DUGME REGISTRA 

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2006

  39.sj.Odlu.o usva.Izvje. privatiza.predu. br.145-06-B
  39.sj.Odlu.o usva.Izvje. pedagoskog sav br.145-06-B
  39.sj REBALANS 130-06-B
  39.sj Odluka o utvrdi.ja in za Dubravice Donje br 138 -06-B
  39.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brezik br 139 -06-B
  39.sj Odluka o utvrdi.ja in za ul.Tabakovic br 137 -06-B
  39.sj Odluka o utvrdi.ja int MZ Gluhakovac br 140-06-B
  39.sj Odluka o relokaciji stam objekta br 143 -06-B
  39.sj Odluka o relokaciji stam objekta br 142 -06-B
  39.sj Odluka o relokaciji stam objekta br 141 -06-B
  39.sj Odluka o pokretanju odgovornosti br 144 -06-
  39.sj Odluka o osnivanju FONDA Zdrav osiguranja br 136 -06-B
  39.sj Odluka o izm.cl.komisija br 131 -06-B
  38.sj Odluka o davanju saglasnosti na spor Italprojekt 129-0
  37.sj Odluka o utvrdi.ja in za sulj sok br 122 -06-B
  37.sj Odluka o utvrdi.ja in za mujkici br 124 -06-B
  37.sj Odluka o utvrdi.ja in za mujkici br 123 -06-B
  37.sj Odluka o utvrdi.ja in za Dizdarusa i br 125 -06-B
  37. sj. Odluka-Izvjestaj Porezne up 128-06-B
  37 sj Izvj Uprave pr jan-aug 127-06-B
  37 .Izvjestaj o izvrsenju Budzeta I-Viii 126-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za klanac br 117-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za grcica br 116-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za grcica br 112-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za brez polj br 111-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za Ivici br 115-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za Ivici br 113-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za G Rahic br 118-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brodusa br 114-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brka br 120-06-B
  36.sj Odluka o utvrdi.ja in za Bijela br 119-06-B
  36.sj Odluka o utvdi.ja in za potocari br 110 -06-B
  36 sj PRAZNICIMA-B
  35.sj.Odluka davanje saglasnosti kljuc u ruke, br.103-06-B
  35.sj.Odluka davanje odobrenja o zaduzenju vode , br.104-06-
  35.sj.Od. drzanju pasa 106 -06-B
  35.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. LUKAVAC . br 105-06-B
  35 sj neovisni odbor POLICIJA 107- 06-B
  35 sj Izv. Uprave prihoda jan-maj 06 - 109-06-B
  35 .Izvjestaj o izvrsenju Budzeta I-V 108-06-B
  34.sj.Od. odobra.sred. rezervi busenje bunara 100 -06-B
  34. sj. Odluka o dav. sag. na od. upr. odbora Luka 101-06-B
  34 .sj Odluka o izm.cl.komisija br 102 -06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.rek ul Sulj sokak . br 96-06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. edsproprij sulj sok. br 90
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. UL Rizaha . br 97-06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. Islamovac. br 91-06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.i rek ul. Tabakovica. br 92-06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.i rek ul. BASESKIJA. br 93-06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.i cjevovod Rijeke 1. br 94-06-B
  33.sj Odluka o utvrdi.jav.i TRAFOSTANICE GRB. . br 95-06ЖB
  32.sj.Odluka-Okvirna lista priori.zakona, br.83-05-B
  32.sj.Od. odobra.sred. rezervi subvencija el ener 84-06-B
  32.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. za rekonstrukcija Sulj sok
  32.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. za rekonstrukcija Klanac.
  32.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. za izg ulice Mestrovica K
  32.sj Odluka o izm.cl.komisija br 82 -06-B
  30.sj.Od.naknadna sagla.na ugovore ELINS br 64-06-B
  30.sj.Izvje.o radu Kance.za pravnu pomoc.,br.66-06-B
  30.sj.Izvje.o radu Javnog tuzila.,br.65-05 b
  30.sj.Informacija o zaposljavanju, br.71-06-B
  30.sj.Inf.o skrnavljenjuu spomenika,br.70-06-B
  30.sj.Inf.o radu Pravo.komisije,br.69-06 -B
  30.sj.Inf.o radu Osno.suda,br.68-06-B
  29.sj Odluka o utvrdi.jav.intere. za spo.obje.Blatusa br59-0
  28SJDO~3
  28SJDO~2
  28SJDO~1
  28CF91~1
  28C0A1~1
  28B4FC~1
  28.sj.Odluka o dava.sagla.na zakljucak Uprav.odb.Luka 51-3-0
  28.sj.Odluka -Izvjestaj statistickog programa br.55-06-B
  28.sj.Odluka po analizi Plana obrazovanja,br.56-06-B
  28.sj.Od. odobra.proje. sanaci.klizi.sred. rezervi 47-06-B
  28.sj.Od. o utvrdi.jav.interesa za ulicu Kolonija br 54-06-B
  28.sj.Od. o utvrdi.jav.interesa MZ Brodusa br 53-06-B
  28.sj VJERSKI PRAZNICI b
  27.sj.Od.o usva.Izvje.Manji.fonda za 2005 br.24-06-B
  27.sj.Od. o utvrdi.jav.interesa reko.puta Cacavac br 37-06-B
  27.sj.Od. o utvrdi.jav.interesa reko.puta Bijela-Barici br 3
  27.sj.Od. o utvrdi.jav.interesa pjesa.staza br 34-06-B
  27.sj.Od. o utvrdi.jav.inte.reko.ulice Brod br 33-06-B
  27.sj.Od. o utvrDi.jav.interesa reko.puta P.Polje br 38-06-B
  27.sj.Od. o utvrDi.jav.interesa reko.puta Buzekara br 39-06-
  27.sj.Od. o utvrDi.jav.interesa reko.puta Bijela br 35-06-B
  27.sj.Od. o utvrDi.jav.inte.reko.puta SlijepCeviCibr 32-06-B
  27.sj.Od. o utvrDi.jav.inte. izgra.ulice u nase.MujkiCi br 3
  27.sj.Od. o utvr. jav.inte.rekon.puta Sandi-Trnjaci br 30-06
  27.sj.Od. o utvr. jav.inte.rekon.puta Buzekara br 29-06-B
  27.sj.Od. o utvr. jav.inte.ekspro.zemlji.Gorice br 28-06-B
  27.sj.Od. o utvr. jav.inte. za nekatego.put.Sandici br 27-06
  27.sj.Od. o utvr. jav.inte. za nekatego.put. Rahic br 26-06-
  27.sj Odlu. Izvje.o radu Polici. za 2005, br 21-06-B
  27 sj.Od. o usvajanju Izvje.o radu Vlade u 05, br.20-06-B
  27 sj Odluka o presta.manda Anti DomiЖu 17-05-B
  26SDLU~1
  26.sj Odluka o radu Kancelarije za зalbe br.14-06-B
  26 sj Od. o virmaniza. za decembar 05 15-06-B
  26 sj Od. o sre.obnove 2000 - 2005 br 16-06-B
  26 sj Od. o gazdovanju чumama18-06-B
  26 sj Od. o gazdovanju privatnim sumama19-06-B
  25SJDO~1
  25SJDL~1
  25.sj. Od. izvjeчtaj o radu Izborne kom. br 10-06-B
  25.sj. Od. Plan i program rada Izborne kom. br 11-06-B
  25.sj Odluka o promjeni naziva Poljo.skole br 9-06-B
  25 sj Od. o primanju k znanju Info.o organi. nastave 6-06-B