Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta

Broj: 226/2020

Brčko, 29.10.2020. godine

Temeljem članka 2.13 i članka 5.1 stavka (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), članka 2.4 Izbornog zakona Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 17/08, 43/08 i 49/18), sukladno članku 5. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (prečišćeni tekst) („Službeni glasnik BiH“ broj: 25/20), Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH je, na 293. sjednici održanoj 29.10.2020. godine, d o n i j e l o

O D L U K U

o određivanju lokacija biračkih mjesta

Član 1.

Lokacije biračkih mjesta za glasovanje na Lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine u Brčko distriktu BiH se određuju kako slijedi:

R/br. Šifra biračkog mjesta

Naziv biračkog mjesta

Pripadajuće ulice / naselja

Lokacija

 

200C001

1. MAJ

Đorđa Kojdića, Ivana Mažuranića, Koste Neškovića, Mihajla Lalića, Milana Konjevića, Milutina Bojića, Prote Rajka Sofrenovića, Rastka Petrovića, Srpka Petrovića,

Prostorije MZ
 1.  
200C002

1. MAJ - ČAĐAVAC

Vukosavačka, Čađavac

Prostorije MZ
 1.  
200C003

4. JULI - Dio 1

4. Juli I, 4. Juli II, 4. Juli III, Augustina Augustinovića, Dragice Pravice, Duška Radovića, Gustava Krkleca, Josipa Bosnara

Prostorije MZ
 1.  
200C004

4. JULI - Dio 2

Pere Zrelca, Poljoprivrednik I, II i III, Zaima Mušanovića, dio: od kbr.2-38 i od kbr.1-51

Poslovni prostor uz prostorije MZ
 1.  
200C005A

BIJELA

Bijela
Dom
 1.  
200C005B

BIJELA

Bijela
Dom
 1.  
200C006

BIJELJINSKA CESTA - Dio 1

Braće Ribnikar, dio: od kbr.1-17 i od kbr. 2-50, Dr. Safeta Muratovića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

 1.  
200C007

BIJELJINSKA CESTA - Dio 2

Marina Držića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

 1.  
200C008

BIJELJINSKA CESTA - Dio 3

Paje Jovanovića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

 1.  
200C009

BIJELJINSKA CESTA - Dio 4

Bijeljinska, Industrijska, Safeta Pašalića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

 1.  
200C010

BOĆE

Boće
Dom
 1.  
200C011

BODERIŠTE

Boderište
Prostorije MZ
 1.  
200C012A

BREZOVO POLJE

Brezovo Polje
OŠ Brezovo Polje
 1.  
200C012B

BREZOVO POLJE

Brezovo Polje

OŠ Brezovo Polje
 1.  
200C013

BREZOVO POLJE SELO

Brezovo Polje selo
Prostorije MZ
 1.  
200C014A

BRKA

Brka
OŠ Brka
 1.  
200C014B

BRKA

Brka
OŠ Brka
 1.  
200C014C

BRKA

Brka

OŠ Brka
 1.  
200C015

BROD – Dio 1

Brođanska, Hasana Kafija Prušćaka, Huseina Šalapića, Kolonija, Mostarska, dio: od kbr.199-509 i od kbr.210-510, kao i svi kbr.sa oznakom BB
OŠ Brod
 1.  
200C016

BRODUŠA – Dio 1

Bašeskija, Broduša I, Broduša II
Prostorije MZ
 1.  
200C017

SULJAGIĆA SOKAK - Dio 1

Suljagića Sokak: svi parni brojevi
Igralište “GAJ”
 1.  
200C018

BUKOVAC

Bukovac
Prostorije MZ
 1.  
200C019

BUKVIK

Bukvik Donji, Bukvik Gornji, Gajevi, Lukavac, Vujičići
OŠ Bukvik
 1.  
200C020

BUZEKARA

Buzekara
Prostorije MZ
 1.  
200C021

CENTAR 2 - Dio 1 - Brčko Novo

8.Marta, Biskupa Josipa Stadlera
Ekonomska škola
 1.  
200C022

CENTAR 2 - Dio 2 - Brčko Novo

Antona Gustava Matoša, Antonija Isakovića, Braće Kobića, Hercegovačka, Jakova Mitrovića, Marka Marulića, Rine Čulića, Željeznička, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 1-15
Ekonomska škola
 1.  
200C023

