ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI PRELAZI U NADLEŽNOST JAVNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA

mala Foto nastavak 23.rsSkupština Brčko distrikta je na 1. nastavku 23. redovitog zasjedanja razmatrajući Informaciju o problemima održavanja gradskih javnih česmi donijela Zaključak da Vlada i Odjel za komunalne poslove obvežu Javno poduzeće „Komunalno Brčko“ da održava te česme na području Distrikta.

Rok za primjenu ovog Zaključka je 30 dana.

Dopredsjednik Skupštine Ivo Filipović rekao je da će za ove namjene biti osiguran javni novac, bilo sredstvima Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“ bilo izravno kroz proračun Distrikta.

 Filipović  je podsjetio da je do sada održavanje javnih česmi bilo u nadležnosti mjesnih zajednica koje su za te namjene dobivale novac iz proračuna Distrikta, ali da to više ne dopušta novi Zakona o proračunu.Foto 2 nastavak 23. rs

Skupština je na nastavku 23. redovitog zasjedanja razmotrila preostale točke dnevnog reda i dala suglasnost na Korigirani plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2022. godinu, odobrila Završni račun JP „Ceste Brčko“ za 2021. godinu i dala suglasnost na Revidirani / Ažurirani poslovni plan ovog Poduzeća za 2022. godinu.

Zastupnici su usvojili Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor voditelja Policije i zamjenika voditelja Policije Brčko distrikta za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2021. godine te Izvješće o radu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta za 2021. godinu i dali su suglasnost na Odluku o izmjenama Financijskog plana ovog Zavoda.

Na znanje su primljene i informacije koje su tražili zastupnici, a koje se odnose na prisilno prekinute trudnoće čiji je uzrok trombofilija i na aktivnosti oko realizacije projekta revitalizacije Luke Brčko.

Održano je i 8. izvanredno zasjedanje na kojem je, između ostalog, usvojena Odluka o korištenju sredstava rezervi.

Podijelite na društvenim mrežama