Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

OBAVJEŠTENJE za podnošenje zahtjeva za financiranje/sufinanciranje kapitalnih projekata od značaja za općine

Dokument sa prijavom preuzeti OVDJE.

Broj: 01.8-13-3689/22

Brčko, 10. 8. 2022. godine

Na temelju članka 54 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 54/18, 17/20 i 24/20), Odluke o odobravanju transfera za posebne namjene (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 24/22) i Programa utroška sredstava za kapitalne transfere općinama u 2022. godini broj: 01.8-12-3688/22 od 10. 8. 2022. godine, Povjerenstvo za upravu i financije na 27. sjednici održanoj 10. 8. 2022. godine, objavljuje:

 

OBAVIJEST

za podnošenje zahtjeva za financiranje / sufinanciranje

kapitalnih projekata od značaja za općine

 

I. Predmet ove Obavijesti je poziv općinama za podnošenje zahtjeva za financiranje / sufinanciranje kapitalnih projekata od značaja za općine.

II. Svrha ove Obavijesti je financijska pomoć proračunima  općina  za financiranje kapitalnih projekata koji su od značaja za jedinice lokalne samouprave radi osiguranja  funkcioniranja tih razina vlasti.

III.  Zahtjeve mogu podnijeti općine koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

-          da su registrirane kao jedinica lokalne samouprave

-          da je prijavljeni projekt od značaja za općinu

-          da je u pitanju kapitalni projekt.

Uz zahtjev se dostavljaju sljedeći dokazi:

  1. dokaz o registraciji
  2. izjava zakonskog zastupnika općine da je projekt od značaja za općinu
  3. izjava zakonskog zastupnika općine da je u pitanju kapitalni projekt
  4. ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta, ukoliko su osigurani
  5. potpisani ugovori / memorandumi / sporazumi o suradnji s partnerima koji sudjeluju u realizaciji projekta, pismo potpore ili odluka o dodjeli sredstava i sl., ukoliko oni postoje.

Dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Zahtjev za dodjelu sredstava obvezno mora sadržavati opis projekta iz koga se može utvrditi da je isti od značaja za općinu, kao i specifikaciju troškova koji su potrebni za realizaciju programa.

 

Prednost će imati projekti koji izravno doprinose boljoj kvaliteti života.

 

IV. Ukupna financijska sredstva za ove namjene iznose 75 000,00 KM.

V.  Izbor projektnih prijedloga, odnosno korisnika sredstava transfera, vršit će Povjerenstvo za upravu i financije koje će ocijeniti sve zahtjeve, utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za dodjelu sredstava te na temelju opisa projekta i iskazanih troškova potrebnih za realizaciju projekta utvrditi iznos sredstava koji će se dodijeliti korisnicima.

VI. Podnositelj zahtjeva popunjava sve kućice prijavnog formulara.  

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

Prijavni formular je dostupan na internetskoj stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba.

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili osobno na adresu:

Skupština Brčko distrikta BiH, Ul. Mladena Maglova br. 2, 76 100 Brčko s naznakom:  Zahtjev za financiranje / sufinanciranje kapitalnih projekata od značaja za općine.

 

Rok do kojeg se zahtjevi mogu podnijeti je 31. 8. 2022. godine.

 

 

                                                                                                                      

                                                                            PREDSJEDATELJ

POVJERENSTVA ZA UPRAVU I FINANCIJE

S e a d   S o f t i ć

Podijelite na društvenim mrežama