja
158 Jovanović Milisav 150,00 Za troškove liječenja
159 Jovanović Mislav 50,00 za troškove liječenja
160 Joveljić Simika 50,00 za troškove liječenja
161 Jovičević Mitar 50,00 za troškove liječenja
162 Jovičević Mitar 100,00 Za troškove liječenja
163 Jović Nevenka 50,00 za troškove liječenja
164 Jović Nevenka 150,00 Za troškove liječenja
165 Jović Živana 50,00 za troškove liječenja
166 Jukić Sabira 150,00 Za troškove liječenja
167 Jusufović Mehmedalija 200,00 Za egzistencijalne troškove
168 Jusufović Mehmedalija 150,00 Za troškove liječenja
169 Kalesić Mustafa 200,00 za troškove liječenja
170 Kalinić Milena 50,00 za troškove liječenja
171 Karalić Mersad 200,00 Za troškove liječenja
172 Karibašić Asmir 100,00 za troškove liječenja
173 Karić Mustafa 50,00 za troškove liječenja
174 Karić Šuhreta 50,00 za troškove liječenja
175 Katica Dugonjić 100,00 za troškove liječenja
176 Kazazović Samira 400,00 Za troškove liječenja
177 Keserović Mirsad 80,00 za troškove liječenja
178 Kikić Slobodan 50,00 za troškove liječenja
179 Kikić Slobodan 150,00 Za troškove liječenja
180 Kitić Pero 80,00 za troškove liječenja
181 Klebić Mujo 100,00 Za troškove liječenja
182 Kljajić Darinka 50,00 za troškove liječenja
183 Kojić Ruža 50,00 za troškove liječenja
184 Kombić Alosman 100,00 Za egzistencijalne troškove
185 Kopčalić Mujo 100,00 za troškove liječenja
186 Kostić Dragica 80,00 za troškove liječenja
187 Kostić Mila 80,00 za troškove liječenja
188 Kostić Pero 100,00 za troškove liječenja
189 Kostić Živan 80,00 za troškove liječenja
190 Kovačević Suvada 200,00 Za troškove liječenja
191 Krako Mirzeta 100,00 za troškove liječenja
192 Kraljević Dragica 50,00 za troškove liječenja
193 Kraljević Suzana 50,00 za troškove liječenja
194 Krstić Boško 80,00 za troškove liječenja
195 Krstić Milena 80,00 za troškove liječenja
196 Krstić Slobodan 80,00 za troškove liječenja
197 Kulović Merima 350,00 Za troškove liječenja maloljetnog sina
198 Lajić Dušanka 50,00 za troškove liječenja
199 Lakić Ljubiša 100,00 Za egzistencijalne troškove
200 Lazarević Božo 50,00 za troškove liječenja
201 Lazarević Gorana 150,00 Za troškove liječenja maloljetne ćerke
202 Lazić Dragica 80,00 za troškove liječenja
203 Lazić Jovanka 80,00 za troškove liječenja
204 Lazović Smilja 80,00 za troškove liječenja
205 Lazukić Natalija 50,00 za troškove liječenja
206 Lesković Zora 80,00 za troškove liječenja
207 Lević Hanka 300,00 Za troškove liječenja
208 Lišić Elvisa 100,00 za troškove liječenja
209 Lišić Nihad 200,00 za troškove liječenja
210 Lujić Krstina 50,00 za troškove liječenja
211 Lujić Petra 50,00 za troškove liječenja
212 Lukić Marica 100,00 novčana pomoć - inovator
213 Ljubica Zečević 100,00 za troškove liječenja
214 Ljubinka Jakić 100,00 za troškove liječenja
215 Ljuca Fatima 100,00 za troškove liječenja
216 Ljuca Ismet 100,00 za troškove liječenja
217 Makera Nebojša 50,00 za troškove liječenja
218 Maksić Bogdan 50,00 za troškove liječenja
219 Maksić Dušanka 80,00 za troškove liječenja
220 Maksimović  Milka 80,00 za troškove liječenja
221 Maksimović Blagoja 80,00 za troškove liječenja
222 Maksimović Rujka 100,00 za troškove liječenja
223 Malić Milofinka 50,00 za troškove liječenja
224 Manda Mateljić 150,00 za troškove liječenja
225 Manojlović Snježana 50,00 za troškove liječenja
226 Manojlović Tešo 50,00 za troškove liječenja
227 Maratović Božo 50,00 za troškove liječenja
228 Maratović Božo 100,00 Za troškove liječenja
229 Marčeta Gordana 150,00 Za troškove sahrane supruga
230 Maričić Boško 50,00 za troškove liječenja
231 Marić Blaž 150,00 za troškove liječenja
232 Marijan Bošnjak 150,00 za troškove liječenja
