Potpredsjednik Skupštine

POTPREDSJEDNIK Skupštine je Ivo Filipović iz HDZ BiH.filipovic

Izabran je 15.11.2016. godine

 

BIOGRAFIJA:

Rođen 30. 4. 1960. godine u Donjoj Skakavi, Brčko. Oženjen (supruga Pera), otac dvoje djece (Mato i Miroslav). 
Stekao je zvanje prosvjetni djelatnik – nastavnik tehničkog obrazovanja (VŠS) i završio vojnu školu – zapovjedno-stožernu. 
Deset godina radio u organima uprave u Brčkom, odjel ured obrane, te 10 godina rada u vojsci HVO i FBiH. 
Član HDZ BiH od 1990. godine do danas, uz povremene prekide zbog ratnih događanja i profesionalnih razloga (profesionalni vojnik). 
Član OHDZ BiH Brčko distrikta od 2005. godine. Član SOHDZ BiH od 2006. godine.

OVLAŠTENJA:
U obavljanju svojih dužnosti potpredsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu u odsutnosti predsjednika i obavlja druge dužnosti koje mu dodijeli Skupština ili predsjednik.
U slučaju da je predsjednik spriječen ili nije u mogućnosti da obavlja svoju funkciju, potpredsjednik ima sva ovlaštenja, prava i odgovornosti predsjednika.
U slučaju da predsjednika Skupštine ne može zamijeniti potpredsjednik, zamjenjuje ga najstariji zastupnik u Skupštini ali samo za predsjedavanje pripremnim sastancima ili sjednicama Skupštine.

Podijelite na društvenim mrežama