CENTAR 2 - Dio 3 - Brčko Novo

Jusufa Čampare, Krešimira Ćosića, Mehmeda Kapetanovića Ljubušaka, Milana Rakića, Studentska, Matije Gupca,
Ekonomska škola
 1.  
200C024

CENTAR 3 - Dio 1

Braće Ribnikar dio: od kbr. 19-75 i svi BB, Miroslava Krleže , Mujage Mula Mehmedovića

Prostorije MZ

(Soliter Bosna)

 1.  
200C025

CENTAR 3 - Dio 2

Bosanskih Kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Skendera Kulenovića
Zgrada Gimnazije
 1.  
200C026

CENTAR 3 - Dio 3

Njegoševa, dr. Fridmana, Tursića, Vase Pelagića, prof. Esada Pitića, Braće Ćuskića dio:od kbr. 2-8 i od kbr. 1-11,

Zgrada Gimnazije
 1.  

200C027

200C000

CENTAR 4 - Dio 1

Bosne Srebrne - neparna strana,

Meše Selimovića,

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C028

CENTAR 4 - Dio 2

Branislava Nušića, Bulevar Mira, Ive Andrića, Laze Kostića, Ljudevita Gaja, Hasana Bećirovića, Trg Pravde

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C029

CENTAR 5 - Dio 1

Bosne Srebrne - parna strana i svi BB,

Dr. Abdulaha Bukvice, Jevrejska, Prnjavor, Safet beg Bašagić, Savska, Vilića

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C030

CENTAR 5 - Dio 2

Mehmedagića, Konačko brdo, Trg Mladih, Šetalište,
Stambeno – (ulaz 3)
 1.  
200C031

CENTAR 5 - Dio 3

Burića, Edhema Mulabdića, Hasana Kikića, Omerovića, Prof. Murata ef. Sinanagića, Tin Ujevića, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 2-16

Prostorije MZ

(Đermanović)

 1.  
200C032

CENTAR 5 - Dio 4

August Šenoe, Đermanovića, Maka Dizdara, Prof. Aleksandra Nikolića
Direkcija za finansije
 1.  
200C033

CERIK

Cerik
Prostorije MZ
 1.  
200C034

ĆOSETA

Ćeseta
Prostorije MZ
 1.  
200C035

DIZDARUŠA – Dio 1

Ćamila Sijarića, Derviša Sušića, Džemala Bijedića, Ismeta Mujezinovića, Osmana Mehmedovića, Zaima Mušanovića, dio: od kbr. 40-460, od kbr. 53-459
Dom
 1.  
200C036A

DONJA SKAKAVA

Donja Skakava
OŠ Donja Skakava
 1.  
200C036B

DONJA SKAKAVA

Donja Skakava

OŠ Donja Skakava
 1.  
200C037

DONJE DUBRAVICE

Donje Dubravice
OŠ Donje Dubravice
 1.  
200C038

DONJI BREZIK – Dio 1

Semberska – parna strana, Donji Brezik, Ljubomira Krsmanovića: parni brojevi od 2-318, neparni brojevi od 1-101, Semberska - parna strana
OŠ Donji Brezik
 1.  
200C039

DONJI RAHIĆ

Donji Rahić
Prostorije MZ
 1.  
200C040

DONJI ZOVIK

Donji Zovik
Dom
 1.  
200C041A

DUBRAVE-SEONJACI

Dubrave, Seonjaci
OŠ Dubrave
 1.  
200C041B

DUBRAVE-SEONJACI

Dubrave, Seonjaci

OŠ Dubrave
 1.  
200C042

GLUHAKOVAC – DEJTONSKA – Dio 1

Dejtonska, dio: od kbr. 88-350, od kbr. 69-349 i svi sa oznakom kbr. bb, Plazuljska dio: par. str. od 2-30, nep. br. 1-29
Prostorije MZ
 1.  
200C043

GLUHAKOVAC – LEJLIĆA – Dio 2

Lejlića, Ulički put
Prostorija MZ
 1.  
200C044

GORICE

Gorice,
Lovačka kuća - Gorice
 1.  
200C045

GORNJA SKAKAVA

Gornja Skakava
OŠ Gornja Skakava
 1.  
200C046

GORNJE DUBRAVICE

Gornje Dubravice
Prostorije MZ
 1.  
200C047

GORNJI BREZIK

Gornji Brezik, Ljubomira Krsmanovića dio: par. br. 320-500, nep. br. 103-499 i svi bb
Prostorije MZ
 1.  
200C048A

