Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

DNEVNI RED 26. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 25. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 8. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.    

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 24. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLANIRANJU, PROJEKTIRANJU I RAZVITKU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK –  prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U TIJELIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOM POVJERENSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH I UREDU ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH –  prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH –  prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANITELJA I ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJA U PRAVOBRANITELJSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I UČINKOVITOJ KOGENERACIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – drugo čitanje
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje  (prijedlog zastupnika Siniše Milića)
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA ZAPOSLENIKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestitelj gradonačelnik
 17. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 18. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  KRAKA ULICE ZAIMA MUŠANOVIĆA U STAMBENOM NASELJU DIZDARUŠA – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE  U KORIST ORGANIZACIJE UDRUGE GRAĐANA „UNIJA VETERANA“ I UDRUGE GRAĐANA „ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA“ – izvjestitelj gradonačelnik
 21. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE – izvjestitelj gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestitelj predsjednik Izbornog povjerenstva
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestitelj predsjednik Izbornog povjerenstva
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU –  izvjestitelj predsjednik Izbornog povjerenstva
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U SREDIŠTU GRADA (prijedlog zastupnika Bore Ristića) – izvjestitelj gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE O UTROŠKU SREDSTAVA NK JEDINSTVO BRČKO U PROTEKLOM RAZDOBLJU (prijedlog zastupnika Abdulaha Iljazovića)
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA U ZAVODU ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Abdulaha Iljazovića).

Podijelite na društvenim mrežama