skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / 2021

  763. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o revizi finansijskih izvještaja na dan 31. 12. 2019. BOS
  762. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za planiranja od 30. 6. 2020. do 31. 12. 2020. BOS
  761. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za planiranja od maja 2019. do 30. 6. 2020. BOS
  760. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odobora Putevi BOS
  759. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Putevi BOS
  758. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o naknadi zaposlenima u zimskoj službi BOS
  757. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Putevi Brčko za 2021 BOS
  756.2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan Razvojno -garantnog fonda za 2021 BOS
  7281. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 1. 1. - 30. 9. 2021. godine BOS
  7280. 18. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2022 BOS
  7279. 18. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Finansijski plan za 2022 BOS
  7278. 18. Zaključak- finansijski planovi BOS
  7277. 18. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan Putevi BOS
  7276. 18. Odluka o davanju saglasnosti na Revidirani -Poslovni plan JP Luka za 2022 BOS
  7275. 18. redovna sjednica- Odluka o zaduženju BOS
  7274. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović BOS
  7273. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
  7272. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dizdaruša BOS
  7271. 18. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš BOS
  7270. 18. Odluka o imenovanju zamjenika direktora BOS
  7269. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisija za borbu protiv korupcije BOS
  7268. 18. Prestanak mandata - zamjenici Glavnog revizora BOS
  7267. 18. Prestanak mandata - Glavni revizor BOS
  7266. 18. Imenovanje zamjenika BOS
  7265. 18. Imenovanje Glavnog revizora BOS
  7264. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o izboru revizora BOS
  7263. 18. Imenovanje dva člana UO Komunalno BOS
  7262. 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o izboru dva člana UO JP Komunalno BOS
  7259. 18. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 16. sjednice BOS
  7258. 18. Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
  7257. 17. Zaključak- Informatizacija BOS
  7256. 17. Zaključak - popis ulica BOS
  7068. 7. vanredna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Željeznička stanica -kolosijek BOS
  7067. Odluke o raspolaganju javnom imovinom putem specijalne pogodbe BOS
  7064. 7. vanredna - Odluka o hitnosti BOS
  7063. 7. Odluka o usvajanju Budžeta za 2022. BOS
  7062. 7. vanredna - Zaključak BOS
  7061. 7. vanredna - Odluka o suspenziji člana 70 stav 4 BOS
  7060. 17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Radio - člana UO BOS
  7059. 17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP Radio BOS
  7058. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Garantni fond BOS
  7057. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Zavoda za zapošljavanje BOS
  7056. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Plan rada Zavoda za zapošljavanje BOS
  7055. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU BOS
  7054. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Raspored prihoda JZU BOS
  7053. 17. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan Fonda BOS
  681. 1. Odluka o održavanju javne rasprave BOS
  6715. 17. Odluka o utvrđivanju naknade - Vijeće nacionalnih manjina BOS
  6714. 17. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana -Gradsko jezgro BOS
  6713. 17. redovna sjednica- Zaključak o izmjeni Zaključka BOS
  6712. 17. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vermont BOS
  6711. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ograđenovac BOS
  6710. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Dubrave BOS
  6709. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - Ivici BOS
  6708. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa - G. Rahic 2 BOS
  6707. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
  6706. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -1. Maj BOS
  6705. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Marković Polje BOS
  6704. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Štrepci BOS
  6703. 17. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -4. Juli BOS
  6702. 17. Izmjena odluke - skupštinske komisije BOS
  6699. 17. Odluka o usvajanju zapisnika BOS
  6698. 17. Zaključak - bolovanja BOS
  6278. 16. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijkom poslovanju za 6 mjeseci JP Komunalno BOS
  6277. 6. Odluka o izmjenama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu BOS
  6131. 16. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Neolit BOS
  6130. 16. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Kap spasa BOS
  6129. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Grbavica BOS
  6128. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -1 Maj BOS
  6127. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Skakava BOS
  6126. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Klanac BOS
  6125. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac BOS
  6124. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići BOS
