ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SISTEMA

Objavljeno: Ponedjeljak, 19. septembra 2022. godine

 

Broj: 02-33-4227/22                                                                                                           

Brčko, 19. 9. 2022. godine                                                                                      

            Na osnovu člana 41 stava 5 Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 08/19 i 02/21), a u skladu s članom 31 Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Odlukom o imenovanju Komisije za zapošljavanje, broj: 01.1-33-3781/22 od 19. 8. 2022. godine, a po raspisanom Javnom konkursu broj: 02-33-3766/22 od 19. 8. 2022. godine, Komisija za zapošljavanje donosi:

ODLUKU

O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SISTEMA

 

 

Član 1

 

Stefan Marjanović, bira se na radno mjesto administrator infomatičkog sistema u Stručnoj službi Skupštine, Sektoru za pravne, personalne i zajedničke poslove, na neodređeno vrijeme.

Član 2

 

Po konačnosti ove odluke sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu.

Član 3

 

Kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka koji je provela Komisija za zapošljavanje, odnosno kandidat koji nije zadovoljan Odlukom o izboru kandidata može podnijeti žalbu Komisiji za žalbe u Skupštini Brčko distrikta BiH u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke.

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

KOMISIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Stojanka Knežević, dipl. pravnik

 

DOSTAVLJENO:

  1. Predsjedniku Skupštine
  2. Stručnoj službi Skupštine
  3. Izabranom kandidatu
  4. Pododjeljenju za ljudske resurse
  5. Evidenciji
  6. Arhivi

Podijelite na društvenim mrežama