BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2010

  od 31. sjednice
  276.30. redovna sj Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  275.30.redovna sj.Odluka o pokretanju postupka izbora kontrolora kvaliteta rada Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  274.30. redovna sj. Odluka o relokaciji stambenog objekta
  273.30. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zamjena nekretnina - Hadžajlić
  272.30. redovna sj Odluka o usvajanju Zavrчnog izvjeчtaja reforme rukovođenja JP - Luka Brcko- Brčko distrikta BiH
  271.30. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 27 i 28 redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  270.29. redovna sj. Odluka o usvajnju Finansijskog izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009.godinu
  269.29.redovna sj. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlaštenja stručnoj instituciji za tehnički pregled vozila
  268.29. redovna sj. Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Vukšić Gornji
  267.29. redovna sj. Odluka o drugoj emisiji obveznica Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare dev.štednje
  266.29. redovna sj. Odluka o usvajanju Programa razvoja visokog obrazovanja u Brčko distriktu BiH za period 2010.-2019.godine
  265.29. redovna sj. Zaključak - Izvještaj o štetama koje su prouzrokovane elementarnom nepogodom
  264.29. redovna sj. Odluka o usvajnju amandmana na budzet Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  263.29. redovna sj. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o sportu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
  262.29.redovna sj. Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o porezu na dobit
  261.29. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 26 redovne i 10. 11. i 12. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  260.28. -I nastavak redovne sj Odluka kriterijma socijalnogi zbrinjavanja radnika preduzeća i institucija koji su,ne svojom krivicom,ostali bez posla usljed ratn-BOS
  259.28. -I nastavak redovne sj Odluka o usvajnju Programa rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
  258.28. -I nastavak redovne sj Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  257.28. redovna sj Odluka o odobravanju uvrštavanja na listu projekata javno-privatnog partnerstva
  256.28. redovna sj Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz općih sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2010.godinu
  255.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa -ulica Rogozan - Dizdaruša
  254.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. Mujkići I
  253.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zaselak Krušik MZ Sandići
  252.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. M. Ibrahimbegovića MZ Kolobara II
  251. 27. redovna sj. Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH
  250. 27. redovna sj. Zaključak - Informacija o stanju iz područja lovstva u Brčko distriktu BiH
  247. 27 redovna sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc
  244. 27. redovna sjednica- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 24 i 25 redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  242. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Plana i programa rada Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  241. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Finansijskog Izvještaja Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  240. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  239. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
  238. 26. red. sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela postojećeg puta Brčko - Bijeljina
  237. 26. red. sjednica- Odluka o utvrđivanju javog interesa - zamjena nekretnina
  236. 26. redovna sj. Odluka o raspolaganju imovinom Brčko distrikta BiH specijalnom pogodbom
  235. 26. redovna sjednica- Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz općih sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH
  234. 25. redovna sjednica-ZakljuЯak -informacija o stanju vodovodnog sistema Brčko distrikta BiH
  230. 25. redovna-Zakljucak- informacija o izvršenju Ugovora o pravu građenja,finansiranju,projektovanju i građenju tržnice Arizona od 21.12.2001. godine
  222. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko za 2009. godinu
  221. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
  220. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
  219. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  218. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. decembra 2009. godine
  217. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-30. novembra 2009. godine
  216. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. oktobra 2009.godine
  215. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-30. septembra 2009.godine
  214. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. augusta 2009. godine
  213. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. jula 2009. godine
  212. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i preduzetnicima na području Brčko distrikta BiH za 2010. go
  211. 24. redovna sjednica -Odluka o obavljanju đelatnosti od općeg interesa
  210. 24. redovna sjednica-Odluka o imenovanju člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana
  209. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o sprovedenoj proceduri za izbor člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana Brčko distrikta
  205. 22. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distr. BiH u periodu april 2010. godine-januar 2011. godine
  204. 22. redovna sj.- Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distr. BiH za 2010. godinu
  203. 22. redovna sj.- Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje zamjenika šefa policije Brčko distr. BiH
  201. 22. redovna sj.- Odluka o povlačenju nacrta Zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH iz skupštinske procedure
  200. 22. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  199. 21. redovna sj.- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu policije Brčko distr. BiH za 2009. godinu
  198. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko dist. BiH- put Slijepčevići - Brezovo polje selo
  197. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distr. BiH-naselje Srpska Varoš
  196. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko dist. BiH- naselje Lipovac
  195. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko dist. BiH, Lastrići, MZ Bijela
  194. 21. redovna sj.- Odluka o izmjenama i dopunama regulacionog plana dijela stambenog naselja Bosnaplod u Brčko distriktu BiH
  193. 21. redovna sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH
  191. 21. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 20. redovne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
  190. 20. redovna sj.- Zaključak- Opća politika Skupštine Brčko distrikta BiH za period 2010-2012. godina
  189. 20. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana stambenog naselja Srpska varoš u Brčko dist. BiH
  188. 20. redovna sjednica-Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za pomoc stanovništvu stradalom u katastr. zemljotresu na Haitiju
  187. 20. redovna sj.- Zakljucak- Zakon o poreskoj upravi
  185. 20. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 9. vanredne i 19. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  184. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period januar-septembar 2009. godine
  183. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana dijela stambenog naselja Broduša II u Brčko distriktu BiH
  182. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana dijela stambenog naselja Brezik II u Brčko distriktu BiH
  181. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana dijela stambenog naselja Brezik I u Brčko distriktu BiH
  180. 19. redovna sj.- Odluka o isplati nakanade za rad u Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
  179. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 17. i 18. redovne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH