Komisija za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke gradjana

Sastav i opis rada

  1. Boro Ristić, predsjedavajući
  2. Mladen Vasić, član
  3. Mehmedalija Karamujić, član
  4. Abdulah Iljazović, član
  5. Borislav Đulabić, član.

a) razmatra predstavke i žalbe građana;

b) samoinicijativno ili na zahtjev pet poslanika daje mišljenje o zakonitosti i statutarnosti pojedinih odluka Vlade Distrikta i drugih institucija Distrikta;

c) traži i prima relevantne informacije od svih nadležnih organa Distrikta;

d) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.