233 Marijan Geljić 100,00 za troškove liječenja
234 Marjan Marić 200,00 za troškove liječenja
235 Marjanović Nevenka 50,00 za troškove liječenja
236 Marko Lacić 200,00 za troškove liječenja
237 Marko Rođaković 150,00 za troškove liječenja
238 Marković Janja 50,00 za troškove liječenja
239 Medic Milena 200,00 Za troškove liječenja
240 Mehić Enisa 100,00 Za troškove liječenja
241 Mehić Fariz 100,00 za troškove liječenja
242 Mehmed Bešić 250,00 za troškove liječenja
243 Mehmed Šakanović 200,00 Za egzistencijalne troškove
244 Mehmedalija Sejdinović 100,00 Za troškove liječenja
245 Mehmedović Emina 100,00 Za troškove liječenja
246 Memišević Suvada 150,00 Za troškove liječenja maloljetnog djeteta
247 Mešić Sabina 100,00 za troškove liječenja
248 Mićić Dimitrija 50,00 za troškove liječenja
249 Mićić Mara 50,00 za troškove liječenja
250 Mićić Mićo 50,00 za troškove liječenja
251 Mihajlović Miladin 50,00 za troškove liječenja
252 Mihmić Ševket 8.000,00 Grant upravniku zgrade etažnih vlasnika za uređenje fasade na stambenoj zgradi u ulici Semberska br 121 (79) u naselju Stolin
253 Mijatović Milan 50,00 za troškove liječenja
254 Mijo Androšević 100,00 za troškove liječenja
255 Mijo Frančešević 200,00 za troškove liječenja
256 Milošević Goran 50,00 za troškove liječenja
257 Milošević Mitar 50,00 za troškove liječenja
258 Miljan Vasić 80,00 za troškove liječenja
259 Mina Kočić 150,00 Za troškove liječenja
260 Mirić Mara za djecu Mirić Anđelku i Mirić Branka 100,00 za troškove liječenja
261 Mirić Miroslav 50,00 za troškove liječenja
262 Mirkovic Ranka 200,00 Za troškove liječenja
263 Miroslav Marković 50,00 za troškove liječenja
264 Mitrović Pero 80,00 za troškove liječenja
265 Mitrović Radivoje 80,00 za troškove liječenja
266 Mitrović Ruža 80,00 za troškove liječenja
267 Mrkaljević Senada 100,00 Za troškove liječenja
268 Mujić Mirsad 100,00 za troškove liječenja
269 Mujić Mirsad 150,00 Za troškove liječenja
270 Mujkanović Asim 300,00 Za troškove liječenja
271 Mujkanović Kasim 100,00 Za troškove liječenja
272 Mujkić Fadil 100,00 Za troškove liječenja
273 Mujkić Muriz 100,00 za troškove liječenja
274 Mujkić Rašida 100,00 Za troškove liječenja
275 Mujkić Vedad 150,00 Za egzistencijalne troškove
276 Mulamuratović Advija (Šišić) 100,00 za troškove liječenja
277 Mulamuratović Fadila 100,00 za troškove liječenja
278 Mulamuratović Sabira 100,00 za troškove liječenja
279 Muratović Fatima 100,00 za troškove liječenja
280 Musić Muhamed 100,00 za troškove liječenja
281 Musić Muhamed 150,00 Za troškove liječenja
282 Musić Ramiza 100,00 za troškove liječenja
283 Mustafa Tabaković 150,00 Za troškove liječenja
284 Mustafić Omer 150,00 Za egzistencijalne troškove
285 Nedeljković Stoja 80,00 za troškove liječenja
286 Nefka Koroljević 100,00 za troškove liječenja
287 Nermin Bećirević 150,00 Za troškove liječenja
288 Nikola Dugonjić 200,00 za troškove liječenja
289 Nikolić Aco 150,00 za troškove liječenja
290 Nikolić Anđelka 50,00 za troškove liječenja
291 Nikolić Cvija 50,00 za troškove liječenja
292 Nikolić Đurđija 50,00 za troškove liječenja
293 Nikolić Jasminka za Nikolić Dalibora 50,00 za troškove liječenja
294 Nikolić Milorad 80,00 za troškove liječenja
295 Nikolić Rajko 50,00 za troškove liječenja
296 Nikolić Rajo 50,00 za troškove liječenja
297 Nikolić Srpko 50,00 za troškove liječenja
298 Nikolić Stojan 50,00 za troškove liječenja
299 Nogić Nada 50,00 za troškove liječenja
300 Novak Dajana 50,00 za troškove liječenja
301 Novak Novica 50,00 za troškove liječenja
302 Novaković Mila 100,00 za troškove liječenja
303 Obrenović Sara 50,00 za troškove liječenja
