BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2013

  99 10 sjednica Rezolucija po Informaciji o radu Apelacionog suda BOS
  98 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2012 BOS
  97 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaj o pojavama diskriminacije za 2012 BOS
  96 10 sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja Ombudsmana za 2012 BOS
  95 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Donji Brezik BOS
  94 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e Dizdaruša BOS
  93 10 sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mrez-e ULOVIĆ BOS
  91 10 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 8 redovne BOS
  90 10 sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o dođeli mandata Salimu Bašiću Bos
  89 10 sjednica Odluka o prestanku mandata Idrizu Karamujiću BOS
  88. 9 sjednica ZAKLJUCAK BOS
  87. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin za 2013 godinu BOS
  86. 19 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvjestaja o rada Direkcije za fin za 2012 godinu BOS
  85. 9 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreзe u G Vuksic BOS
  84. 9 redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7 redovne BOS
  82. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Budžeta za 2013. godinu BOS
  81. 8. redovna sjenica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2013. BOS
  80. 8. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o efektima primjene Zakona o oružju BOS
  79. 8. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2012. BOS
  78. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2012. godinu- BOS
  77. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta za 2012. godine BOS
  76. 8 redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade za 2012 BOS
  75. 8. redovna sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinski~1
  74. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Novobrodska - rekonstrukcija ulice BOS
  73. 8. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu BOS
  69. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovne i 3 vanredne BOS
  68. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2012.godinu BOS
  67. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora BOS
  66. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2012. godinu BOS
  65. 7. redovna sjednica - Zaključak- Izvještaj Pravobranilaštva BOS
  62. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 5 redovne i 2 vanredne BOS
  59. 2. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2013-B
  59. 2. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2013 BOS
  58. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za perod april 2013. - januar 2014. BOS
  54. 6. redovna sjednica - Dopune Poslovnika o radu Skupštine BOS
  53. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 4 redovne sjednice BOS
  52. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2012 godinu - BOS
  51. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za decembar 2012. BOS
  50. 5. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja AB mosta preko rijeke Lomnice BOS
  49. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju politike plata BOS
  48. 5. redovna sjednica -Odluka o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
  46. 5. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 2 i 3 redovne sjednice BOS
  45. 4. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finanasijskih izvještaja za 2011 BOS
  44. 4. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvještaja Ureda za reviziju za 2011. godinu BOS
  43.4. redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o opcem interesu - BOS
  42. 4. redovna sjednica - Odlluka o formiranju Komisije za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -B
  41. 4. redovna sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija-BOS
  40. 4. redovna sjednica - Odluka o povlačenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona vlasništvu i dr. stvarnim pravima iz procedure BOS
  39. 3. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I - IX 2012. godine BOS
  38. 3. redovna sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na platu BOS
  37. 3. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara BOS
  36. 3. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice u MZ Gluhakovac BOS
  33. 3. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno -imunitetske komisije o dođeli mandata Bori Kojiću BOS
  32. 3. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Svjetlani Čivčić BOS
  31. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za NOVEMBAR 2012. BOS
  30. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za OKTOBAR 2012. BOS
  29. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za SEPTEMBAR 2012. BOS
  28. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za AUGUST 2012. BOS
  27. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za JUL 2012. BOS
  26. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za JUN 2012. BOS
  25. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za MAJ 2012. BOS
  24. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja JP Komunalno za 2011. BOS
  23. 2. redovna sjednica - Zaključak -Godišnji izvještaj JP Komunalno za 2011. BOS
  221. 24. redovna sjednica - Zaključak- Informacija Policije i Tužilaštva po Zaključku Skupštine BOS
  220. 24. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije za 2014. BOS
  22. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2011. godinu BOS
  219. 24. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti - JP Luka-završni račun- BOS
  218. 24. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Radio Brčko BOS
  217. 24. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - bunarska pumpa - Novo naselje B. Polje BOS
  216. 24. redovna sjednica -Odluka o imenovanju predsjednice Izborne komisije BOS
  215. 24. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 21. redovne sjednice BOS
  214. 23. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o izgubljenim upravnim sporovima BOS
  213. 23. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o iskopima bunara po mjesnim zajednicama BOS
  212. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za septembar 2013. BOS
  211. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za august 2013. BOS
  210. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za juli 2013. BOS
  21. 2. redovna sjednica - Zaključak -upravni odbori javnih preduzeća BOS
  209. 23. redovna sjednica - Odluka usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata BOS
  208. 23. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana -Bosnaplod BOS
  207. 23. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana -Maoča BOS
  206. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju IKT strategije Skupštine BOS
  206. 23. -1 - redovna sjednica - IKT Strategija SBD BiH BOS
  205. 23. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 20. redovne sjednice BOS
  203. 22. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Budžeta za 2014 BOS
  202. 22. redovna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2014. BOS
  201. 21. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP Putevi BOS
  201. 21. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene STATUT PUTEVI BOS
  200. 21. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni doluke o osnivanju JP PUtevi BOS
  200. 21. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi BOS
  20. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija diijela ulice Vosjislava Ilića Brezik BOS
  199. 21. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na promjenu sjedista JP putevi BOS
  198. 21. redovne sjednice -odluka o prihvatanju kandidature projekta EU SD 4 BOS
  197. 21. redovita sjednica -Odluka o pokretanju postupka izbora revizora BOS
