Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

DNEVNI RED 27. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 22. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.    

 Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA  BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT– prvo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLANIRANJU, PROJEKTIRANJU I RAZVITKU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK –  drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U TIJELIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOM POVJERENSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH I UREDU ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH –  drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH –  drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANITELjA I ZAMJENIKA PRAVOBRANITELjA U PRAVOBRANITELjSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba zastupnika HDZ, SDA i SNSD)
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE VUKOSAVAČKA U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE FRA ILIJE STARČEVIĆA U STAMBENOM NASELJU GREDICE – izvjestitelj gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ BREZOVO POLJE – izvjestitelj gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLjE OD 1. 1. DO 31. 3. 2022. GODINE – izvjestitelj gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestitelj predsjedatelj Povjerenstva
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU –   izvjestitelj predsjedatelj Povjerenstva
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNOG POVJERENSTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestitelj predsjedatelj Povjerenstva
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor
 27. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „LUKA BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU –  izvjestitelj Upravni odbor
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLjE 1. 7. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestitelj Upravni odbor
 29. DAVANJE SUGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN RAZVITKA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLjE 2023. – 2025. GODINA – izvjestitelj Upravni odbor
 30. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2021. GODINE U JP „CESTE BRČKO“  BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor
 31. DAVANJE SUGLASNOSTI NA  KORIGIRANI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor
 32. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA  O PLAĆAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA UREDA KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA RAZDOBLjE 1. 1. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA JAVNU SIGURNOST ZA RAZDOBLjE 1. 1. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM ZASTUPNIKA DAMIRA BULČEVIĆA U SVEZI S POVEĆANJEM CIJENA POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BiH –  izvjestitelj gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE PLANA ANTISTAGFLACIJSKE POLITIKE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Damira Bulčevića)
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U SREDIŠTU GRADA (prijedlog zastupnika Bore Ristića) – izvjestitelj gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O UTROŠKU SREDSTAVA NK JEDINSTVO BRČKO U PROTEKLOM RAZDOBLjU (prijedlog zastupnika Abdulaha Iljazovića) – izvjestitelj gradonačelnik
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA U ZAVODU ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Abdulaha Iljazovića) – izvjestitelj ravnatelj
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM ZASTUPNICE MILIJANE SIMIĆ U SVEZI SA IZVRŠENOM DERATIZACIJOM PROSTORIJA MJESNIH ZAJEDNICA – izvjestitelj ravnatelj JZU

 

 

 

 

Podijelite na društvenim mrežama