USVOJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O LOVSTVU

mala Foto 14.rs 4Skupština Brčko distrikta BiH je na 14. redovitom zasjedanju, u prvom čitanju,  jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu Brčko distrikta kojim će biti omogućen povremeni lov na štetnike.

„Više puta tijekom godine bit će omogućen lov u ovisnosti od potreba dok se ne riješi pitanje lova na području Brčko distrikta budući da je i dalje na snazi njegova obustava“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić.

Milić je dodao da se tijekom diskusije čula i potreba da se na sličan način uredi i oblast ribolova jer i tu postoje određeni problemi te da je siguran da će od resornog odjela biti određenih inicijativa za rješenje ovog problema.

U prvom čitanju usvojene su i izmjene i dopune zakona koje se odnose na zakone o plaćama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Distrikta te pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja.

Na 14. redovitom zasjedanju zastupnici su razmotrili 10 revizorskih izvješća koja se odnose na financijsko poslovanje institucija, tijela uprave te pravne osobe koje je formirao Distrikt.Foto 14.rs 3

Predsjednik Milić je naveo da se kroz skupštinsku raspravu došlo do zaključka o potrebi promjene metodologije razmatranja revizorskih izvješća na čemu će Skupština raditi idućih dana u suradnji s predstavnicima Ureda za reviziju te je predložio da se veća uloga u tome da skupštinskom Povjerenstvu za praćenje rada Vlade i institucija Brčko distrikta.

Na 14. redovitoj sjednici razmotrena je informacija o trenutačnoj epidemiološkoj situaciji u Distriktu koja je ocjenjena kao zadovoljavajuća.

Usvojeno je niz odluka koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa, zatim Odluka o osnutku Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta i Odluka o imenovanju ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

Zastupnici će 14. redovito zasjedanje nastaviti za 14 dana kada će razmotriti preostale četiri točke dnevnog reda.

Podijelite na društvenim mrežama