Komisija za zaštitu ljudskih prava

Sastav i opis rada

  1. Milijana Simić, predsjedavajuća,
  2. Mejra Šečić, član
  3. Alija Denjagić, član
  4. Abdulah Iljazović, član
  5. Borislav Đulabić, član
  6. Mladen Vasić, član

a) izvještava o implementaciji Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Distriktu;

b) razmatra zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana Distrikta koje osiguravaju Vlada i druge institucije Distrikta i o tome izvještava Skupštinu;

c) ukazuje na slučajeve i probleme koji se odnose na implementaciju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predlaže mjere za njihovu zaštitu;

d) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

5. redovna sjednica Komisije za zaštitu ljudskih prava

Opširnije...