ING Registar / 2014

392. 46. specifikacija - 1.695.488.47 BOS
392. 46. - redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.695.488.47 BOS
391. 46. redovna sjednica - Odluka - obavezno zdravstveno osiguranje - lica starija od 65 godina BOS
390. 46. redovna sjednica -Odluka o procedurama usklad-ivanje propisa BOS
389. 46. redovna sjednica - Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje BOS
388. 46. redovna sjednica- Prijedlog odluke o davanju saglasnosit na izbor sefa Policije BOS
387. 46. redovna sjednica - Privremeno finansiranje BOS
385. 46. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 9 i 10 vanredne i 45 redovne sjednice BOS
384. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za septembar 2014 BOS
383. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za august 2014 BOS
382. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za juli 2014 BOS
381. 45.-1 -AKCIONI PLAN - položaj žena i rodna ravnopravnost BOS
381. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Akcionog plana BOS
380. 45. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 44 sjednice BOS
378. 10. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budžet za 2014. godinu BOS
377. 44. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Gredice I faza B
376. 44. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže ul. Ćamila Sijarića - Dizdaruša B
375. 44. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 42 i 43 sjednice B
374. 43. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na revidirani Poslovni plan - JP Putevi BOS
373. 43. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dođeli koncesije BOS
372. 43. redovna sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
371. 43. redovna sjednica -Odluka o izmjenama Odluke o članovima skupstinskih komisija BOS
370. 43. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.808.377.14 BOS
369. 43. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ulice Lipovac BOS
368. 43. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Gredice BOS
367. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Kuglaški klub BOS
366. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom - Streljački klub BOS
365. 42. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Nikole Šopa - Gredice BOS
364. 42. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 41 sjednice BOS
360. 40. redovna sjednica -Odluka o postupku izrade i davanja Autentičnog tumačenja BOS
359. 40. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja objekta MZ Krepšić BOS
357. 40. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 38 redovne sjednice BOS
356. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za juni 2014 BOS
355. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za maj 2014 BOS
354. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za april 2014 BOS
353. 39. redovna sjednica - Odluka o imenovanju zamjenika glavnog revizora BOS
352. 39. redovna sjednica - Odluka o imenovanju glavnog revizora BOS
351. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata glavnog revizora i zamjenika BOS
350. 39. redovna sjednica - Odluka dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa - ZAOBILAZNICA BOS
349. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Jagatići Bijela BOS
348. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Potočari BOS
347. 39. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova ulice Steve Cvijetkovića Potočari BOS
346. 39. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Program za otklanjanje posljedica poplava BOS
344. 39. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 19.831.80 BOS
344. 39. -1-39. redovna sjednica -SPECIFIKACIJA SREDSTAVA-19.831.80 BOS
343. 39. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 421.557.37 BOS
343. 39. -1 -39. redovna sjednica - SPECIFIKACIJA SREDSTAVA -421.557.37 BOS
342. 39. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 4.080.091,22 BOS
342. 39-1 -39.redovna sjednica -SPECIFIKACIJA SREDSTAVA- 4.080.091.22 BOS
341. 39. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 1.204.325.78 -BOS
341. 39. - 1 -39. redovna sjednica SPECIFIKACIJA SREDSTAVA- 1.204.325.78 BOS
340. 39. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 37 redovne i 7 i 8 vanredne BOS
339. 8. vanredna sjenica- Odluka o kreditnom zaduženju B
338. 7. vanredna sjednica -Odluka o estoj emisiji obveznica Brčko distrikta BiH BOS
337. 7. vanredna sjdenica - Odluka o kreditnom zaduženju prema MMF-u BOS
336. 38. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja -legalizacija BOS
335. 38. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o završnom računu JP Luka Brčko za 2013. godinu BOS
334. 38. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2013. godinu BOS
333. 38. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje za 2013 BOS
332. 38. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -zamjena nekretnine BOS
331. 38. redovna sjednica - Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izbora revizora BOS
329. 37. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenim revizijskim pregledima Ugovora o privatizaciji BOS
328. 37. redovna sjednica - Zaključak -revizija privatizovanih preduzeća BOS
327. 37. redovna sjednica - Odluka o kriterijima za dođelu jednokratne novčane pomoći radnicima Interpleta BOS
327. -1 obrazac - prilog I BOS
326. 37. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradanja sportsko-rekreativnog centra Brezik Bos
325. 37. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Broduša II Bos
324. 37. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pristupnog puta -parking Kolobara bos
323. 37. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Plazulje - Gorice Bos
320. 37. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 35 36 i 6 vanredne Bos
319. 6. vanredna sjednica -Rebalans Budžeta BOS
318. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja JP Putevi za 2013 BOS
317. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja JP Komunalno za 2013 BOS
316. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaj o radu Uprvnog odbora JP Komunalno za 2013. godinu BOS
315.36. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Fonda zdravstvenog osiguranja za 2013 BOS
314. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za mart 2014 BOS
313. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za februar 2014 BOS
312. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za januar 2014. BOS
311. 36. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - obnova puta Plazulje - Gorice BOS
306. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 34. redovne sjednice BOS
305.-1 - SPECIFIKACIJA
305. 35. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava budžetske rezerve za 2014. godinu bos
304. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rada Direkcije za finansije za 2013 godinu - bos
303. 35. redovna sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja - Univerzitet u Mostaru bos
302. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja - Univerzitet u Mostaru bos
301. 35. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - eko izletište - Popovo polje bos
300. 35. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - odvodnja vode -Omerbegovača bos
299. 35. redovna sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu Tužilaštva bos
298. 35. redovna sjednica - Zaključak -Informacija o poplavljenim područjima bos
297. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 33. redovne sjednice bos
296. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja -Služba za legalizaciju bos
295. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pomoć za 2013 b
294. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije za 2014. godinu b
293. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog Izvještaja Izborne komisije za 2013. godinu b
292. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanu Izvještaja o radu Izborne komisije za 2013. godinu bos
291. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 31. i 32. redovne BOS
290. 33. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2013 BOS
289. 33. redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade za 2013 BOS
288. 33. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvrsenju Budžeta za 2013. godinu BOS
287. 33. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Gorice BOS
286. 33. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Potočari BOS
285. 33. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta MZ Bijela BOS
284. 33. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice MZ Brod BOS
283. 33. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta -Mostarska -Stari Rasadnik BOS
282. 33. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke - razrjesenje - Siniša Milić BOS
280. 5. vanredna sjednica - Zaključak - Informacija -poplave BOS
279 33 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 30 redovne sjednice BOS
278. 32. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -obnova dijela puta -Potočari BOS
277. 32. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar Brčko za 2014 BOS
276. 32. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rasporedu viška prihoda JZU Zdravstveni centar Brčko za 2014 BOS
275. 32. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2014 BOS
274. 32. redovna sjednica - Odluka o zaštiti divljači Brčko distrikta BiH BOS
273. 31. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2013. godinu- BOS
272. 31. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2013. godinu BOS
271. 31. redovna sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2013. godinu BOS
270. 31. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2013. godinu BOS
269. 31. redovna sjednica - Odluka o davnju saglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora BOS
268. 31. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kanalizaciona mreža 4. Juli BOS
266. 31. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 28 i 29 redovne sjednice BOS
265. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2013.godinu BOS
264. 30. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke - razrješenje člana Upravnog odbora JZU BOS
263. 30. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - omladinski centar Grčica BOS
262. 30. redovna sjednica -Odluka o pokretanju postupka izbora kontrolora kvaliteta Ureda za reviziju BOS
261. 30. redovna sjednica -Odluka o imenovanju člana Izborne komisije BOS
260. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o provedenoj proceduri izbora člana Izborne komisje BOS
259. 30. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 27. redovne sjednice BOS
258. 29. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji -JP Putevi BOS
257. 29. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na na poslovni plan - JP Putevi BOS
256. 29. redovna sjednica - izmjena Odluke - Komisija za izradu prijedloga naziva novih ulica BOS
255. 29. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje zamjenika sefa Policije BOS
254. 29. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana BOS
253. 28. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za decembar 2013. BOS
252. 28. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za novembar 2013. BOS
251. 28. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za oktobar 2013. BOS
250. 28. redovna sjednica -Odluka -Nadzorni odbor JZU BOS
249. 28. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja sprovedenoj proceduri - Nadzorni odbor JZU BOS
248. 28. redovna sjednica- Odluka o produženju mandata -revizori BOSS
247. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2013 godinu BOS
246. 27. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi za potrebe korininika stale novcčane pomoći BOS
245. 27. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste BOS
244. 27. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija puta Brka BOS
243. 27. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - polaganje podzemnog voda Brod BOS
242. 27. redovna sjednica - Odluka o poništenju Javnog konkursa za izbor gl. revizora i zamjenika Bos
241. 27. redovna sjednica - Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka izbora gl. revizora i zamjenika BOS
239. 27. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 26. redovne sjednice BOS
238. 26. redovna sjednica - Zaključak - analiza aktivnosti Vlade na otvaranju radnih mjesta BOS
237. 26. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvještaja za 2012. godinu BOS
236. 26. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finanasijskih izvještaja za 2012 BOS
235. 26. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brčko 4 BOS
234. 26. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Brčko 3 BOS
233. 26. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija ulice Pere Zrelca BOS
232. 26. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreza MZ 1 Maj BOS
231. 26. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Programa subvencioniranja BOS
230. 26. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 24. i 25. redovne BOS
229. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja neovisnog revizora - JP Komunalno Brčko BOS
228. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja neovisnog revizora - JP Luka Brčko BOS
227. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja neovisnog revizora - JP Radio Brčko BOS
226. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period od I - IIX 2013. godine BOS
225. 25. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - vodovodna mreža Ulice BOS
224. 25. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - podzemni vod - stambeno naselje Stolin i Brezik BOS
223. 25. redovna sjednica -Odluka o pokretanju postupka izbora člana Izborne komisije BOS
222. 25. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 22. i 23. redovne sjednice BOS