304 Omerović Šehra 100,00 Za troškove liječenja
305 Omić Fahrudin 100,00 za troškove liječenja
306 Omić Suada 100,00 za troškove liječenja
307 Osojkić Ševalija 200,00 za troškove liječenja
308 Panić Dragomir 100,00 za troškove liječenja
309 Panić Živka 100,00 za troškove liječenja
310 Paprić Ljiljana 50,00 za troškove liječenja
311 Paša Ibrić 100,00 za troškove liječenja
312 Pašalić Stana 100,00 Za troškove liječenja
313 Pavo Jurković 200,00 za troškove liječenja
314 Pekić Enver 100,00 za troškove liječenja
315 Perić Stoja 50,00 za troškove liječenja
316 Perišić Petra 50,00 za troškove liječenja
317 Perkanović Nadežda 50,00 za troškove liječenja
318 Pero Lukić 100,00 za troškove liječenja
319 Petar Lacić 100,00 za troškove liječenja
320 Petrović Petra 50,00 za troškove liječenja
321 Petrović Slobodan 50,00 za troškove liječenja
322 Petrović Vukosava 50,00 za troškove liječenja
323 Pezerović Zemira 100,00 za troškove liječenja
324 Pitić Senada 200,00 za troškove liječenja
325 Plečić Ajiša 150,00 Za egzistencijalne  troškove i troškove liječenja
326 Pobrić Sadil 200,00 za troškove liječenja
327 Ponjević Mirjana 80,00 za troškove liječenja
328 Potrić Admir 50,00 za troškove liječenja
329 Potrić Ajiša 50,00 za troškove liječenja
330 Potrić Ramo 100,00 za troškove liječenja
331 Potrić Semir 50,00 za troškove liječenja
332 Pozderović Devleta 100,00 za troškove liječenja
333 Pozderović Emina 100,00 Za troškove liječenja maloljetnog djeteta
334 Pozderović Mujo 100,00 za troškove liječenja
335 Pozderović Nedim 100,00 za troškove liječenja
336 Preljević Admir 100,00 za troškove liječenja
337 Preljević Admir 150,00 Za troškove liječenja
338 Pupalović Fadil 150,00 Za troškove liječenja
339 Radenica Abid 100,00 Za troškove liječenja maloljetnog sina
340 Radovanović Stoja 100,00 Za troškove liječenja
341 Radovanović Žikica 80,00 za troškove liječenja
342 Radovanović Žikica 150,00 Za troškove liječenja
343 Rama Fatima 100,00 za troškove liječenja
344 Ramić Azra 50,00 za troškove liječenja
345 Ramić Munevera 100,00 za troškove liječenja
346 Ramiza Beganović 150,00 Za troškove liječenja
347 Ramiza(Enes) Zukić 100,00 Za troškove liječenja supruga
348 Ramzija Cifrić 150,00 Za egzistencijalne troškove
349 Rendić Hašim 100,00 Za troškove liječenja
350 Rešidović Asmir 150,00 Za egzistencijalne troškove i troškove liječenja
351 Ribić Hakija 100,00 za troškove liječenja
352 Ribić Suvada 100,00 za troškove liječenja
353 Ristanić Vaso 50,00 za troškove liječenja
354 Ristić Aleksandra 80,00 za troškove liječenja
355 Ristić Milan 50,00 za troškove liječenja
356 Ristić Slavko 80,00 za troškove liječenja
357 Rizvanović Admir 100,00 za troškove liječenja
358 Rizvanović Admir 200,00 Za troškove liječenja
359 Rokvić Dušan 50,00 za troškove liječenja
360 Rosnić Anica 200,00 Za troškove liječenja
361 Rosnić Dušanka za dijete Rosnić Marijanu 100,00 za troškove liječenja
362 Rosnić Dušanka za supruga Rosnić Dražena 80,00 za troškove liječenja
363 Sakić Senad 100,00 za troškove liječenja
364 Samija Cifrić 200,00 Za troškove liječenja
365 Samra Tanjić 300,00 Za troškove liječenja maloljetnog sina
366 Sarafina Jurić 100,00 za troškove liječenja
367 Savud Trašić 200,00 Za troškove liječenja
368 Sena Kosić 100,00 Za troškove liječenja
369 Senad Numanović 150,00 Za egzistencijalne troškove
370 Simić Draginja 50,00 za troškove liječenja
371 Simić Miodrag 50,00 za troškove liječenja
372 Slavko Ivanović 100,00 za troškove liječenja
373 Smajlović Milena 50,00 za troškove liječenja
374 Softić Emir 100,00 za troškove liječenja
375 Softić Rešid 100,00 za troškove liječenja
376 Spremo Vesna 50,00 za troškove liječenja