  6123. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Cerik BOS
  6122. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Islamovac BOS
  6121. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Lipovac BOS
  6120. 16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
  6119. 16. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan BOS
  6118. 16. Odluka o davanju saglasnosti na revidiranog -Poslovni plan JP Luka za 2021 BOS
  6117. 16. Odluka o razrješenju- Komunalno BOS
  6116. 16. Odluka o razrješenju zamjenika direktora BOS
  6116-1. 16. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
  6115. 16. Imenovanje članova UO Razvojno - garantnog fonda BOS
  6114. 16. Odluka - Izvještaj mandatne komisije BOS
  6113. 16. Odluka o povlačenju zakona iz procedure BOS
  6112. 16. Zaključak -retroaktivnost - planiranje BOS
  6111. 16. Javna rasprava Zakon o pčelarstvu BOS
  6110. 16. Odluka - Izvještaj mandatne komisije - Halil Ljuca BOS
  6109. 16. Odluka prestanak mandata - Šemso Saković BOS
  6108. 15. Zaključak - Novi Bimeks BOS
  6107. 15. Odluka o usvajanju Izvještaja člana UO Komunalno BOS
  6106. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JP LUKA BOS
  6105. 15. Odluka o usvajanju Izvjestaja Pravobranilaštva za januar - jun 2021 BOS
  6104. 15. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za planiranje BOS
  592. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Komunalno za 2021 BOS
  591. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2021 BOS
  590. 2. Zakljucak - Program rada Zavoda za zaposljavanje BOS
  589. 2. Odluka o Programa rada Zavoda za zapošljavanje za 2021 BOS
  588. 2. Odluka o Programa rada Direkcije za finansije za 2021 BOS
  587. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Radio za 2021 BOS
  586. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovni plan JP Luka za 2021 BOS
  585. 2. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene Poslovnog plana JP Luka za 2020 BOS
  584. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora JP Luka BOS
  583. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom stanju JP Luka BOS
  582. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva januar - juni 2020 BOS
  581. 2. Davanje saglasnosti na Odluka o izmjeni Statuta JP Komunlano BOS
  580. 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JP Komunlano BOS
  579. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke BOS
  578. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Branislava Nušica BOS
  577. 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
  576. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Kostajnica BOS
  575. 2. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava rezerve -Petrinja BOS
  574. 2. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje BOS
  573. 2. Odluka o utvrđivanju prestanaka madata zastupnika Eseda Kadrića BOS
  5081. 15. Odluka - Izvještaj Nadzorni odbor - JZU BOS
  5080. 15. Odluka - Izvještaj JZU BOS
  5079. 15. Odluka o davanju saglasnosti - Fond zdravstvenog osiguranja BOS
  5078. 15. Odluka - Izvještaj o izvršenju budžeta BOS
  5077. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Bimal - Jedinstvo BOS
  5076. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Unija BOS
  5075. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Organizacija starješina VRS BOS
  5074. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje Zlatni Ljiljan BOS
  5073. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje Bošnjakinje BOS
  5072. 15. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje porodica poginulih boraca RS BOS
  5071. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Skakava BOS
  5070. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Grbavica BOS
  5069. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
  5068. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brod BOS
  5067. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
  5066. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
  5065. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Blizna BOS
  5064. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići BOS
  5063. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
  5062. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Stolin BOS
  5061. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići BOS
  5060. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Čađavac BOS
  5059. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šumari BOS
  5058. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Šatorovići BOS
  5057. 15. redovna sjednica - Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
  5056. 15. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Dubrave BOS
  5055. 15. Odluka - imenovanje članova Pravosudne komisije BOS
  5054. 15. Odluka - Izvjest+aj Komisije za izbor i imenovanje BOS
  5053. 15. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje BOS
  5040. 15. Odluka -zapisnici BOS
  5038. 14. Zaključak - Informacija - objavljivanje plaćenih računa BOS
  4663. 14. Odluka o usvajanju Izvještaka člana UO Radio BOS
  4662. 14. Odluka o usvajanju Izvještaka člana UO Putevi BOS
  4661. 14. Odluka o davanju saglasnosti - Luka -cijena rada BOS
  4660. 14. Odluka o davanju saglasnosti - Luka BOS
  4659. 14. Odluka o usvajanju Izvještaka UO Luka BOS