  196. 21. redovita sjednica - Prijedlog Odluka o usvajanju amandmana na budzet za 2013. godinu BOS
  195. 21. redovna sjednica - odluka o povlacenju zakona o porezu na dobit BOS
  194. 21. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 19. redovne BOS
  193. 20. redovna sjednica -Nadzorni odbor JZU Zdravstveni Centar BOS
  192. 20. redovna sjednica -Odluka stalne skupstinske komisije - BOS
  191. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - transportni cjevovod Plazulja - Vrankicka BOS
  190. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - fealna kanalizaciona mreza Kolobara BOS
  19. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojeće ul. Suljagića sokak BOS
  189. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija kraka dejtonske BOS
  188. 20. sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - pumpna stanica Stjepkovica BOS
  18. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -ljetni nasip Vučilovac BOS
  179. 19. redovna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2014 BOS
  173. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za juni 2013. BOS
  172. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za maj 2013. BOS
  171. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za april 2013. BOS
  170. 17. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Rahićka pašnjak BOS
  17. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže u dijelu ul. Ćamila Sijarića - Dizdaruša BOS
  169. 17. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brezik BOS
  168. 17. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra-Gromuljaci BOS
  167. 17. redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja Zaobilaznice BOS
  166. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -kanalizacioni kolektor - D. Brezik BOS
  165. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - nabavka đečije ustanove -vrtića BOS
  164. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža - Dizdaruša BOS
  163. 17. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava budžetske rezerve za 2013. godinu BOS
  160. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. redovne i 4. vanredne sjednice BOS
  16. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja arterskog bunara Čađavac BOS
  158. 4. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budзet BD BiH za 2013., BOS
  157. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Fonda zdravstvenog osiguranja za 2012 BOS
  156. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje za 2012 BOS
  155. 16. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji -JP Putevi Brčko BOS
  154. 46. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na na Poslovni plan JP Putevi Brčko BOS
  153. 16. redovna sjednica - Odluke o petoj emisiji obveznica BDBiH za izmirenje obveza po osnovu računa stare devizne štednje BOS
  15. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kanalizacionog kolektora MZ Gredice BOS
  148. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa- rekonstrukcija ulice -Čađavac BOS
  147. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta - Rogozan BOS
  146. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice - Barili - Mujkići BOS
  145. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja ulice - Tuš BOS
  144. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Kožara - Broduša BOS
  143. 16. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta u Plazuljama - Gorice BOS
  142. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 13, 14, i 15 redovne sjednice BOS
  141. 15. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period od I - III 2013. godine BOS
  140. 15. sjednica sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - uređenje školskog igrališta BOS
  14. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja potisnog i glavnog distributivnog voda Rašljani BOS
  139. 15. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija puta Plazulje BOS
  138. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Statut JP Putevi BOS
  137. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar BOS
  136. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Statut JZU Zdravstveni centar BOS
  135. 15. sjednica sjednica- Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2013 BOS
  134. 14. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija puta Čađavac BOS
  133. 14. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta PLAZULJE BOS
  132. 14. sjednica sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kružna raskrsnica MERKATOR BOS
  131. 14. redovna sjednica - Autentično tumačenje Poslovnika BOS
  130. 14. redovna sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JZU Zdravstveni centar BOS
  13. 2. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže Dizdaruša III BOS
  129. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12 redovne sjednice BOS
  128. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2012. godinu BOS
  127. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Komunalno za 2012 BOS
  126. 13. redovna sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu JP Komunalno BOS
  125. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta za 2012. godinu BOS
  124. 13. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojeće ulice - STARI BROD BOS
  123. 13. redovna sjednica -Strucna i javna rasprava - zakon o izvrsnom postupku B
  123. 13. redovna sjednica -Odluka o odrзavanju stručne i javne rasprava o Nacrtu zakona o izvršnom postupku BOS
  122. 13. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi BOS
  121. 13. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11 redovne sjednice BOS
  120. 12. redovna sjednica - Zaključak - entitetsko drzavljasnstvo BOS
  12. 2. redovna sjednica - Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora FZO Brčko distrikta BiH BOS
  119. 12. redovna sjednica - Rezolucija -entitetsko državljanstvo BOS
  118. 12. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o provođenju zaključka BOS
  117. 12. redovna sjednica -Zaključak - omogućavanje vđenja regresnih postupaka BOS
  116. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2013. godinu BOS
  115. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije za 2012. godinu BOS
  114. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2012. godinu BOS
  113. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
  113. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za ulice BOS
  112. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija BOS
  112. 12. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija BOS
  111. 12. redovna sjednica -Odluka o pokretanju izbora najpovoljnijeg ponuđača BOS(1)
  111. 12. redovna sjednica - Odluka o pokretanju postupka izbora najpovljnijeg ponuđača BOS
  110. 12. redovna sjednica - Opća politika za period 2013.- 2016. BOS
  110. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Opće politike za period 2013.- 2016. BOS
  11. 2. redovna sjednica - Odluka o privremenom finansiranju ođeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period 1. 1. 2013. - 31. 3. 2013. godine BOS
  105. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2013. BOS
  105. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2013. BOS(1)
  104. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za februar 2013. BOS
  103. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za januar 2013. BOS
  100. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovne sjednice BOS
  10. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa Konstitutivne sjednice, 1. redovne i 1. vanredne sjednice Skupštine BOS
  09. 2. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno -imunitetske komisije o dođeli mandata zastupnika Petru Vrhovcu i Seadu Softiću BOS
  08. 2. redovna sjednica - Odluka o prestanku mandata zastupnika Eseda Kadrića BOS
  07. 2. redovna sjednica - Odluka o prestanku mandata zastupnika Peje Mendeša BOS