Komisija za obrazovanje,sport,kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama

Sastav i opis rada

  1. Senad Osmanović, predsjedavajući
  2. Borislav Đulabić, član
  3. Ina Pamukčić, član
  4. Velibor Babić, član
  5. Dražen Vrkačević, član.

a) razmatra školske i obrazovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja u Distriktu i predlaže njihove izmjene kako bi se uspostavio jedinstveni i kvalitetni sistem obrazovanja u Distriktu;

b) izvještava Skupštinu o stanju kulturnih i historijskih spomenika i prirodnih bogatstava Distrikta i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

c) razmatra stanje u sportskim društvima, klubovima, sportskim objektima i stanje njihove opreme, te prati omasovljenje sporta;

d) sarađuje s vjerskim zajednicama;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.