ODLUKA - JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka 22 Statuta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10 – pročišćeni tekst) i članaka 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – pročišćeni tekst, brojevi: 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o pčelarstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 16. redovitoj sjednici, održanoj 10. studenoga 2021. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1

 

Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o pčelarstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Članak 2

 

Nositelji aktivnosti provedbe javne rasprave su Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu Skupštine i Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Brčko distrikta BiH.

Članak 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz članka 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.
KLIK OVDJE ZA PREUZIMANJE.

 

Članak 4

 

Javna rasprava održat će se u srijedu, 17. studenoga 2021. godine, u 16 sati u velikoj dvorani Skupštine Brčko distrikta BiH.

Članak 5

 

Financijska sredstva za organiziranje i provedbu javne rasprave osigurat će Vlada Brčko distrikta BiH.

Članak 6

 

Nakon provedene javne rasprave Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvješće s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

Članak 7

 

Zapisnici s javne rasprave dostavit će se zastupnicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnom povjerenstvu Skupštine Brčko distrikta BiH, Povjerenstvu za ekonomski razvitak i poljoprivredu Skupštine, Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Članak 8

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-6111/21

Brčko,  10. 11. 2021. godine                                                                                                                           

         PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Mr. sc. Siniša Milić

Podijelite na društvenim mrežama