Komisija za ravnopravnost spolova

Sastav i opis rada

  1. Ina Pamukčić, predsjedavajuća
  2. Milijana Simić, član
  3. Slobodanka Ćurčić, član
  4. Damir Bulčević, član
  5. Ilija Marić, član

a) razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Distriktu;

b) razmatra predložene zakone i druge propise sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije;

c) razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija Distrikta koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova;

d) sarađuje s udruženjima građana koji se bave pitanjem ravnopravnosti spolova;

e) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.