ING Registar / 2015

477. 13. vanredna sjednica- Odluka o hitnosti BOS
476. 13. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budžet za 2015. godinu BOS
475. 56. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja -legalizacija od januara do marta 2015. BOS
474. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja -legalizacija za 2014 BOS
473. 55- redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rada Direkcije za fin za 2014 godinu BOS
472. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2014. godine BOS
471. 55. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste za 2015 BOS
470. 55. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju esencijalne liste 2015 BOS
469. 55. sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2015 BOS
468. 55. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija rijeke Brke BOS
467. 55. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -IVICI BOS
466. 55. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Vukosavačka BOS
465. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 53 i 54 redovne BOS
464. 54. redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade za 2014 Bos
463. 54. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Stanovi Bos
462. 54. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Mostarska Bos
460. 53. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2014 BOS
459. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2014 BOS
458. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2014. godinu BOS
457. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni Centar za 2015 BOS
456. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na raspored prihoda JZU za 2014 BOS
455. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na završni račun- JP Putevi BOS
454. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na povećanje kapitala - JP Putevi BOS
453. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi BOS
452. 53. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zidine G. Skakakva BOS
451. 53. redovna sjednica - Odluka - Komisija za komasaciju BOS
449. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 51 i 52 redovne i 12 vanredne BOS
447. 12. vanredna sjednica - Odluka o visokom stepenu hitnosti razmatranja BOS
446. 12. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju Budžeta za 2015 BOS
445. 12. vanredna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2015. BOS
444. 52. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Brka BOS
443. 52. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice -Mujkići - Ivici BOS
442. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 50 redovne BOS
441. 51. redovna sjednica - Zakljucak - Informacija o otkupu mlijeka BOS
440. 51. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvještaja Ureda za reviziju za 2013. godinu BOS
439. 51. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2014. godinu-BOS
438. 51. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Zaima Mušanovica Dizdaruša BOS
437. 51. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Potočari BOS
436. 51. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11 vanredne BOS
435. 50. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2015- JP Putevi BOS
434. 50. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja JP Putevi za period januar - august 2014 BOS
433. 50. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2014 godinu BOS
432. 50. redovna sjednica -Zaključak - upravni odbori BOS
431. 50. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana BOS
430. 50. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Vučilovac BOS
429. 50. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Brka BOS
426. 50. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49 redovne sjednice BOS
425. 11. vanredna sjednica -Zaključak -privreda BOS
424. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za decembar 2014. BOS
423. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za novembar 2014. BOS
422. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za oktobar 2014. BOS
421. 49. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 2.218.287,31 BOS
421. 49. -1 specifikacija BOS
420. 49. redovna sjednice - Odluka o usvajanju Regulacionog naselja Meraje BOS
417. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 redovne sjednice BOS
411. 47. redovna sjednica -Zaključak - Apoteke BOS
410. 47. redovna sjendica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2015. BOS
406. 47. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Grčica BOS
405. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana naselja Ivici BOS
404. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana naselja Mujkići II BOS
403. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana naselja Š BOS
402. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Historijsko gradsko jezgro BOS
401. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana Gornji Rahić - Centar BOS
400. 47. redovna sjednica- odluka o usvajanju regulacionog plana Grbavica BOS
399. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana Gluhakovac BOS
398. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana Centar BOS
397. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana Broduša I BOS
396. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana Grčica i Dizdaruša BOS
395. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana Grčica BOS
394. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana PLAZULJE BOS