GORNJI RAHIĆ

Gornji Rahić
OŠ Gornji Rahić
 1.  
200C048B

GORNJI RAHIĆ

Gornji Rahić
OŠ Gornji Rahić
 1.  
200C048C

GORNJI RAHIĆ

Gornji Rahić
OŠ Gornji Rahić
 1.  
200C049

GORNJI ZOVIK

Gornji Zovik
OŠ Gornji Zovik
 1.  
200C050A

GRBAVICA

Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb
OŠ Grbavica
 1.  
200C050B

GRBAVICA

Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb
OŠ Grbavica
 1.  
200C050C

GRBAVICA

Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb

OŠ Grbavica
 1.  
200C051

GRČICA - Dio 1

Braće Kaurinovića, Mihajlo Petrović-Mike Alasa, Nikole Tesle, Vladimira Preloga
OŠ Grčica
 1.  
200C052

GRČICA - Dio 2

Braće Ćuskića dio: od kbr. 10-84, od kbr. 13-85,  svi sa oznakom kbr.BB, Hilandarska, Krfska, Mihajla Pupina
OŠ Grčica
 1.  
200C053

GRČICA - Dio 3

Borisava Stankovića, Ćirila i Metodija, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Filipa Višnjića, Janka Veselinovića, Radivoja Koraća, Sime Matavulja
OŠ Grčica
 1.  
200C054

GRČICA - Dio 4

Milovana Glišića, Prote Mateja Nenadovića, Radoja Domanovića, Stevana Mokranjca
OŠ Grčica
 1.  
200C055

GRČICA - Dio 5

Pavla Savića, Braće Felner, Jakova Gotovca, Milana Hadži-Ristića
OŠ Grčica
 1.  
200C056

GREDICE 1 – Dio 1

Gredice
Prostorije MZ
 1.  
200C057

ILIĆKA – Dio 1

Ilićka I, Ilićka II, Ilićka III, Ilićka IV,

Ilićka V, Ilićka VI

OŠ Ilićka
 1.  
200C058

IVICI – Dio 1

Bakije Selimovića
Prostorije MZ
 1.  
200C059

IVICI – Dio 2

Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića

Prostorije

OFK Brčko

 1.  
200C060

KLANAC - Dio 1

Fra Šimuna Filipovića, dio: od kbr. 17-119, od kbr. 18-120 i svi sa oznakom kbr. bb, Evlije Čelebije, Ivana Meštrovića, Joakima Vujića, Klanac I, Klanac II
OŠ Klanac
 1.  
200C061

KLANAC - Dio 2

Kulina Bana, Mushvina Rizvića, Stevana Hristića, Stevana Sremca, Suljo Kahriman, Vašarska
OŠ Klanac
 1.  
200C062

KOLOBARA - Dio 1

Ajanovića, Banjalučka dio: od kbr. 2-40 i kbr. 1, Danilo Kiša, Dobrice Cesarića, Islahijet, M.Malića i I.Džindića, Musala, Pere Marijana, Vasif H. Zejčirević, Mujdanovača, Svete Ristića Svračeta

III OŠ

(Zaim Mušanović)

 1.  
200C063

KOLOBARA - Dio 2

Dr. Sakiba Edhemovića, Eldina Hadžića, Husein-efendije Trebinjčevića, Kantardžića, Kučukalića, Miloša Crnjanskog, Rizaha Štetića,  S. S. Kranjčević, Svetozara Ćorovića, Trobradovića sokak, Hafiza Seida Zenunovića

III OŠ

(Zaim Mušanović)

 1.  
200C064

KRBETI

Krbeti
Prostorije MZ
 1.  
200C065

KREPŠIĆ

Krepšić
OŠ Krepšić
 1.  
200C066

LIPOVAC

Lipovac
Prostorije MZ
 1.  
200C067A

MAOČA

Maoča, Islamovac
Dom
 1.  
200C067B

MAOČA

Maoča, Islamovac
Dom
 1.  
200C067C

MAOČA

Maoča, Islamovac
Dom
 1.  
200C067D

MAOČA

Maoča, Islamovac

Dom
 1.  
200C068

MARKOVIĆ POLJE

Marković Polje
Prostorije MZ
 1.  
200C069

MERAJE - Dio 1

Alosmana Topčića, Bolnička, Braće Suljića, Faruka Kučukalića-Mate, H. H. Jerkovića, Hasana Aganovića Tača, Ahmeda Vahdetije Bošnjaka, Alije Isakovića,

