ING Registar / 2010

od 31. sjednice
276.30. redovna sj Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
275.30.redovna sj.Odluka o pokretanju postupka izbora kontrolora kvaliteta rada Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
274.30. redovna sj. Odluka o relokaciji stambenog objekta
273.30. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zamjena nekretnina - Hadžajlić
272.30. redovna sj Odluka o usvajanju Zavrnog izvjetaja reforme rukovođenja JP - Luka Brcko- Brčko distrikta BiH
271.30. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 27 i 28 redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
270.29. redovna sj. Odluka o usvajnju Finansijskog izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2009.godinu
269.29.redovna sj. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlaštenja stručnoj instituciji za tehnički pregled vozila
268.29. redovna sj. Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Vukšić Gornji
267.29. redovna sj. Odluka o drugoj emisiji obveznica Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare dev.štednje
266.29. redovna sj. Odluka o usvajanju Programa razvoja visokog obrazovanja u Brčko distriktu BiH za period 2010.-2019.godine
265.29. redovna sj. Zaključak - Izvještaj o štetama koje su prouzrokovane elementarnom nepogodom
264.29. redovna sj. Odluka o usvajnju amandmana na budzet Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
263.29. redovna sj. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o sportu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
262.29.redovna sj. Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o porezu na dobit
261.29. redovna sj. Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 26 redovne i 10. 11. i 12. vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
260.28. -I nastavak redovne sj Odluka kriterijma socijalnogi zbrinjavanja radnika preduzeća i institucija koji su,ne svojom krivicom,ostali bez posla usljed ratn-BOS
259.28. -I nastavak redovne sj Odluka o usvajnju Programa rada Vlade Brčko distrikta BiH za 2010.godinu
258.28. -I nastavak redovne sj Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
257.28. redovna sj Odluka o odobravanju uvrštavanja na listu projekata javno-privatnog partnerstva
256.28. redovna sj Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz općih sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2010.godinu
255.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa -ulica Rogozan - Dizdaruša
254.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. Mujkići I
253.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zaselak Krušik MZ Sandići
252.28. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ul. M. Ibrahimbegovića MZ Kolobara II
251. 27. redovna sj. Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH
250. 27. redovna sj. Zaključak - Informacija o stanju iz područja lovstva u Brčko distriktu BiH
247. 27 redovna sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc
244. 27. redovna sjednica- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 24 i 25 redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
242. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Plana i programa rada Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
241. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Finansijskog Izvještaja Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
240. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
239. 26 redovna sj. Odluka o usvajanu Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
238. 26. red. sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela postojećeg puta Brčko - Bijeljina
237. 26. red. sjednica- Odluka o utvrđivanju javog interesa - zamjena nekretnina
236. 26. redovna sj. Odluka o raspolaganju imovinom Brčko distrikta BiH specijalnom pogodbom
235. 26. redovna sjednica- Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz općih sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH
234. 25. redovna sjednica-Zakljuak -informacija o stanju vodovodnog sistema Brčko distrikta BiH
230. 25. redovna-Zakljucak- informacija o izvršenju Ugovora o pravu građenja,finansiranju,projektovanju i građenju tržnice Arizona od 21.12.2001. godine
222. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora JP Komunalno Brčko za 2009. godinu
221. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
220. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije Brčko distrikta BiH za 2009.godinu
219. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
218. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. decembra 2009. godine
217. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-30. novembra 2009. godine
216. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. oktobra 2009.godine
215. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-30. septembra 2009.godine
214. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. augusta 2009. godine
213. 24. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1.-31. jula 2009. godine
212. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i preduzetnicima na području Brčko distrikta BiH za 2010. go
211. 24. redovna sjednica -Odluka o obavljanju đelatnosti od općeg interesa
210. 24. redovna sjednica-Odluka o imenovanju člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana
209. 24. redovna sjednica-Odluka o usvajanju Izvještaja o sprovedenoj proceduri za izbor člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana Brčko distrikta
205. 22. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distr. BiH u periodu april 2010. godine-januar 2011. godine
204. 22. redovna sj.- Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distr. BiH za 2010. godinu
203. 22. redovna sj.- Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje zamjenika šefa policije Brčko distr. BiH
201. 22. redovna sj.- Odluka o povlačenju nacrta Zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH iz skupštinske procedure
200. 22. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
199. 21. redovna sj.- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu policije Brčko distr. BiH za 2009. godinu
198. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko dist. BiH- put Slijepčevići - Brezovo polje selo
197. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distr. BiH-naselje Srpska Varoš
196. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko dist. BiH- naselje Lipovac
195. 21. redovna sj.- Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko dist. BiH, Lastrići, MZ Bijela
194. 21. redovna sj.- Odluka o izmjenama i dopunama regulacionog plana dijela stambenog naselja Bosnaplod u Brčko distriktu BiH
193. 21. redovna sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH
191. 21. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 20. redovne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH
190. 20. redovna sj.- Zaključak- Opća politika Skupštine Brčko distrikta BiH za period 2010-2012. godina
189. 20. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana stambenog naselja Srpska varoš u Brčko dist. BiH
188. 20. redovna sjednica-Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za pomoc stanovništvu stradalom u katastr. zemljotresu na Haitiju
187. 20. redovna sj.- Zakljucak- Zakon o poreskoj upravi
185. 20. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 9. vanredne i 19. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
184. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period januar-septembar 2009. godine
183. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana dijela stambenog naselja Broduša II u Brčko distriktu BiH
182. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana dijela stambenog naselja Brezik II u Brčko distriktu BiH
181. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju regulacionog plana dijela stambenog naselja Brezik I u Brčko distriktu BiH
180. 19. redovna sj.- Odluka o isplati nakanade za rad u Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH za 2010. godinu
179. 19. redovna sj.- Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 17. i 18. redovne sj. Skupštine Brčko distrikta BiH