DUGME REGISTRA 

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

  Objavljeno: Četvrtak, 8. septembra 2022.

   

  Broj: 02-33-4081/22                                                                                                           

  Brčko, 8. 9. 2022. godine                                                                                      

              Na osnovu člana 41 stava 5 Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 08/19 i 02/21), a u skladu s članom 31 Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Odlukom o imenovanju Komisije za zapošljavanje, broj: 01.1-33-3717/22 od 16. 8. 2022. godine, a po raspisanom Javnom konkursu broj: 02-33-3714/22 od 15. 8. 2022. godine, Komisija za zapošljavanje donosi:

  ODLUKU

  O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

   

   

  Član 1

   

  Oleg Marić, bira se na radno mjesto viši stručni saradnik za finansijsko poslovanje u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, Službi za kadrovske, pravne, opšte i finansijske poslove, na neodređeno vrijeme.

  Član 2

   

  Po konačnosti ove odluke sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu.

  Član 3

   

  Kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka koji je provela Komisija za zapošljavanje, odnosno kandidat koji nije zadovoljan Odlukom o izboru kandidata može podnijeti žalbu Komisiji za žalbe u Skupštini Brčko distrikta BiH u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke.

  Član 4

   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PREDSJEDNIK

  KOMISIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

  Stojanka Knežević, dipl. pravnik

   

  DOSTAVLJENO:

  1. Predsjedniku Skupštine
  2. Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa
  3. Izabranom kandidatu
  4. Pododjeljenju za ljudske resurse
  5. Evidenciji
  6. Arhivi