377 Stanković Dragica 50,00 za troškove liječenja
378 Stanković Mićo 130,00 za troškove liječenja
379 Stanković Milojka 50,00 za troškove liječenja
380 Stanković Milojka 80,00 za troškove liječenja
381 Stević Paja 50,00 za troškove liječenja
382 Stević Ruža 150,00 Za troškove liječenja
383 Stjepanović Petko 50,00 za troškove liječenja
384 Suljo Ražanica 200,00 za troškove liječenja
385 Suvada Pešić 100,00 za troškove liječenja
386 Svitlica Jovo 50,00 za troškove liječenja
387 Šabanović Fuad 100,00 za troškove liječenja
388 Šabanović Selma 100,00 Za egzistencijalne troškove
389 Šabanović Šefik 100,00 za troškove liječenja
390 Šavija Bogdan 50,00 za troškove liječenja
391 Šećerbegović Ibrahim 100,00 za troškove liječenja
392 Šećič Sefer 100,00 za troškove liječenja
393 Šećić Sefer 200,00 Za troškove liječenja
394 Šehić Zijada 100,00 za troškove liječenja
395 Šišić Ćamila 100,00 za troškove liječenja
396 Šolaja Diana 50,00 za troškove liječenja
397 Šuvira Cvijan 50,00 za troškove liječenja
398 Tahirović Alen za sina Tahirović Adjana 100,00 za troškove liječenja
399 Tegeltija Desanka 50,00 za troškove liječenja
400 Tešić Gordana 50,00 za troškove liječenja
401 Tešić Jelisavka 100,00 za troškove liječenja
402 Tešić Vida 200,00 za troškove liječenja
403 Toma Jokić 100,00 za troškove liječenja
404 Toma Vidović 100,00 za troškove liječenja
405 Tomić Bojana 50,00 za troškove liječenja
406 Tomić Ilija 50,00 za troškove liječenja
407 Tomić Marija 50,00 za troškove liječenja
408 Tomić Marija 100,00 Za troškove liječenja
409 Tomić Milenko 50,00 za troškove liječenja
410 Tošić Đuka 80,00 za troškove liječenja
411 Tošić Đurđina 80,00 za troškove liječenja
412 Tošić Gordana 50,00 za troškove liječenja
413 Tošić Sanja   80,00 za troškove liječenja
414 Tošić Sanja za Tošić Andrijanu 100,00 za troškove liječenja
415 Tošić Slaviša 80,00 za troškove liječenja
416 Travar Mirko 80,00 za troškove liječenja
417 Trifković Stoko 200,00 Za troškove liječenja
418 Tučić Hikmeta 150,00 Za troškove liječenja
419 Turbić Mustafa 100,00 za troškove liječenja
420 Turbić Sulejman 200,00 za troškove liječenja
421 Vasić Bogdanka 80,00 za troškove liječenja
422 Vasić Đorđe 80,00 za troškove liječenja
423 Vasić Gligor 80,00 za troškove liječenja
424 Vasić Gospava 80,00 za troškove liječenja
425 Vasić Milan 80,00 za troškove liječenja
426 Vasić Sanja 80,00 za troškove liječenja
427 Vasić Savo 80,00 za troškove liječenja
428 Vasić Stoja 80,00 za troškove liječenja
429 Vidilinić Mevla 100,00 za troškove liječenja
430 Vidović Dušan 80,00 za troškove liječenja
431 Vidović Jovanka 80,00 za troškove liječenja
432 Vračević Dejan 100,00 za troškove liječenja
433 Vujanović Jelisaveta 80,00 za troškove liječenja
434 Vuković Đorđe 80,00 za troškove liječenja
435 Vuković Gordana 80,00 za troškove liječenja
436 Vuković Pelka 100,00 Za troškove liječenja
437 Vuković Radojka 50,00 za troškove liječenja
438 Vuković Slobodanka 80,00 za troškove liječenja
439 Zarić Petra 50,00 za troškove liječenja
440 Zarić Slobodan 80,00 za troškove liječenja
441 Zarić Stanislav 100,00 za troškove liječenja
442 Zekanović Miholjka 50,00 za troškove liječenja
443 Zelenjaković Hajrija 100,00 za troškove liječenja
444 Zijad Karalić 150,00 Za troškove liječenja
445 Zlatić Ibrahim 100,00 za troškove liječenja
446 Zoran Kraljević 50,00 za troškove liječenja
447 Željko Petrović 100,00 za troškove liječenja
448 Žilić Azra 100,00 za troškove liječenja
449 Živković Perica 50,00 za troškove liječenja
450 Živković Stanislav 50,00 za troškove liječenja

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Podijelite na društvenim mrežama