ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

Objavljeno: Četvrtak, 8. septembra 2022. godine

 

Broj: 02-33-4080/22                                                                                                           

Brčko, 8. 9. 2022. godine                                                                                      

            Na osnovu člana 41 stava 5 Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 08/19 i 02/21), a u skladu s članom 31 Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Odlukom o imenovanju Komisije za zapošljavanje, broj: 01.1-33-3717/22 od 16. 8. 2022. godine, a po raspisanom Javnom konkursu broj: 02-33-3714/22 od 15. 8. 2022. godine, Komisija za zapošljavanje donosi:

ODLUKU

O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

 

 

Član 1

 

Medina Zahrović, bira se na radno mjesto viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove u Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, Službi za kadrovske, pravne, opšte i finansijske poslove, na neodređeno vrijeme.

Član 2

 

Po konačnosti ove odluke sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu.

Član 3

 

Kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka koji je provela Komisija za zapošljavanje, odnosno kandidat koji nije zadovoljan Odlukom o izboru kandidata može podnijeti žalbu Komisiji za žalbe u Skupštini Brčko distrikta BiH u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke.

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

KOMISIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Stojanka Knežević, dipl. pravnik

 

DOSTAVLJENO:

  1. Predsjedniku Skupštine
  2. Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa
  3. Izabranom kandidatu
  4. Pododjeljenju za ljudske resurse
  5. Evidenciji
  6. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama