skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2015

  477. 13. vanredna sjednica- Odluka o hitnosti BOS
  476. 13. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Budžet za 2015. godinu BOS
  475. 56. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja -legalizacija od januara do marta 2015. BOS
  474. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja -legalizacija za 2014 BOS
  473. 55- redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rada Direkcije za fin za 2014 godinu BOS
  472. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2014. godine BOS
  471. 55. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste za 2015 BOS
  470. 55. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju esencijalne liste 2015 BOS
  469. 55. sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Vlade za 2015 BOS
  468. 55. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija rijeke Brke BOS
  467. 55. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -IVICI BOS
  466. 55. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Vukosavačka BOS
  465. 55. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 53 i 54 redovne BOS
  464. 54. redovna sjednica - Odluka o usvajnju Izvještaja o radu Vlade za 2014 Bos
  463. 54. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra- Stanovi Bos
  462. 54. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulica Mostarska Bos
  460. 53. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2014 BOS
  459. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2014 BOS
  458. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2014. godinu BOS
  457. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni Centar za 2015 BOS
  456. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na raspored prihoda JZU za 2014 BOS
  455. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na završni račun- JP Putevi BOS
  454. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na povećanje kapitala - JP Putevi BOS
  453. 53. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi BOS
  452. 53. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - zidine G. Skakakva BOS
  451. 53. redovna sjednica - Odluka - Komisija za komasaciju BOS
  449. 53. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 51 i 52 redovne i 12 vanredne BOS
  447. 12. vanredna sjednica - Odluka o visokom stepenu hitnosti razmatranja BOS
  446. 12. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju Budžeta za 2015 BOS
  445. 12. vanredna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2015. BOS
  444. 52. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Brka BOS
  443. 52. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice -Mujkići - Ivici BOS
  442. 52. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 50 redovne BOS
  441. 51. redovna sjednica - Zakljucak - Informacija o otkupu mlijeka BOS
  440. 51. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Javnog izvještaja Ureda za reviziju za 2013. godinu BOS
  439. 51. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2014. godinu-BOS
  438. 51. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Zaima Mušanovica Dizdaruša BOS
  437. 51. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice - Potočari BOS
  436. 51. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 11 vanredne BOS
  435. 50. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2015- JP Putevi BOS
  434. 50. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja JP Putevi za period januar - august 2014 BOS
  433. 50. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2014 godinu BOS
  432. 50. redovna sjednica -Zaključak - upravni odbori BOS
  431. 50. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana BOS
  430. 50. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Vučilovac BOS
  429. 50. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Brka BOS
  426. 50. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 49 redovne sjednice BOS
  425. 11. vanredna sjednica -Zaključak -privreda BOS
  424. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za decembar 2014. BOS
  423. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za novembar 2014. BOS
  422. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštava za oktobar 2014. BOS
  421. 49. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezervi - 2.218.287,31 BOS
  421. 49. -1 specifikacija BOS
  420. 49. redovna sjednice - Odluka o usvajanju Regulacionog naselja Meraje BOS
  417. 49. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 48 redovne sjednice BOS
  411. 47. redovna sjednica -Zaključak - Apoteke BOS
  410. 47. redovna sjendica - Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2015. BOS
  406. 47. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulica - Grčica BOS
  405. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana naselja Ivici BOS
  404. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana naselja Mujkići II BOS
  403. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana naselja Š BOS
  402. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Historijsko gradsko jezgro BOS
  401. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana Gornji Rahić - Centar BOS
  400. 47. redovna sjednica- odluka o usvajanju regulacionog plana Grbavica BOS
  399. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana Gluhakovac BOS
  398. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana Centar BOS
  397. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana Broduša I BOS
  396. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana Grčica i Dizdaruša BOS
  395. 47. redovna sjednica - Odluka o usvajanju regulacionog plana Grčica BOS
  394. 47. redovna sjednica- Odluka o usvajanju regulacionog plana PLAZULJE BOS