  4658. 13. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta BOS
  4657. 14. redovna sjednica- Odluka usvajanju Akcionog plana osdrživog upravljanja energijom BOS
  4657. 14. SECAP Brčko distrikt BiH -Akcioni plan B
  4656. 14. redovna sjednica- Odluka pristupanju izradi Regulacionog plana Centar 2 BOS
  4655. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
  4654. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ražljevo BOS
  4653. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
  4652. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik 2BOS
  4651. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Brezik BOS
  4650. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić 2 BOS
  4649. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Rahić BOS
  4648. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -D. Brezik BOS
  4647. 14. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -KRBETI BOS
  4646. 14. redovna sjednica- Izmjena odluke - skupštinske komisije BOS
  4645. 14. redovna sjednica- Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bos
  4644. 14. Odluka o imenovanju zamjenika direktora 2. BOS
  4643. 14. Odluka o imenovanju zamjenika direktora BOS
  4642. 14. Odluka o imenovanju direktora BOS
  4641. 14. redovna sjednica- Odluka o usvajanju Izvještaja BOS
  4640. 14. redovna sjednica- Odluka o povlačenju zakona iz procedure BOS
  4639. 14. redovna sjednica- Odluka o suspenziji poslovničkih odredbi BOS
  4512. 13. Zaključak eBeba BOS
  4511. 13. Odluka visina poreza na nekretnine 2022 BOS
  4511 Odluka visina poreza na nekretnine 2022 B
  4510. Odluka javna rasprava Budzet 2022 B
  4510. 13. Odluka javna rasprava Budžet 2022. BOS
  4231. 13. Zaključak BOS
  4230. 13. Izvještaj JP Luka za 2020. godinu BOS
  4229. 13. Izvještaj JP Putevi 1.1-30.06.2021 BOS
  4228. 13. Saglasnost na Odluku raspoređivanje neto dobiti JP Putevi BOS
  4227. 13. Završni račun JP Putevi 2020. godina BOS
  4226. 13. Izvještaj Upravnog odbora JP Putevi BOS
  4225. 13. Izvještaj JP Putevi BOS
  4224. 4. Odluka o izmjenama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu - rebalans BOS
  4223. 4. vanredna - Odluka Radio Brčko BOS
  414. 1. Komisija za spomenike BOS
  413. 1 Odluka - skupstinske komisije 2020-2024 BOS
  412. 1. Odluka o rasporedu sjedenja 2020-2024 BOS
  411. 1. odluka o usvajanju Zapisnika sa Kosntitutivne sjednice BOS
  3950. 13. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik-Putevi B
  3949. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Zumba BOS
  3948. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Asocijacija BOS
  3947. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Vučilovac BOS
  3946. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom -Trka za život BOS
  3945. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Udruženje trenera BOS
  3944. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Forum mladih BOS
  3943. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - UG Halali BOS
  3942. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Lavovi BOS
  3941. 13. redovna sjednica- Odluka - raspolaganje javnom imovinom - Mladost BOS
  3940. 13. redovna sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Zaima Mušanovica BOS
  3939. 13. redovna sjednica- Odluka o promjeni namjene javnog dobra - ulica Abdulaha Bukvice BOS
  3938. 13. redovna sjednica- Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Popovo Polje BOS
  3937. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Gredice BOS
  3936. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Ulović BOS
  3935. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Pere Zrelca BOS
  3934. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Potočari BOS
  3933. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Zovik BOS
  3932. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Sandići BOS
  3931. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Palanka BOS
  3930. 13. redovna sjednica- Odluka utvrđivanju javnog interesa -Rašljani BOS
  3929. 13. Odluka o pokretanju konkursne procedure BOS
  3928. 13. redovna sjednica- Odluka - Razrješenje BOS
  3927. 13. Zaključak - Informacija o alokaciji SDR-a BOS
  3926. 13. Zaključak - Informacija o stanju sigurnosti BOS
  3925. 13. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. vanredne i 11 i 12 redovne sjednice BOS
  3167. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izborne komisije BOS
  3166. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja Izborne komisije BOS
  3165. 12. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Izborne komisije BOS
  3164. 12. redovna sjednica - Odluka o davanju saglasnosti na Sistematizaciju -Komisija za odlučivanje o sukobu interesa BOS
  3163. 12. redovna sjednica - Odluka o odobravanju konkursa BOS
  3162. 12. Odluka o raspisivanju Konkursa - revizori BOS
  3161. 12. Odluka o produženju mandata revizora BOS
  3160. 12. Odluka o raspisivanju Javnog poziva - Pravosudna komsija BOS
  3159. 12. Odluka o visini osnovice za obračun plata BOS
  3158. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Vatrogasno društvo BOS
  3157. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Skala BOS
  3156. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Društvo psihologa BOS
  3155. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Udruženje roditelja BOS