Prostorije MZ
 1.  
200C070

MERAJE - Dio 2

Irfana Čolića-Čole, Klebića, Meraje I, Meraje II, Meraje III, Muderisa Ibrahimbegovića, Najfe Šehić

Prostorije MZ

 1.  
200C071

MUJKIĆI  - Dio 1

Dejtonska dio: od kbr. 2-76 i od kbr. 1-67, Banjalučka dio: od kbr. 42-200; od kbr. 3-77 i svi kbr. bb, Ciglana, Ćumurovića
Prostorije MZ
 1.  
200C072

MUJKIĆI - Dio 2

Berberovića, Ferhata Mujanovića, Huseina kap. Gradaščevića, Izidora Poljak, Milene Pavlović-Barili,

Mujkići I, Mujkići II, Mujkići III

Prostorije MZ
 1.  
200C073

OGRAĐENOVAC

Ograđenovac
Prostorije MZ
 1.  
200C074

OMERBEGOVAČA

Omerbegovača, Begovačka
OŠ Omerbegovača
 1.  
200C075A

PALANKA

Palanka
Dom
 1.  
200C075B

PALANKA

Palanka

Dom
 1.  
200C076

POLJACI - JAGODNJAK

Poljaci, Jagodnjak
OŠ Poljaci
 1.  
200C077

POPOVO POLJE

Popovo Polje
Prostorije MZ
 1.  
200C078A

POTOČARI

Potočari, Steve Cvjetkovića
Prostorije MZ
 1.  
200C078B

POTOČARI

Potočari, Steve Cvjetkovića
Prostorije MZ
 1.  
200C079

PRIJEDOR

Prijedor
Sala uz prostorije MZ
 1.  
200C080

PRUTAČE

Prutače
OŠ Prutače
 1.  
200C081

RAŠLJANI

Rašljani
OŠ Rašljani
 1.  
200C082

RAŽLJEVO

Ražljevo
Dom
 1.  
200C083

RIJEKE – Dio 1

Adila ef. Čokića, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 27-199; od kbr. 42-200 i svi kbr. bb, Omladinska
Prostorije MZ
 1.  
200C084

SANDIĆI

Sandići,

Prostorije MZ

Sandići

 1.  
200C085A

ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO

Šatorovići, Repino Brdo

Prostorije MZ

Šatorovići

 1.  
200C085B

ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO

Šatorovići, Repino Brdo

Prostorije MZ

Šatorovići

 1.  
200C086

SLIJEPČEVIĆI

Slijepčevići
Prostorija MZ
 1.  
200C087
SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 1
Dušana Vasiljeva, Isidore Sekulić, Jelenke Voćkić, Lučka, Miroslava Mike Antića, Mladena Maglova, Posavska, Tome Maksimovića, Vuka S. Karadžića
Prostorije MZ
 1.  
200C088
SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 2
Cvijete Zuzorić, Dr. Frica - Ferida Proskauera, Epis. Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Jovana Skerlića

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C089
SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 3
Svetog Save, Alekse Šantića, Ivan Franjo Jukić
Dom kulture
 1.  
200C090
SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 4
B. Kisića, Desanke Maksimović, Gundulićeva, Ilije Milosavljevića-Kolarca, Josifa Pančića, Slavka Bašića

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C091

STANOVI

Stanovi
Prostorije MZ
 1.  
200C092

STARI RASADNIK - Dio 1

Ahmeda Hantalaševića Ahme,

Stari Rasadnik

Prostorije MZ
 1.  
200C093

STARI RASADNIK - Dio 2

Mostarska dio: od kbr. 1-197 i od kbr. 2-208, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 1-25 i od kbr. 2-40, Hadži Mehmed-ef. Osmića Brođe, Tabakovića, Avde Međedovića, Fazanerija
Prostorije MZ
 1.  
200C094

STOLIN

Birčanska, Josipa Eugena Tomića, Jovana Hadžića,  Laze Lazarevića, Semberska-neparna strana od 1-199  i svi kbr. bb, Vojislava Ilića

Društvene prostorije-

MZ Donji Brezik

 1.  
200C095

ŠTREPCI

Štrepci
Prostorije MZ
 1.  
200C096

TRNJACI

Trnjaci
Prostorije MZ
 1.  
200C097

ULICE

Ulice
OŠ Ulice
 1.  
200C098

ULOVIĆ

Ulović

Prostorije

HAŠK “Napredak”

