Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

U PRVOM ČITANJU USVOJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ŠPORTU I ZAKONA O UDRUGAMA I FUNDACIJAMA

mala Foto 1 30.rsSkupština Brčko distrikta je na 30. redovitom zasjedanju, u prvom čitanju, usvojila nacrte zakona o dopuni Zakona o športu i o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fundacijama Brčko distrikta.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da će se dopunom Zakona o športu  i izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fundacijama Brčko distrikta, napraviti ključne izmjene koje će omogućiti da športski kolektivi dobiju sredstva koja zaslužuju čime bi se popravila trenutačna situacija u športu na prostoru Distrikta.

            Dodatnom financiranju športa, kaže Milić, trebalo bi da doprinesu i izmjene Zakona o porezu na dobit Brčko distrikta kojima bi se u ove aktivnosti, kroz porezne olakšice, uključilo i gospodarstvo.Foto 2 30.rs

„Vjerojatno će uslijediti još jedna izmjena Zakona o porezu na dobit na način da se donacije u šport, u visini do 10 posto u odnosu na prihode, računaju kao neka vrsta porezne olakšice i na taj iznos se neće plaćati porez. Nadam da će to biti stimulans za gospodarstvo da se uključi u financiranje športa“, pojasnio je Milić.

Voditelj Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu u Vladi Distrikta Pero Gudeljević rekao je da će ovim izmjenama kroz donacije biti omogućeno financiranje troškova električne energije, interneta i slično, udrugama građana i športskim kolektivima, jer to nije bilo dopušteno novim Zakonom o proračunu Distrikta koji je stupio na snagu prošle godine.

U prvom čitanju usvojeni su i nacrti zakona o izmjeni Zakona o Direkciji za financije Brčko distrikta i o dopunama Zakona o javnoj imovini, dok su u drugom čitanju usvojene izmjene i dopune Zakona o pravnim osobama koje osniva Brčko distrikt.

Dogovoreno je da javna rasprava o Prijedlogu rebalansa Proračuna Brčko distrikta za 2022. godinu u iznosu od 37.327.763,39 KM, koji je ušao u skupštinsku proceduru, bude održana 21. rujna.

Zastupnici su prihvatili povlačenje iz skupštinske procedure Nacrta zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit. Usvojili su Odluku o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica u gradskim, prigradskim i seoskim područjima Brčko distrikta, te odluke o utvrđivanju javnih interesa za Brčko distrikt koje se odnose na:

- izgradnju dijela ulica u stambenom naselju Rijeke

- izgradnju ceste od Rašljana do Gornje Skakave

- izgradnju niskonaponske mreže u urbanom području Krepšić

- izgradnju pristupne ulice u MZ Gornji Brezik

- izgradnju ceste u MZ Maoča

- izgradnju dijela ulice u MZ Donji Brezik

- izgradnju ceste u MZ Dubrave

- izgradnju dijela ulice u MZ Kolobara

- izgradnju ceste u MZ Ulice

- izgradnju kraka Semberske ulice u MZ Donji Brezik

- izgradnju niskonaponske mreže u MZ Krepšić 2

- izgradnju krakova ceste „Pajića put“ u MZ Brezovo Polje - Novo naselje

- izgradnju ceste za Josiće u MZ Rahić Donji

- izgradnju  ceste u MZ Vukšić

- izgradnju  vodovodne mreže od potoka Kukavica do Dejtonske ulice broj 66

- izgradnju  krakova Ulice Bareš 1, 3 i 4 u MZ Dizdaruša

- izgradnju autobusnog kolodvora.

Usvojena je odluka kojom je rekonstrukcija kosina na obilaznici povjerena Javnom poduzeću „Ceste Brčko“, kao i dopuna odluke o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije javnih cesta ovom poduzeću. Dana je suglasnost na Ažurirani Poslovni plan JP „Ceste Brčko“ i primljena je na znanje Informacija o radu Neovisnog odbora za izbor voditelja i zamjenika voditelja Policije Brčko distrikta za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.

Za iduću sjednicu odgođene su sljedeće tri točke: davanje suglasnosti na Odluku o smanjenju kapitala JP „Luka Brčko“ i razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i financijskom stanju JP „Luke“ u prvoj polovici ove godine te razmatranje i usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju  Fonda zdravstvenog osiguranja u 2021. godini.

O preostalim točkama dnevnog reda koje se odnose na davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Pravilnika o radu JP „Ceste Brčko“, razmatranje izvješća o reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu JP „Komunalno Brčko“, Zavoda za planiranje, projektiranje i razvitak, Policije i Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Brčko distrikta, Skupština će raspravljati u nastavku 30. redovitog zasjedanja, što će biti naknadno utvrđeno i priopćeno.

Podijelite na društvenim mrežama