  3154. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovinom Jedinstvo BOS
  3153. 12. redovna sjednica -Odluka o utvrđivanju javnog interesa -raspolaganje javnom imovieine Solidarnost BOS
  3152. 12. redovna sjednica - Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana -Ciglane BOS
  3151. 12. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana Arizona BOS
  3150. 12. Odluka o izmjeni Odluke utvrđivanju javnog interesa -Srpska Varoš BOS
  3149. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić kolektor BOS
  3148. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Kolobara BOS
  3147. 12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -G. Rahić BOS
  3138. 12. - Odluka o hitnosti BOS
  3137. 12. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 10 redovne sjednice BOS
  3136. 12. redovna - Odluka o suspenziji člana 109 BOS
  3125. 11. Odluka o usvajanju Izvjestaja Posebne skupštinske komisije BOS
  3124. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Stari Rasadnik BOS
  3123. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dubravice Gornje BOS
  3122. 11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Trnjaci BOS
  2916. 11 sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja za 2020. - Upravnog odbora JP Radio BOS
  2915. 11. Javna rasprava o Nacrtu zakona o igrama na sreću BOS
  2914. 11. redovna - Odluka o usvajanju Zapisnika sa 9 redovne sjednice BOS
  2911. 3. - Odluka o hitnosti BOS
  2910. 3. Odluka o izmjenama Budžeta za 2021. godinu BOS
  2708. 10. Odluka o davanju saglasnosti - Statut Zdravstvo BOS
  2707. 10. Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno BOS
  2706. 10. Odluka o davanju saglasnosti - Zdravstvo BOS
  2705. 10. Odluka o Izvještaja o izvršenju Budžeta BOS
  2704. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Izmjena BOS
  2703. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Bijela BOS
  2702. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Prnjavor BOS
  2701. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brka BOS
  2700. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Ulice BOS
  2699. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Broduša BOS
  2698. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Vitanovići BOS
  2697. 10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Krepšić BOS
  2696. 10. Odluka o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BOS
  2695. 10. Odluka o imenovanju predsjednika Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BOS
  2694. 10. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
  2693. 10. Odluka o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona javnoj imovini BOS
  2692. 10. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 8. redovne sjednice BOS
  2501. 9. redovna - Specijalna pogodba - Elektroprijenos
  2500. 9. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora - Putevi BOS
  2499. 9. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
  2498. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora -Luka Brčko BOS
  2497. 9. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
  2496. 9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora - Radio Brčko BOS
  2495. 9. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno - imunitetske komisije BOS
  2494. 8. Odluka o usvajanju zapisnika sa 6. i 7. sjednice BOS
  2493. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje-Rebalans
  2492. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za zapošljavanje BOS
  2302. 8. Odluka o usvajanju Izvjestaja Pravobranilaštva za 2020. BOS
  2301. 8. Odluka o usvajanju Izvještaja Komsije za papire od vrijednosti za 2020. BOS
  2300. 8. Odluka o davanju saglasnosti - Zavod za planiranje- sistematizacija BOS
  2299. 8. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje i mandatno imunitetske komisije BOS
  2298. 8. Odluka o imenovanju člana Izborne komisije BOS
  2297. 8. Odluka o prestanku mandata člana Izborne komisije BOS
  2296. 8. Odluka o usvajanju Izmjena Regulacionog plana - Grčica BOS
  2295. 8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Rijeke BOS
  2294. 8. Odluka o pokretanju postupka - Pravosudna komisija BOS
  2291. 8. redovna - Specijalna pogodba - Studen Holding BOS
  2290. Strategija razvoja BD BiH bos
  2290. Strategija razvoja - Akcioni plan BD BiH bos
  2290. 8. redovna - Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021-2027. BOS
  2289. 8. redovna - Zaključak - Strategija BOS
  2191. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
  2190. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
  2189. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
  2188. 8. redovna - Odluka o suspenziji člana 79
  2011. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za pravnu pmoć za 2020. BOS
  2010. 7. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Ureda za revizijiu za 2020. BOS
  2009. 7. Odluka o razrješenju - Komunalno BOS
  2008. 7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Krbeti BOS
  2007. 7. redovna - Odluka o davanju saglasnosti BOS
  2006. 7. redovna - Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja BOS
  1997. 7. redovna - Odluka o hitnosti BOS
  1994. 7. redovna - Odluka o hitnosti BOS
  1993. 7. redovna - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3, 4 i 5 sjednice BOS
  1992. 7. redovna - Zaključak -nabavka vakcina BOS