 1.  
200C099

VITANOVIĆI

Vitanovići, Vitanovići Donji, Vitanovići Gornji
OŠ Vitanovići
 1.  
200C100

VUČILOVAC

Vučilovac
Prostorije MZ
 1.  
200C101

VUKŠIĆ GORNJI – VUKŠIĆ DONJI

Vukšić Gornji, Vukšić Donji

Prostorije MZ

Vukšić Gornji

 1.  
200C102

DIZDARUŠA – Dio 2

4. Juli IV, 4. Juli V, 4. Juli VI,

Zaim Mušanović svi sa kbr. bb,

Dom
 1.  
200C103

4. JULI - Dio 3

Josipa Kozarca, Jovana Sterije Popovića, Magazinovića, Petra Kočića, Sulejmana Hadžialijagića, Isaka Samokovlije

Prostorije MZ
 1.  
200C104

BROD – Dio 2

Brod, Novi Brod, Novobrodska, Stari Brod
OŠ Brod
 1.  
200C105

SULJAGIĆA SOKAK - Dio 2

Suljagića Sokak: svi neparni brojevi i svi bb
Igralište “GAJ”
 1.  
200C106

CENTAR 4 - Dio 3

Nadbiskupa J. J. Štrosmajera, Klosterska

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C107

ČANDE

Čande
Prostorije MZ
 1.  
200C108

PLAZULJE

Plazulje
Prostorija MZ
 1.  
200C109

KLANAC - Dio 3

Arifa Derviševića, Fra Serafina Zečevića, Marije Jurić Zagorke, Musa Ćazim Ćatić, Šehovića, Tuzlanska

OŠ Klanac
 1.  
200C110

DONJI BREZIK

Brezik
OŠ Donji Brezik
 1.  
200C111

DIZDARUŠA – Dio 3

Bareš, Dizdaruša I, Dizdaruša II, Dizdaruša III, Fran Mažuranić, Rogozan
Dom
 1.  
200C112

RIJEKE – Dio 2

Rijeke I, Rijeke II, Rijeke III, Rijeke IV
Prostorije MZ
 1.  
200C113

BIJELJINSKA CESTA - Dio 5

Uzunovića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

 1.  
200C114

IVICI – Dio 3

Ivici I, Ivici II, Braće Derviševića-Skeledžija, Jovana Kerezovića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Balića, Vjekoslava Klaića

Prostorije

OFK Brčko

 1.  
200C115

LANIŠTA

Laništa
Prostorije MZ
 1.  
200C116

ILIĆKA – Dio 2

Ilićka VII, Ilićka VIII, Ilićka IX
OŠ Ilićka
 1.  
200C117

ILIĆKA – Dio 3

Ilićka X, Ilićka XI, Ilićka XII
OŠ Ilićka
 1.  
200C118

ILIĆKA – Dio 4

Ilićka
OŠ Ilićka
 1.  
200C119

DONJI BREZIK – Dio 2

Luke Ćelovića, Blizna, Jure Kaštelana
OŠ Donji Brezik
 1.  
200C120

GREDICE 1 – Dio 2

Dušana Budžena, Fra Ilije Starčevića, Nikole Šopa, Gredice I
Prostorije MZ
 1.  
200C121

KOLOBARA – Dio 3

Antuna Branka Šimića, Rejsa Džemaludina Čauševića, Asima Derviševića, Dražena Petrovića

III OŠ

(Zaim Mušanović)

 1.  
200C122

BRODUŠA – Dio 2

Kožara, Sarajevska
Poslovni prostor Sarajevska br. 21  (preko puta MZ)
 1.  
200C123
SRPSKA VAROŠ - Centar 6 – Dio 5
Jovana Jovanovića Zmaja

IV OŠ

(Tamara Begović)

 1.  
200C0124

GREDICE 2

Gredice 2

Prostorije MZ

Gredice 2

 1.  
200C501/NNN
GLASANJE U ODSUSTVU/BIRAČKO MJESTO OVLAŠTENO ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA
Zgrada Gimnazije

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Eventualne izmjene i dopune ove Odluke donose se na način i po postupku njenog donošenja.

Dostavljeno:

-          Središnjem izbornom povjerenstvu BiH,

-          Ovjerenim političkim subjektima za Brčko distrikt BiH,

-          a/a

Predsjednica

Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH

mr.sc. Andrea Mrkonjić

Podijelite na društvenim mrežama

September 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

email-login

Who's Online

We have 768 guests and no members online