Komisija za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima

Sastav i opis rada

a) odlučuje da li postavljanje spomenika ili simbola zadovoljava uslove predviđene Zakonom.

  1. Benjamin Malkić, predsjedavajući
  2. Ljubiša Lukić, član
  3. Ilija Marić, član.

Rotacija predsjedavajućeg Komisije vrši se svakih šest mjeseci na način da funkciju predsjedavajućeg prvi obavlja Benjamin Malkić. Od Benjamina Malkića funkciju predsjedavajućeg preuzima Ljubiša Lukić, a nakon njega Ilija Marić. Rotacija predsjedavajućeg vršit će se ovim redoslijedom do isteka mandata članovima Komisije.

Svaka komisija vodi zapisnike sa sjednica koji su dostupni Skupštini i javnosti.

Skupština može obrazovati i ad-hok (povremene) komisije.