ING Registar / 2007

98-07 Refundacija novcanih sredstava dd Laser-B
96-07 Odluka o usvajanju urbanistickog plana-B
94-07 Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva-B
93-07 Izmjene odluke o drzanju pasa-B
92-07 ODLUKA-B
91-07 izdvajanje novcanih sredstava-B
87-07 Rekonstrukcija ulice Minizaobilaznica-B
86-07 Izgradnja planirane ulice Mujkici-B
85-07 Prosijecanje planirane ulice Mujkici-B
84-07 Pristupni put Gornja Skakava-B
83-07 Rekonstrukcija puta 4 juli II-B
82-07 Rekonstrukcija ulice Sime Matavulja-B
7. van sjed. 64-07 Odluka o usvajanju prostornog plana-B
68-07 Raspolaganje-Specijalna pogodba Bescarinska zona-B
67-07 Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Reg. plana Klobara-B
61.sj. Odluka o obavljanju spcijalne revizije rebalans, 157
61. sjednica Odluka o bratimljenju gradova, 159-07-B
61. sj. Odluka verifikacija zamjenika pravobranioca, 158-07-
61. sj. Odluka o usvajanju amandmana REBALANS 156-07-B
60.sj. Odluka Angovanje Pravobranilatva, 155-07-B
60.sj Izvjestaj o izvrsenju budzeta 1.1-30.9.2007. g. 149-07
60. sj. Odluka o obavljanju spec.rev.IV osn., 153-07-B
60. sj. Odluka o naknadama Izbornoj komisiji za 2008.god., 1
60. sj. Odluka izmjene Zakona o drz. sluzbi, 154-07-B
60. sj Odluka Laser 151-07-B
60. sj Javni interes 152-07-B
59.sj. Odluka o stipendiranju 142-07-B
59. sj. Odluka o usvajanju budzeta 143-07-B
58. sj Javni interes grad Brcko 141-07-B
58. sj Javni interes Brodusa 140-07-B
56. sj Odluka o usvajanju prostornog plana 126-07-B
56. sj Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Reg. plana
56. sj Odluka analiza stanja u obrazovanju 128-07-B
56. sj Javni interes 132-07-B
56. sj Javni interes 131-07-B
56. sj Javni interes 130-07-B
56. sj Javni interes 129-07-B
56. sj Javna rasprava 124-07-B
56. sj Amandmani na budzet za 2007. godinu 125-07-B
56. sj Odluka o sanaciji posljedica suse 133-07-B
55. sj Neradni dani 113-07-B
55. sj Izvjestaj o reviziji, obrazovanje 119-07-B
55. sj Izvjestaj o reviziji, javni registar 120-07-B
55. sj Izvjestaj o radi Kancelarije za privatizaciju januar
55. sj Izdvajanja nov.sredstava sipad 115-07-B
55. sj Izdvajanja nov.sredstava Kino Oslobodenje 114-07-B
52 sj REBALANS na budzet za 2007. godinu 88-07-B
51.sj. Odluka o osnivanju JP Komunalno B
50.sj. Odluka-Izvjestaj Uprave prihoda br. 69-07-B
50.sj Izvjestaj o izvrsenju budzeta za 2006. godinu 70-07-B
50.sj Izvjestaj o izvrsenju budzeta Pravosuda 72-07-B
50. sj Odluka o usv. finansijskih izvjestaja za 2005. godinu
49.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva 63-07-B
49. sj. izborno povjerenstvo-imenovanje 60-07-B
49. sj. Odluka Komisija Kancelarija za reviziju, 56-07-B
49. sj. Odluka Godisnji program Ureda za reviziju, 62-07-B
49. sj. Odluka Dan zalosti, 61-07-B
49. sj RAZRJEsENJE IZBORNOG POVJERENSTVA 59-07-B
49. sj Izmj odl Jav inter prosijec ul Mujkici 58-07-B
49 sj Jav inter Rekonstr objek kino Oslobođenje 57-07-B
48.sj.Odluka-nacin utros.sred sanacija.54-07-B
48. sj Raspol imov Distrikta Bioskop Oslobodenje 55-07-B
47F04E~1
47.sj.Odluka - Izvjestaj Pravobranilastva 46-07-B
47.sj.Odluka - Izvjestaj Poreske uprave48-05-B
47.sj.Od.o usvajanju Prog.VLADE za 2007 44-07-B
47. sj.Odluka o usv.god.izvj. JP Luka za 2006 50-07-B
47. sj.Odluka o isplati naknade clanovima Nezavisnog odbora
46.sj.Izvje.o radu Kance.za pravnu pomoc.,br.42-07-B
46.sj.Izvje.o radu Javnog tuzila.,br.41-07-B
46 Utvrđ j interesa put Kula Bijela 37-07-B
46 Utv. jav interesa Izgr vod mrez ul.4.juli Kom 36-07-B
46 Odluka o imenovanju clanova Euroregij DSM- 40-07-B
46 Utvrđ j interesa put Zidine 38-07-B
46 Izmj pr odl - Jav int kanal mrez Ograđ 39-07-B
45. Odluka za vjerske praznike -B
44.sj.Odluka o o izm. i dop. odluke o imeno.cl.,u skol.odbor
44.sj.Odluka o izmje. i dop. odluke o imeno.cl.,u skol. br.3
44.sj.Odlu.o usva.Izvje. privatiza.predu. br.27-07-B
44.sj Odlu. Izvje.o radu Policije za 2006, br 28-07-B
44. sj.Odluja Javni interes G. Zovik 29-07-B
44 sj.Od. o usvajanju Izvje.o radu Vlade u 06, br.26-07-B
42.sj.Odlu.o izm i dop odl o osnivanju Fonda zdrav odig.6-0
42.sj.Odlu. o otpisu potrazivanja UZOR 7-07-B
42.sj.Odlu. o isplati Izbornoj komisiji 8-07-B
42.sj. Od. izvjestaj o radu Izborne kom. br 19-07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Suljagica sokak br 18 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Plazulje br 15 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Ograđenovac br 9 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Klanac br 10 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Gnjidavica br 16 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Gluhakovac br 11 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Centari br 13 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brodusa br 17 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Brezik br 14 -07-B
42.sj Odluka o utvrdi.ja in za Bijela Tokici br 12 -07-B
42 Odluka o odrzavanju javne ras PORODICNI ZAK-B