ING Registar / 2017

99. 8. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice BOS
98. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2016.godinu BOS
97. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2016 BOS
96. 7. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana BOS
95. 7. redovna sjednica - Zaključak - obaveze javnih preduzeća iz člana 14 Zakona BOS
94. 7. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP Putevi BOS
93. 7. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Strategije prostornog razvoja BOS
92. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čande BOS
91. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hukelji BOS
90. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
89. 7. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana 2017-2018 BOS
88. 7. redovna sjednica - Odlluka o formiranju Komisije za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima -B
87. 7. redovna sjednica - Zaključak - Konsultativni sastanak Bos
86. 7. redovna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave - Zakon o mladima BOS
85. 7. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 6 redovne i 2 vanredne sjednice BOS
84. 2. vanredna sjednica -Odluka o održavanju javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2017. BOS
83. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za finansije za 2017 BOS
82. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ivici BOS
81. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Rijeke BOS
80. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gluhakovac BOS
79. 6. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Brka BOS
78. 6. redovna - Opća politika Skupštine
74. 6. redovna -javna rasprava BOS
74. 6. redovna -javna rasprava - Zakon o izmjenama Krivičnog zakona BOS
73. 6 redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 4 i 5 sjednice BOS
61. 4. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Radio-Poslovni plan BOS
60. 4. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Radio--Izvještaj BOS
59. 4. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan 2017- Luka BOS
58. 4. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Strategije zaštite životne sredine BOS
58. 4. Strategija zaštite z-ivotne sredine Bos
57. 4. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rasadnik BOS
56. 4. redovna sjednica - Odluka o imenovanju četiri člana Izborne komisije BOS
55. 4. redovna sjednica- Izvještaj Mandatno imunitetske komisije o provedenoj proceduri izbora članova Izborne komisije BOS
54. 4. redovna sjednica - Odluka o prestaku mandata četiri člana Izborne komisije BOS
53. 4. redovna sjednica -Odluka o povlačenju Zakona iz procedure BOS
52. 4 redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. i 3. redovne i 1. vanredne BOS
51. 4. redovna sjednica -Izvještaj Mandatno imunitetske komisije o dođeli mandata Tomislav Stjepanović BOS
50. 4. redovna sjednica - prestanak mandata -Anto Domić BOS
49. 4. redovna sjednica - Izvještaj Mandatno imunitetske komisije o dođeli mandata Adem Ribić BOS
48. 4. redovna sjednica - prestanak mandata -BULČEVIC BOS
47. 3. redovna sjednica - Odluka o saglasnost na Pravilnik - JP Putevi BOS
46. 3. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan za 2017- JP Putevi BOS
45. 3. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na zavrsni racun- JP Putevi BOS
44. 3. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik parkiranja BOS
298. 6. odluka o hitnosti zakon o izvrenju budzeta BOS
297. 6. vanredna amandmani na budzet BOS
296. 22. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o sistematizaciji BOS
295. 22. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvjestaja o izvrsenju budzeta za period 1. -9. 2017. godine BOS
294. 22. prijedlog mjera BOS
293. 22. privremeno finansiranje Prjedlog odluke, privremeno finansiranje 27122016 BOS
291. 22. zakon o zastupnicima R BOS
290 21 izvjestaj putevi BOS
289 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Grcica BOS
288 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - ISLAHIJET BOS
287 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - DALEKOVODI BOS
286 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - kozara BOS
285 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Rijeke BOS
284 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ ATOROVII BOS
283 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - MZ CANDE BOS
282. 21 Odluka o utvrđivanju javnog interesa - POPOVO POLJE BOS
281. 21. REDOVNA -odluka o utvrđivanju javnog interesa Gredice BOS
279. 21. - sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava -BOS
278. 21. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 5 vanredne BOS
277. 20. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP Radio Brčko BOS
276. 20. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Plazulje BOS
275. 20. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -naselje Bosankići u MZ Vitanovići BOS
274. 20. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Skakava Gornja BOS
273. 20. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Buzekara BOS
272. 20. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela pristupnog puta u MZ Maoča I. faza BOS
271. 20. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta Barišići u MZ Prijedor BOS
270. 20. redovna sjednica- Zakon o stavljanju van snage Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima Brčko distrikta BOS
269. 20. redovna sjednica- Odluka o stavljanju van snage Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine BOS
268. 20. redovna sjednica- Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta BiH BOS
267. 20. redovna sjednica- Odluka - Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta BiH BOS
266. 20. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 18. i 19. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH. BOS
264. 5. vanredna sjednica- Odluka o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu BOS
263. 5. vanredna sjednica -Odluka o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2017. godinu BOS
262. 19. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za komunalnu, javnu đelatnost i zaštitu okoline o realizaciji Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH BOS