  1991. 7. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
  1990. 7. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
  1989. 7. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
  1988. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. JP Komunalno BOS
  1987. 6. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. JP LUKA BOS
  1768. 6. redovan - Odluka o pokretanju aktivnosti na izgradnji mosta Sava -Gunja BOS
  1767. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Policije za 2020. BOS
  1766. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora JZU za 2020. BOS
  1765. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije za 2020. BOS
  1764. 6. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o ocjeni rada šefa Policije za 2020. BOS
  1763. 6. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu BOS
  1762. 6. Odluka o usvajanju Program rada Vlade za 2021. godinu BOS
  1761. 6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Vlade za 2020. godinu BOS
  1760. 6. Opšta politika Brčko distrikta BiH za period 2020-2024 BOS
  1759. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Dizdaruša BOS
  1758. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Brezik BOS
  1757. 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Donji Brezik BOS
  1756. 6. redovna - Odluka o imenovanju VD direktora Ureda za prevenciju korupcije BOS
  1755. 6. redovna - Odluka o pokretanju izbora člana Izborne komisije BOS
  1754. 6. redovna - Odluka- pokretanje postupka izbora članova Pravosudne komisije BOS
  1753. 6. Odluka o usvajanju zapisnika sa 2. vanredene sjednice BOS
  1752. 6. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
  1751. 6. redovna - Odluka o suspenziji člana 79 BOS
  1581. 2. Odluka o hitnosti BOS
  1580. 2. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju budžeta BOS
  1579. 2. Zaključak BOS
  1473. 5. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Finansijski plan za 2021 BOS
  1472. 5. Zavod za planiranje - Zaključak BOS
  1471. 5. Odluka o davanju saglasnosti -Zavod za planiranje - Program rada za 2021 BOS
  1470. 5. Komisija za spomenike BOS
  1469. 5. redovna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija BOS
  1462. 5. Odluka o razrješenju Radio BOS
  1461. 4. Odluka o davanju saglasnosti - Radio BOS
  1460. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. JP Radio BOS
  1459. 4. Odluka o davanju saglasnosti - Komunalno BOS
  1458. 4. sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o finansijkom poslovanju za 2020. JP Komunalno BOS
  1254. 4. Odluka o davanju saglasnosti - Putevi BOS
  1253. 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za period 1. 1. - 30. 9. 2020. godine BOS
  1252. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Sljepčevići BOS
  1251. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Čađavac BOS
  1250. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - G. Rahić BOS
  1249. 4. Odluka o utvrd-ivanju javnog interesa - Dubrave BOS
  1248. Odluka o utvrd-ivanju neradnih dana BOS
  1247. 4. Odluka o odred-ivanju lokacije za izgradnju groblja BOS
  1246. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana - Baza Mcgovern BOS
  1245. 4. Odluka o izradi izmjena Prostornog plana BOS
  1238. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o prostornom planiranju BOS
  1237. 4. Odluka o povlačenju zakona - Zakon o vlasništvu BOS
  1236. 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa druge redovne sjednice BOS
  1235. 3. Odluka o formiranju posebne komiisje BOS
  1234. 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za računovodstvo za 2020. godinu BOS
  1233. 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za računovodstvo za 2019. godinu BOS
  1232. 3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za finansije za 2020. godinu BOS
  1231. 3. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja 2021 BOS
  1032. 3. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan - Fond zdravstvenog osiguranja BOS
  1031. 3. Odluka o davanju saglasnosti - Finansijski plan JZU BOS
  1030. 3. Odluka o povjeravanju izgradnje mosta - Putevi BOS
  1029. 3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - Raz--ljevo BOS
  1028. Odluka o razrjes--enju Putevi BOS
  1027. 3. Odluka o razrjes--enju- LUKA BOS
  1016. 3. Zakljuć-ak -retroaktivnost BOS
  1015. 3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 1. redovne i 1. vanredene sjednice BOS
  1014. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--taja Komisije za izbor i imenovanje BOS
  1013. 3. Odluka prestanak mandata - Anto Domić BOS
  1012. 3. Odluka o usvajanju Izvjes--taja Komisije za izbor i imenovanje BOS
  1011. 3. Odluka prestanak mandata - Edin Zaimović BOS
  05 Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH -BOS
  05 Odluka o izboru gradonačelnika Brčko distrikta BiH
  04 Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH
  04 Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH -BOS
  03 Odluka o izboru predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH -BOS
  03 Odluka o izboru predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH
  02 Odluka o usvajanju Izvjestaja Verifikacione komisije
  02 Odluka o usvajanju Izvjestaja Verifikacione komisije BOS
  01 Odluka o imenovanju Verifikacione komisije
  01 Odluka o imenovanju Verifikacione komisije BOS