ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO PARLAMENTARNI ASISTENT

Objavljeno: Srijeda, 15. juna 2022. godine

 

 

Broj: 02-33-2819/22                                                                                                          

Brčko, 15. 6. 2022. godine                                                                                      

               Na osnovu  člana 41 stav 5 Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ brojevi 08/19 i 02/21) i Odluke o imenovanju Komisije za zapošljavanje broj: 01.1-33-2392/22 od 24. 5. 2022. godine a po raspisanom Javnom konkursu, broj: 02.1-33-2361/22 od 24. 5. 2022. godine, Komisija za zapošljavanje donosi:

ODLUKU

O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO

PARLAMENTARNI ASISTENT

 

Član 1

 

Danilo Petković, bira se na radno mjesto parlamentarni asistent u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH na određeno vrijeme.

Član 2

 

Po konačnosti ove odluke predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu.

Član 3

.

Protiv ove odluke kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka koji je provela Komisija za zapošljavanje, odnosno kandidat koji nije zadovoljan odlukom o izboru kandidata može podnijeti žalbu u roku od osam (8) dana od dana objave odluke Komisiji za žalbe u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

KOMISIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Stojanka Knežević, dipl. pravnik

DOSTAVLJENO:

  1. Predsjedniku Skupštine,
  2. Izabranom kandidatu,
  3. Pododjeljenju za ljudske resurse,
  4. Evidenciji,
  5. Arhivi.

Podijelite na društvenim mrežama