Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu

Sastav i opis rada

  1. Siniša Golić, predsjedavajući
  2. Ina Pamukčić, član
  3. Dražen Vrkačević, član
  4. Damir Bulčević, član
  5. Ilija Marić, član

a) dostavlja prijedloge Skupštini za utvrđivanje ekonomske politike Distrikta;

b) nadgleda implementaciju ekonomske politike koju utvrđuje Skupština;

c) razmatra pitanja koja se odnose na ekonomski razvoj Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

d) razmatra pitanja koja se odnose na razvoj poljoprivrede Distrikta i dostavlja prijedloge Skupštini;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.