262-1. 19. redovna sjednica- Zaključak Skupštine Brčko distrikta BiH po pitanju realizacije Projekta zaobilaznice oko grada Brčko BOS
261. 19. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta između Uniprometa i Tetra kompani u MZ Plazulje, urbano područje Gorice BOS
260. 19. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta u MZ Buzekara BOS
259. 19. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- izgradnja spoja ulica Lj. Krsmanovića i J. Kaštelana u dijelu stambenog naselja Brezik BOS
258. 19. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa- izgradnja puta prema kući M. Vukovića u MZ Plazulje BOS
257. 19. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta u zaseoku Perušići u MZ Boće BOS
256. 19. redovna sjednica - Odluka o izmjeni odluke o formiranju Komisije za komasaciju Brčko distrikta BiH BOS
255. 19. redovna sjednica- Deklaracija o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa BOS
254. 19. redovna sjednica- Odluka o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Zakona o zabrani pušenja BOS
254. 19. redovna Odluka o odrz. javne raspr o zakonu o zabrani pusenja BOS
253. 19. redovna sjednica- Odluka o usvajanju zapisnika sa 16. i 17. redovne sjednice Skupštine BD BiH BOS
252. 18. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finanasijskih izvještaja Brčko distrikta BiH na dan 31. 12. 2016. godine. BOS
251. 18. redovna sjednica- Saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP Komunalno Brčko BOS
250. 18. redovna sjednica -Odluka o dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Komunalno Brčko d.o.o. Brčko distrikta Bosne i Hercegovine BOS
249. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja trotoara u ulici dr. Mehmeda Spahe, stambeno naselje Rijeke BOS
248. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta u zaseoku Brdo (Klarići) u MZ Boće BOS
247. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja ulice Bečukića sokak I. faza BOS
246. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela ulice Milene Pavlović-Barili u stambenom naselju Mujkići II BOS
245. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta prema IX. osnovnoj školi u Maoči I. faza BOS
244. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo Krbeti BOS
243. 18. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -u ulici Rine Čulića i dijela ulice Antuna Gustava Matoša i Marka Marulića u MZ Brčko BOS
242. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gnjidavica 2 u MZ Brezovo Polje Novo naselje BOS
241. 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -MZ Seonjaci BOS
240 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Hasana Kjafije Pruščaka (I. faza izgradnje kolovoza bez trotoara) BOS
239 17. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Čađavac I. faza (Vukosavačka od broja 137 do broja 140)BOS
238. 17. redovna sjednica - Odluka o sufinansiranju dijela troškova lijekova s esencijalne liste lijekova 2017 BOS
237. 17. redovna sjednica- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi lijekova 2017 BOS
235. 17. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 15. redovne sjednice Skupštine Brčo distrikta BiH H
234. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine. BOS
233. 16. redovna sjednica- Zaključak o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu BOS
232. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period januar jun 2017. godine. BOS
231. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2017. godinu BOS
230. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2016. godinu BOS
229. 16. redovna sjednica - Odluka o usvajanu izvještaja o radu Izborne komisije Brčko distrikta BiH za 2016. godinu. BOS
226. 15. redovna sjednica- Odluka o preusmjeravanju novčanih sredstava BOS
225. 15. redovna sjednica- ZAKLJUCAK - Informacija o realizaciji projekta obilaznice oko grada Brcko BOS
224. 15. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH BOS
223. 15. redovna sjednica- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH BOS
222. 15. redovna sjednica -Odluka o davanju saglasnosti o izmjeni sjedišta JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH BOS
221. 15. redovna sjednica- Odluka o bratimljenju Grada Schladminga Republika Austrija i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine BOS
220. 15. redovna sjednica- Odluka o bratimljenju općine Lagadas- Republika Grčka i Brčko distrikta BOS
219. 15. redovna sjednica- Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana BOS
218. 15. redovna sjednica- Odluka o davanju ovlaštenja Zakonodavnoj komisiji - Pročišćeni tekstovi BOS
217. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja vodovodne mreže prema brdu Šterac restoran Holiday, u dijelu urbanog područja Ulović BOS
216. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta (prema kući Marijana Augustinovića) u MZ Prijedor BOS
215. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja dijela puta do kuće Farida Mujkanovića u urbanom području Maoča, MZ Maoča BOS
214. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta Ramići u naselju Meraje u MZ Maoča BOS
213. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Jokići Podarevac u MZ Gornja Skakava BOS
212. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija postojećeg puta Stanovi Potočari BOS
211. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta u zaseoku Bojići u MZ Boće BOS
210. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta prema Lipovcu u MZ Skakava Gornja, urbano područje Skakava Gornja, BOS
209. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta u zaseoku Nikići (Čančarevići) u urbanom području Bijela BOS
208. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta Bečići Brana, urbano područje Maoča, BOS
207. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja puta u Mahali prema kući Šefke Zahirović u MZ Rašljani BOS
206. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Mihajla Pupina prema kućnom broju 59 u MZ Grčica BOS
205. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija pristupnog puta prema kući Mate Tokina MZ Bijela BOS
204. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta dionica Đukići Nikolići, urbano područje LipovacBOS
203. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela postojećeg puta Kraljevići Todii u MZ Slijepčevići BOS
202. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dijela puta Džinići-Sluganovići, urbano područje Vitanovići BOS
201. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija dionice puta L-9 u MZ Ćoseta BOS
200. 15. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja pješačke staze od puta Brčko Tuzla do betonare u Gornjem Breziku BOS
196. 15. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. i 4. vanredne i 13. i 14. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH BOS
183. 14. redovna sjednica - Zaključak - poništenje javnog konkursa BOS
182. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije za 2016 godinu BOS
181. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje za 2016 godinu BOS
180. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o završnom računu JP Luka Brčko za 2016 godinu BOS
179. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2016. godinu BOS
178. 14. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta JP Putevi Brčko BOS
177. 14. redovna sjednica- Odluka o osnivanju JP Putevi Brčo- saglasnost na pravilnik BOS
176. 14. redovna sjednica- Odluka o usvajanu Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja za 2016 BOS
175. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta u zaseoku Brdo u MZ Boće BOS
174. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta u MZ Buzekara 724 BOS
173. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta od zgrade MZ ka zaseoku Krušik u MZ Sandići BOS
172. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta u MZ Buzekara BOS
171. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta u zaseoku Puraševina u MZ Stanovi BOS
170. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta od kuće Save Tomića Ražljevo BOS
169. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta prema groblju u MZ Buzekara BOS
168. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - puta u zaseoku Šumari u MZ Sandići BOS
167. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prema kući Tadije Geljića Bijela BOS
166. 14. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prema kući Grge Jurkovića Bijela BOS
162. 14. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BOS
161. 13. redovna sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje kružnih raskrsnica Bos
160. 13. redovna sjednica - Odluka o povjeravanju izgradnje mosta 197 u Krepšiću Bos
154. 13. redovna sjednica -Odluka o suspenziji člana 109 BOS
153. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na raspođelu neto dobiti - JP Putevi B
152. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na završni račun JP Putevi B
151. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja JP Putevi za 2016. B
150. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Prijedloga mjera - JP Komunalno Bos
149. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta za 2016. godinu B
148. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finanasijskih izvještaja za 2015. B
147. 12. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za reviziju za 2016 B
146. 12. redovna sjednica - Zaključak Prvosudna komisija BOS
145. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Kancelarije za pravnu pomoć za 2016. godinu BOS
144. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa Ograđenovac BOS
143. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Gorice BOS
142. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Slijepčevići BOS
141. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prijedor BOS
140. 12 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ćoseta -Maoča BOS
136. 12. redovna sjednica - Odluka o hitnosti BOS
135. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 i 11redovne sjednice BOS
134. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2016 BOS
133. 11. redovna sjednica Zaključak Pravobranilaštvo BOS
132. 11. redovna sjednica - Zaključak -Komunalno BOS
131. 11. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na završni račun-BOS
130. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Komunalno BOS
129. 11 redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti Radio--finansijski izvjestaj BOS
128. 11. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti -Statut Luka Brčko BOS
127. 11 redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Brka BOS
126. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica BOS
125. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Dubravice Gornje BOS
124. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Deanovići Bijela BOS
123. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Sljepčevići BOS
122. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Ajanovića BOS
121. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Jure Kaštelana BOS
120. 11 redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krsmanoviča BOS
119. 11 redovna sjednica - Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2017. godine BOS
118. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vlade za 2016. godine BOS
117. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budzeta za 2016. godinu BOS
116. 11. redovna sjednica - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8 i 9 redovne sjednice BOS
115. 10. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BIH za 2016 godinu BOS
114. 10. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednost za 2016. godinu-BOS
113. 10. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JZU Zdravstveni centar za 2016 BOS
112. 10. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krbeti BOS
111. 10. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
110. 10. redovna sjednica- razrješenje člana Upravnog odbora JP Putevi BOS
108. 9. Zakljucak -zdravstvo BOS
107. 8. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Potok Grčica BOS
106. 8. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Filipa Višnjića BOS
105. 8. redovna sjednica - Odluka o promjeni namjene javnog dobra - Pijaca BOS
104. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bijela BOS
103. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Bjeloševića BOS
102. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezovo Polje Selo BOS
101. 8. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Popovo Polje BOS